ANNAS ROM GUIDE
Cenci-familien

Cenci-familien - som også kaldes Cencii, Cencij, Cincij, Cincijs, Cencio, Cincii, Centhius og Cincius - er en gammel romersk familie, som mente at stamme fra den antikke slægt Gens Cincia og Marcus Cencius, som i år 193 fik vedtaget loven "Lex Cincia de donis et muneribus", eller Lucius Cencius, der skrev en bog kaldet "Annali", samt senere den Cincio Alimento, som måske nedstammede fra en Cencio af en Crescenzi-gren, der i Middelalderen bestred høje administrative embeder i Rom.

Ifølge ældre historikere skulle Pave Johannes X (914-928) tilhøre Cenci-slægten. Disse kilder nævmer også flere gejstlige med navnet Cencio, som var kardinaler i 1100-tallet. De er muligvis tæt forbundet med ovennævnte Crescenzi-familie.

De medlemmer af Cenci-familien, som man ellers kender til, levede fra 1300-tallet og frem i deres familieresidens, som lå i kvarteret Rione Regola op til og noget ind i nabokvarteret Rione Sant'Angelo. Her lå et helt bjerg med en befæstet borg, tårne og tinder, buer og et privat kapel - som stadig eksisterer som Kirken San Tommaso dei Cenci.
Her lod familien deres døde begrave, men der er også gravmæler og gravsten i andre kirker, for eksempel på Tiberøen i Kirken San Bartolomeo all'Isola, i Kirken Santa Cecilia i Trastevere og i Sant' Angelo in Pescheria.

Af Cenci-familiens residenser kan nævnes: Palazzo CenciPiazzetta di Monte dei Cenci 17-20-21 i Rione Sant'Angelo, Palazzo Cenci Bolognetti på Piazza delle Cinque Scole 23 i Rione Regola, Palazzo Petroni Cenci Bolognetti på Piazza del Gesù 46 i Rione Pigna, Palazzo Cenci Sampieri i Via dei Cimatori 19 i Rione Ponte, Palazzo Stati-Cenci-Maccarani-Di Brazzà på Piazza Sant'Eustachio 83 i Rione Sant'Eustachio, og Palazzo Cenci Bolognetti i byen Vicovaro i Roms opland.

I 1300-1400-tallet knyttede Cenci-familien ægteskabsbånd med andre af tidens store og fine familier, såsom Orsini- og Colonna-familien, samt familierne Fabii, Astalli, Mazzatosti, Capocci og Albertoni, og med Velli-familien fra Trastevere, samt familierne Megliorati, Bondi, Masieri, Massimi, Margani, Theuli, Tebaldi, Frangipane, Infessura, Crescenzi, Paparoni, Matthei, Coccini, Maccarossi di Leoni, Ursini, Rossi, Cavalieri, Riccia, Solveri, Lauti og andre. (A) En sidegren af familien kaldes Cenci Bulganini og en anden Cenci Pantalei. (E)

I 1400-tallet var Cenci-familien en af Roms mest succesrige familier indenfor handel og bankiervirksomhed, ligesom de deltog ivrigt i politiske diskussioner og slagsmål.

I 1500-tallet var familien både meget rig og meget stor, og den voksede stadig med ny virksomhed, opkøb af jord og ejendomme, køb og modtagelse af titler og len. Familien var prinser af både Vicovaro, Genazzano, Nemi, Arsoli og flere andre områder.

I alle årene bestred talrige familiemedlemmer alle slags offentlige hverv, inden for den kommunale administration som Senatori, Conservatori, Caporioni og Priori dei Caporioni, samt indenfor Kirken som kanniker, præster, pavelige Legater og Kardinaler.

Cenci-familiens våben var delt med et bølget diagonalt snit fra venstre top til nederste højre kant. Det højre felt i rødt og det venstre i sølv. I begge felter sidder 3 månesegl i komplementærfarven.

Af Cenci-familiens medlemmer kender vi:
(Bogstavskoderne i parantes henviser til litteraturnoten nederst på siden)

Giovanni, som måske tilhørte Cenci-familien og som blev Pave med navnet Giovanni / Johannes X i 914, da han var omkring 54 år gammel. Han regerede i en meget turbulent tid og døde omkring 929 i Rom. (A) (E)

Stefano Cencio, baron med stor magt, som i 1075 bortførte Pave Gregor VII fra Kirken Santa Maria Maggiore, hvor han var i færd med at læse messen Julenat. (A) Ikke alle historikere er enige om denne fortælling. Nogle mener, at der var tale om en søn af Bypræfekten Stefano Cenci. Beretningen fortæller, at Paven havde ekskommunikeret et medlem af familien, som derfor hævnede sig ved at bortføre ham og holde ham fanget, indtil folket befriede ham og førte ham tilbage til Kirken, hvor han fortsatte med at afholde messe fra det punkt, hvor han havde sluppet. Der var måske tale om en Cencio af grenen fra kvarteret Rione Parione - modsat den anden gren, som boede og bor i Rione Regola.

Paolo Cencio, som i 1096-1099 deltog i Det Første Korstog. (E)

Bernardino Cencio, som i 1096-1099 deltog i Det Første Korstog. (E)

Crescenzio Cencio, måske tilhørte Cenci-familien og som var Kardinal i 1102. (A) (E)

Cencio, som måske tilhørte Cenci-familien og som var Kardinal ved Kirken Santa Sabina i 1106. Det var tilsynelade ham, der grundlagde familiekirken San Tommaso dei Cenci i 1113. (A) (E) Måske var det denne Kardinal, der var skyld i manglende troskab mod Pave Calixtus II, som derfor lod familiens fæstningstårn nedrive. (E)

Grisotto Cencii (di Cencio), som var Senatore i 1148. (D)

Stefano Cencii, som var Senatore i 1149. (D)

Cincio, som måske tilhørte Cenci-familien og som var Kardinal-Diakon ved Kirken Santa Maria in Aquiro i 1150. (A) (E)

Cencio, som måske tilhørte Cenci-familien og som var Kardinal ved Kirken San Lorenzo in Lucina og Biskop i Palestrina i 1150. (A) (E)

Nicola di Cencio, som var Senatore i 1163. (D)

Cencio eller Cinthio Cenci, som var Kardinal og Biskop i Palestrina, samt Legat på Sicilien i 1191. Han omtales som værende fra kvarteret Regione Arenulae, hvor Cenci-familien stadig har deres familiepalæ. (A) (E)

Giovanni di Cencio (Centii), som var Senatore i 1188 og muligvis også i 1200, samt i 1228 kaldet Joannes Cincius Romanus, og derpå i 1230 og 1237. (D)

Goffredo di Giovanni di Cencio, som var Senatore i 1203. (D)

Roffredus Ioannis Cencij = Roffredo di Giovanni Cenci, som var søn af en Giovanni Cenci og i 1246 bestred hvervet som Senatore i Rom. (D)

Giovanni Cencio, som i 1284 var Senatore og Capitano Generale. (D)

Petrus Cencijs, som nævnes i 1304. (C)

Giovanni Cenci, som var fader til Alessio Cenci, som døde før 1368. Der vides ikke meget om denne Giovanni, men han blev stamfader til en lang række efterkommere gennem sit barnebarn Lello og dennes børnebørn Giovanni og Girolamo Cenci, som hver blev ophav til en gren af slægten. (K)

--- Alessio di Giovanni Cenci, var søn af ovenfornævnte Giovanni og ukendt moder. Han blev gift med en Pierleonessa, som døde i 1368, på hvilket tidspunkt Alessio imidlertid selv var død. De fik børnene Cecco, som døde før 1368, Porzia der blev gift med Pietro Meoli, og Lello di Alessio Cenci, som fortsatte slægten med en lang række efterkommere. (K)

Giacomo Cenci, som der ikke findes mange informationer om, bortsaet fra at han var fader til sønnerne Giovanni og Pietro, der begge førte slægten videre, Giovanni med 2 slægtsgrene gennem sønnerne Pietro (grenen "Ramo di Pietro") og Francesco (grenen "Ramo di Francesco"), der begge kom til at bo på Monte dei Cenci, og Pietro i familiegrenen "Cenci di Trevi". Giacomo døde omkring 1350. (K)

-- Pietro Cenci, søn af Giacomo Cenci, der døde omkring 1350, og broder til Giovanni Cenci, hvis sønner Pietro og Francesco kom til at føre slægten videre i 2 grene kaldet "Ramo di Pietro" og "Ramo di "Francesco", begge med bopæl på højen Monte dei Cenci. Pietro Cenci selv blev ophav til en anden slægtsgren, som bosatte sig i Trevi-kvarteret og derfor kaldtes "Cenci di Trevi". Pietros hustru kendes ikke, men det vides, at han blev fader til sønnen Giovanni Cenci di Trevi. Pietro Cenci's dødsår kendes heller ikke. (K)

-- Giovanni Cenci, kaldet Joannes de Cincijs, som var Senator fra Marts måned 1380. Det er sandsynligvis denne Giovanni, som omtales som søn af Giacomo Cenci og den 9. Februar 1376 blev valgt til "Cancelliere", retsskriver, og Kaptajn for bymilitsen i Rom. Han var også Guvernør over Sabina og bortjog indtrængere fra dette område. Han nævnes også i 1372 som "Joannes Cincius Cancellarius Urbis". (C) Giovanni Cenci havde 2 sønner, Francesco Cenci og Pietro Cenci, som blev ophav til hver deres gren af familien. (E) Giovanni var som nævnt selv søn af en ellers ikke så kendt Giacomo Cenci, der døde omkring 1350, samt broder til den Pietro Cenci, der blev ophav til familiegrenen "Cenci di Trevi". I 1379 havde Giovanni opkøbt det såkaldte Casa Torrehøjtoppen af Monte dei Cenci og samtidig ejede han også de andre tårnehøjtoppen. Giovanni Cenci døde i 1383. Efter Giovanni's død delte sønnerne ejendommene på Monte dei Cenci mellem sig.. (K)

---- Pietro Cenci, søn af ovennævnte Giovanni Cenci og broder til Francesco Cenci, blev ophav til sin egen gren af Cenci-slægten "Ramo di Pietro". (E) Efter faderens død delte Pietro og Francesco hans ejendommeMonte dei Cenci mellem sig, således at højtoppen mod vest tilfaldt Francesco, mens Pietro fik skråningen mod nord. Pietro blev på et tidspunkt efter 1383 og faderens død gift med Caterina Sanguigni, med hvem han fik børnene Giacomo og Giovanni. Pietro Cenci døde før 1405. (K)

---- Francesco Cenci, søn af ovennævnte Giovanni Cenci og broder til Pietro Cenci, blev ophav til sin egen gren af Cenci-slægten "Ramo di Francesco". (E) Efter faderens død delte Pietro og Francesco hans ejendommeMonte dei Cenci mellem sig, således at højtoppen mod vest tilfaldt Francesco, mens Pietro fik skråningen mod nord. Francesco blev gift med Isabella Occidimenduo og senere i 1405 med Lorenza Cerroni. Han blev fader til 7 børn: Giacomo, der blev gift med Sofia Albertoni og førte slægten videre, Francesco, Pietro, Vannozza, Antonia, Sabetta og Domenico. Francesco Cenci døde før 1420. (K)

Joannis de Cinciis, som nævnes i 1365. (C)

Giovanni Cenci, som i 1392 bestred hvervet som Senatore i Rom. I den forbindelse benævntes han Giovanni de Cintiis. (D) Måske er han den mand, der fortælles om i beretningen om en Giovanni Cenci, som en dag i December måned 1416 modtog en middagsinvitation afr Senatoren Giovanni Alidosi fra Imola, der sørgede godt for sin gæst, indtil han i rette øjeblik skar halsen over på ham? (E)

Coluccio Cincii, som var fader til sønnen Cecco. (D)

-- Cecco di Coluccio Cincii, søn af Coluccio Cincii, repræsenterede i 1399 kvarteret Trastevere som Caporione. (D)

Giacomo Cenci, som var søn af Pietro Cenci og Caterina Sanguigni og broder til Giovanni Cenci, som førte slægtsgrenen "ramo di Pietro" videre.

Giovanni Cenci, som var søn af Pietro Cenci og Caterina Sanguigni og broder til Giacomo Cenci. Giovanni blev den, der førte slægtsgrenen "ramo di Pietro" videre gennem sin søn Ludovico. Giovanni Cenci døde i 1460, men var inden da blevet fader til børnene Pietro, Caterina, Valerio, Ludovico, Ludovica og Antonina..

Pietro Tartaro Cencio, administrator i Rom, blev den 6. August 1405 efter ordre af en nevø til Pave Innocens VII kastet ud af vinduet i Santo Spirito. (A) Han var tilsyneladende Kardinal og en af Roms ledere, da Pavenevøen Luigi Migliorati lod ham myrde. (E)

Francesco Cencio, som den 29. Oktober 1405 blev "forrådt" oppe på Capitolhøjen. (A) Han deltog i en delegation af borgere, som havde fået audiens hos Paven på Campidoglio med det formål at bebrejde denne, at han ikke gjorde noget for at stoppe den store kirkelige splitttelse, som omtales Det Store Skisma. Kort efter blev 11 af disse udsendinges lig smidt ud på gaden efter ordre af ovennævnte Pavenevø. (E)

Lello Cenci eller Lelius Cincii, også kaldet Lello di Alessio Cenci, var søn af Alessio Cenci og en Pierleonessa. Han var født før moderens død i 1368, måske meget tidligere, for faderen var også dø før denne hændelse Lello døde selv efter 1407. Han var gift med en Rita og blev fader til sønnerne Giovanni (gift med Angela Venanzi i 1401) og Giacomo (gift med en Lucarella og/eller en Sofia og bygherre på et nyere familiepalæ) (K)

Giovanni Cencio, som den 14. September 1413 sammen med Nardo Vannettini og Kardinalen ved Sant'Angelo rejste til Sutri for at forhandle fred med Angelo Tartaglia. I 1417 blev han imidlertid anklaget for ikke at have handlet efter forskrifterne. (A)

Petruccio Cenci , der i 1413 var ConservatoreCampidoglio (B) efter at folket havde taget magten i byen. (A) Der er muligvis tale om samme mand som nedennævnte Petrus.

Petrus q. Joannis de Cincijs, som i 1428 nævnes begravet i "Capella Sti Thomae de Capite Molarum regionem Arenulae", det vil sige i Kirken Sant Tommaso dei Cenci. (C) Der er muligvis tale om samme mand, som ovennævnte Petruccio.

Paulus Alexij de Cintjis, som nævnes i 1419. (C)

Jacobelli Cincij, som nævnes i 1431. (C)

Menico Cencio, som i 1436 var blandt de romerske adelsmænd, som erobrede Porta Maggiore på vegne af Kongen af Napoli. (A) (E)

Antonius D. Jacobi Cincij Notarij, som nævnes i 1438. (C)

Lorenzo Cenci (Cincij), som i 1439 var udnævnt til Conservatore. (D)

Maria de Cincijs, som var gift med Poncelli de Ursinis og i 1440 begravet i Kirken Sant'Agostino, hvor der findes en gravsten med en længere tekst. (A)

Angelo Antonij de Cincijs, som i 1443 gjorde testamente. (C)

Petrus Franciscus de Cinciis, som nævnes i 1444. (C) Det er måske denne mand, som var den "Pietro di Francesco Cenci", som i midten af 1400-tallet var gift med en Iacoba, der i sit testamente af 2. Marts 1469 gjorde Pietro's niece Ludovica Cenci, gift Porcari, til enearving. (I)

Agapito Cenci, som var doktor jur. ("legum doctor") og den 29. December 1445 sammen med kollegaen Lello della Valle var vidner ved et ejendomskøb, som brødrene Battista og Evangelista Leni foretog. (J)

Johannes Lellj Alexij de Cincijs, som i 1447 blev begravet i Kirken Santa Maria in Aracoeli. (C) Det må have været denne Giovanni, søn af Lello Cenci og sønnesøn af Alessio Cenci, som i 1401 var gift med Angela Venanzi. Giovanni var broder til Giacomo / Jacopo, hvis sønner Giovanni og Girolamo blev stamfædre til 2 familiegrene, der kom til at bebo husene "Casa vecchia di Jacopo Cenci" og "Casa nova di Jacopo Cenci". (K)

Iacobus Lelli Alexii de Cinciis, også kendt som Giacomo di Lello di Alessio Cenci - altså Giacomo/Giacopo, søn af Lello Cenci, som var søn af Alessio Cenci - var i 1464 blandt bærerne af det hellige Kristus-billede ved Processionen for Festa dell'Assunzione på strækningen fra kapellet Sancta Sanctorum ved Laterankirken til Kirken Santa Maria Maggiore. Giacomo bar for Rione Arenula sammen med Andreas de Sancta Cruce, Petrus Mazabufalo, Palinus, magister Paulus Donnichella og Matheus de Palonibus. Det er vel samme mand, der benævnt Iacobus Lelli de Cinciis fra Rione Arenula den 28. Februar 1488 indbetaler pant for medgift på en fjerdedel af et hus ved Tor di Nona, da hans søn Ieronimus (Hyeronimus/Geronimo) skal giftes med Brigida Massimi, en datter af afdøde Francesco Massimi. En fjerdedel af resten af ejendommen ejedes fortsat af Giacomo og hans brødre, mens Antonio Porcari og hans familie ejede de sidste 2/4. (I) - Var nok den samme som den Iacopo Cenci, kaldet Iacobi Lelli Alexij de Cincijs, som var Conservatore i Marts kvartal 1447. (D) Måske var det denne Iacobus, som var fader til Iordanus Iacobi de Cintiis. Det var også denne Iacopo, som i 1445 var administrator for Franciskaner-Klosteret ved Kirken Santa Maria in Aracoeli og fra denne i gave fik et 1200-tals maleri af Korsfæstelsen med Madonna og San Giovanni Evangelista. Det blev derpå ophængt i familie-kirken San Tommaso dei Cenci i Cappella del Crocifisso, men i 1965 erstattet af et trækrucifiks. Maleriet hænger idag i Museo Nazionale i Palazzo Venezia.
Jacopo/Giacomo byggede i midten af 1400-tallet et palæ, kaldet Casa Nova di Jacopo Cenci, på det lave område nordvest for Monte dei Cenci, og syd for Via di Santa Maria dei Calderari, samt overfor Cenci-familiens gamle palæ, kaldet Casa Vecchia di Jacopo Cenci. Her boede hans gren af familien, indtil hans oldebarn Giulio Cenci byggede et større palæ over det "nye" hus i begyndelsen af 1500-tallet, og dennes børn i slutningen af 1500-tallet udvidede beboelsen med det dobbelte i det, der i dag kaldes Palazzetto Cenci. (K)
Jacopo var som nævnt søn af Lello Cenci og barnebarn af Alessio Cenci, samt oldebarn af en Giovanni Cenci. Jacopo var gift med en Lucarella eller Sofia (måske han var gift 2 gange) og far til sønnerne Giovanni og Girolamo, samt datteren Chiara Cenci. Både Giovanni og Girolamo fik mange efterkommere. Den sidste blandt andre en søn Virginio/Virgilio, som blev far til sønnen Giulio, der byggede videre på Jacopo's nye hus. Dennes sønner Baldassarre, Gaspare og Melchiorre lod senere Palazzetto Cenci opføre. (K)

-- Ieronimus Iacobi Lelli/ Hyeronimus / Girolamo Cenci, søn af Iacobus (Giacomo), som var søn af Lellus Cenci, blev i 1488 forlovet eller gift med Brigida Massimi, en datter af afdøde Francesco Massimi. Angående medgift - se ovenover ved hans far. (I) Denne oplysning er usikker, da der i en nyere stamtavle berettes, at Girolama døde i 1477. var tilsyneladende gift 2 gange, med en Margani og med Caterina Capocci. Han var fader til børnene Antonio (gift med Paolina Capodiferro), Domenico (gift med Alessandra Santacroce), Virginio / Virgilio (gift med Maria Fabi og fader til blandt andre ovennævnte Giulio), Giacomo (gift med Brigida Massimo omkring 1488), Cencio og Gabriella Cenci. (K) Bemærk, at der i en af kilderne er sket en sammenblanding af Girolamo og sønnen Giacomo!

-- Joannes de Cincijs, som i 1450 nævnes som boende i kvarteret Regione Arenulae og bestridende hvervet som Cancellarius Urbis. (C) Der er muligvis tale om den Giovanni Cenci, som var søn af Giacomo/Jacopo Cenci, sønneson af Lello Cenci og oldebarn af Alessio Cenci, samt broder til ovennævnte Girolamo Cenci. Giovanni var gift flere gange, med en Caterina, med Iacobella Muti og med Perna di Antonio Cenci. Giovanni Cenci levede i midten af 1400-tallet i det gamle hus, han havde arvet efter sin fader: "Casa vecchia di Jacopo Cenci", som nu kaldes Palazzetto Cenci all'Arco dei Cenci eller Casa all'Arco Cenci Tavani. Han var fader til børnene Costanza, som blev gift med Angelo del Vasto, Paolo som giftede sig med Bernardina Capoccini med hvem han fik flere børn og førte slægten videre, Alessio som var gift med Sigismonda di Giordano Cenci og Francesco Cenci, som døde før sine brødre i 1486. Giovanni Cenci selv var død på et tidspunkt før 1477. (K)

Giacomo Cenci (Jacopo Cenci) var søn af Francesco Cenci, der var ophav til slægtsgrenen "Ramo di Francesco" med bopæl på vestsiden af Monte dei Cenci. Giacomos moder var enten Isabella Occdimenduo eller Lorenza Cerroni, faderen døde før 1420. Giacomo var broder til Francesco, Pietro, Vannozza, Antonia, Sabetta, der blev gift med Bartolomeo Mazzatosta, og Domenico. Giacomo Cenci blev gift med Sofia Albertoni og fader til børnene Giordano, der førte "Ramo di Francesco" videre med sønnen Giacomo, Cristoforo og Angibella. Giacomo Cenci døde pål et tidspunkt f'ør 1444.

Franciscus de Cincijs, som i 1460 nævnes boende i kvarteret Regione Sti Angeli (=Sant'Angelo). (C) Han var muligvis fader til nedennævnte Domicinus Francisci de Cincijs.

Dominicus Francisci de Cincijs, som vist nok var en søn af ovennævnte Franciscus og et omtalt i 1462. (C) Denne Domenico di Francesco var i 1464 blandt bærerne af det hellige Kristus-billede ved Processionen for Festa dell'Assunzione på strækningen fra Kirken Santa Maria Nova til Suburra-Tårnet. Domenico bar for Rione Arenula sammen med Cola Iohannis Nuccioli, sin slægtning Iordanus Iacobi de Cintiis, Henricus Iacobi de Andreottinis og Rentius de Catellinis. (I)

Christophorus de Cincijs, som nævnes i 1467. (C)

Ludovica Cenci, som blev gift med Antonio Porcari i begyndelsen eller midten af 1400-tallet. Antonio giftede sig igen med Gregoria Mattiuzzi, men det må have været hans sønner af første ægteskab, der sammen med ham omkring 1469 arvede noget af Cenci-familiens ejendom. En af Ludovica og Antonio's sønner, Bernardino, var forøvrigt død i 1469, kun 10 år gammel. Ludovica var niece af Pietro d Francesco Cenci. Hun var enke i 1467/77, da hun døde og blev indskrevet i Årbøgerne for Società del Salvatore med oplysning om begravelsessted: Santa Maria sopra Minerva, og om testamentarisk arv til sjælemesser: her efterlod hun 50 fioriner til Società del Salvatore for årlig sjælemesse. (I)

Petrus de Cincijs, som nævnes i 1468. (C) Det er vel denne Pietro di Giovanni Cenci, som var søn af Giovanni Cenci (død 1460) og i 1468 ægtede Cassandra Porcari, en datter af Evangelista Porcari. Bruden fik en medgift på 1600 fioriner. Af sin faster Paolina Porcari fik Cassandra en sølvskål til en værdi af 25 dukater, hvilket blev nedfældet i et notardokument den 17. November 1468. Sammen med denne betingelse: "hvis Cassandra skulle dø før Pietro, så havde Paolina og hendes arvinger ret til at kræve gaven tilbageleveret". Ægteskabet fandt sted den 20. November 1468, hvor vielsesringene blev udvekslet. I vielsesdokumentet er det nærmere beskrevet, hvem brudgommen var: "Pietro di Giovanni Cenci, nobilis iuvenis", altså en ung mand af god byrd; hvem bruden var: "Cassandra, figlia di Evangelista Porcari", vielsesstedet: "foran Evangelista's hus i Rione Pigna, og hvem der var vidner: "de ædle herrer (i nobilis viri): Coronato de Planca, concistorialadvokat fra Rione Arenula, Gioacchino da Narni, concistorialadvokat fra Rione Pigna, Giovanni Ilperini fra Rione Sant'Eustachio, og Pietro Mellini, prokurator fra Rione Parione. I 1476 udnævnte Pietros svigerfar Evangelista Porcari ham til executor testamenti sammen med sin broder Antonio Porcari og sin nevø Pietro di Battista Leni. Noget af Cassandras medgift kan have været den staldbygning, som hun ejede ved siden af broderen Ippolito Porcari's ejendom ved Via della Minerva. Den nævnes første gang i 1503 og måske var hun enke allerede på dette tidspunkt. I 1506 solgte hun bygningen for 700 dukater, men 7 år senere klagede hun over at prisen havde været for lav og i 1514 købte hun huset tilbage. (I) Pietro di Giovanni Cenci døde på et tidspunkt mellem 1481 og 1484. Han havde tilsyneladende 2 børn, Antonia og Giovanni, som man ikke hører mere om. Det blev hans broder Ludovico, der gennem sønnen Valerio førte slægtagrenen "Ramo di Pietro" videre.

Jordano de Cincijs, som nævnes i 1470. (C) Denne Giordano, søn af Iacobus / Giacomo Cenci af Cenci-slægtsgrenen "Ramo di Francesco", var i 1464 blandt bærerne af det hellige Kristus-billede ved Processionen for Festa dell'Assunzione på strækningen fra Kirken Santa Maria Nova til Suburra-Tårnet. Giordano, der her omtales som Iordanus Iacobi de Cintiis, bar for Rione Arenula sammen med Cola Iohannis Nuccioli, sin slægtning Dominicus Francisci de Cintiis, Henricus Iacobi de Andreottinis og Rentius de Catellinis. Ved Processionen i 1484 bar Giordano (Iordanis de Cinciis) også for Rione Arenula på samme strækning sammen med Petrus de Mazabufalis, Laurentius de Barbarinus, Marcellus Caput de Ferro, Antonius Thome de Rusticellis, Angelus de Iacobinis og Antonius de Palonibus. Og i 1488 bar han igen for samme kvarter og på samme strækning sammen med flere af de samme naboer: Petrus, Laurentius, Marcellus og Antonius, samt Dominicus de Scarsis og Valerianus domini Angeli de Mascis. Samme Giordano var den 13. November 1485 blandt vidnerne ved forlovelsen mellem Stefano Vari og Concordia Porcari, en datter af Antonio Porcari. (I) Giordano Cenci 's fader døde før 1444, hans moder var Sofia Albertoni og han selv var broder til Cristoforo Cenci og Angibella Cenci. Giordano blev i 1452 gift med Costanza Foschi di Berta med hvem han fik børnene Francesco, Giacomo, der førte slægtsgrenen videre, Rocco, Sigismonda, gift med Alessio Cenci, Luisa, gift med Lorenzo Casali, og Perna, gift med Matteo Infessura. Familien levede i "Ramo di Francesco"'s ejendomme på vestsiden af Monte dei Cenci. Girodano Cenci døde på et tidspunkt før 1505. (K)

Antonij Cincij, som nævnes i 1473. (C)

Jacobi Cincij, som nævnes i 1474. (C)

Hieronymus Colutiae Cincij, som i 1474 omtales som boende i kvarteret Regione Pinae (= Rione Pigna). (C)

Petrus de Cinciis, som i 1475 var Biskop i Tivoli udenfor Rom. (C)

Cincio Antonij Cincij, som i 1475 nævnes som boende i kvarteret regione Campitelli. Han var sandsynligvis søn af en Antonius Cenci. (C)

Gasparus Petrus Cenci, der nævnes i 1479. (C)

Alexius Joannis Jacobj Lellj de Cincijs, som nævnes i 1480. (C) Han nævnes også i 1484, da han var en af bærerne af det hellige Kristus-billede i Processionen ved Festa dell'Assunzione. Alexius bar for Rione Arenula sammen med Sabbas Stefani Pauli Gocii, Augustinus Iacobi Masi og Iulius Gregorii de Palonibus på strækningen fra kapellet Sancta Sanctorum ved Laterankirken til Santa Maria Nova. Ved samme procession i 1488 bar Alexius atterpå samme strækning og for Rione Arenula sammen med de 2 sidstnævnte kammerater og Sigismundus Palini, Iohannes de Maloria, Fabritius Iohannis Colutie Palini og Iohannes Petri de Leis. (I) Det var vel denne Alessio, som i 1479 blev gift med Sigismonda Cenci, en datter Giordano Cenci og Costanza Foschi di Berta. (K)

Ludovicus q. Jo. de Cincijs, som nævnes i 1481. Han var søn af en Joannes (Giovanni) Cenci. (C)

Petrus Antonij Cincij, som i 1481 nævnes med bopæl i regione Trivi (= Rione Trevi). (C)

Hieronymus Cecchi Colutiae Cincij, som nævnes i 1484. (C)

Pietro Cenci, som i 1484 var udnævnt til Conservatore. (D)

Franciscus Joannes de Cincijs, som i 1486 nævnes boende i regione Arenulae. (C) Det er antagelig denne Francesco, der sammen med broderen Bernardo Cenci fra Rione Arenula i Januar 1482 havde en uoverensstemmelse med Stefano Massaroni fra Rione Ponte, hvori Francesco Porcari den 27. samme måned måtte mægle. (I)

Bernardo Cenci fra Rione Arenula, som sammen med sin broder Francesco Cenci i Januar 1482 havde en uoverensstemmelse med Stefano Massaroni fra Rione Ponte, hvori Francesco Porcari den 27. samme måned måtte mægle. (I) Måske samme Bernardo Cenci, som var oldebarn af Francesco Cenci, som var ophav til slægtsgrenen "Ramo di Francesco", og i så fald grandonkel til Giordano Cenci's sønner Francesco, Giacomo og Rocco, som i 1517-1518 købte hans hus, som lå på højtoppen ved siden af Kirken San Tommaso dei Cenci. Det har antagelig ligget ved Via di Monte Cenci, hvor denne snor sig ned mod Via Beatrice Cenci. Denne Bernardo Cenci, som døde i 1525, var søn af Paolo Cenci og Luigia Lancellotti og sønensøn af Domenico Cenci. (K)

Paulus Alexij de Cincijs, som nævnes i 1486. (C)

Laurentius de Cincijs, som nævnes i 1493. (C)

Franciscus Jordani de Cincijs, som nævnes i 1495. (C) Det lader til at være samme Franciscus / Francesco, som sammen med sine brødre Giacomo og Rocco di Giordano Cenci, altså sønner af Giordano Cenci og Costanza Foschi di Berta, ejede et hus i Rione Arenula ved siden af Porcari-familiens ejendomme. I Marts 1507 lagde de pant for betaling ved købet af Marta og Concordia Porcari's del af ejendommen. Samtidig ønskede de også at købe den ottendedel af en barberforretning på Piazza Giudea, som de samme kvinder ejede. (I) Francesco var af Cenci-familiens slægtsgren "Ramo di Francesco"' og levede i dennes ejendomme på vestsiden af Monte dei Cenci. Han var tilsyneladende ikke gift og døde i 1527. (K)

Giacomo di Giordano Cenci, som nævnes i 1507, hvor han sammen med sine brødre Francesco og Rocco di Giordano Cenci, altså sønner af Giordano Cenci og Costanza Foschi di Berta, ejede et hus i Rione Arenula ved siden af Porcari-familiens ejendomme. I Marts 1507 lagde de pant for betaling ved køb af Marta og Concordia Porcari's del af ejendommen. Samtidig ønskede de også at købe den ottendedel af en barberforretning på Piazza Giudea, som de samme kvinder ejede. (I) Giacomo var af Cenci-familiens slægtsgren "Ramo di Francesco"' og levede i dennes ejendomme på vestsiden af Monte dei Cenci. Han blev gift i 1493 med Concordia Teoli og blev fader til børnene Cristoforo, der kom til at føre slægtsgrenen videre, Cesare og Cassandra, som blev gift med sin slægtning Pietro Paolo Cenci. Giacomo Cenci døde i 1534. (K) Giacomo's broder Rocco indsatte i 1555 hans søn som enearving til sin store formue. (F)

Rocco di Giordano Cenci, som nævnes i 1507, hvor han sammen med sine brødre Francesco og Giacomo di Gordano Cenci, altså sønner af Giordano Cenci og Costanza Foschi di Berta, ejede et hus i Rione Arenula ved siden af Porcari-familiens ejendomme. I Marts 1507 lagde de pant for betaling ved køb af Marta og Concordia Porcari's del af ejendommen. Samtidig ønskede de også at købe den ottendedel af en barberforretning på Piazza Giudea, som de samme kvinder ejede. (I) Rocco var af Cenci-familiens slægtsgren "Ramo di Francesco"' og levede i dennes ejendomme på vestsiden af Monte dei Cenci. Han blev tilsyneladende ikke gift og døde i 1555. (K)Rochus de Cincijs nævnes i 1528. (C) og måske er der tale om den Rocco Cenci fra Rione Regola, som i Juli kvartal 1538 bestred hvervet som Conservatore. (D) Antagelig ham, der som meget rig døde i 1555 og efterlod arven til sin brodersøn Monsignor Cristoforo Cenci (se nedenfor). (E) Det var i så fald til denne Rocco, at Pave Julius III i 1554 bekræftede familiens brugsret over Kirken San Tommaso ai Cenci på den betingelse, at dens overhovede Rocco di Giacomo Cenci lod bygningen istandsætte. Men Rocco døde allerede i 1555, så restaureringen blev fortsat af Cristoforo Cenci og dennes søn Francesco Cenci fuldendte værket i 1575. (F) Rocco Cenci, som var rig og barnløs, var søn af Giordano Cenci af slægtsgrenen "Ramo di Francesco" og Costanza Foschi di Berta, samt broder til Giacomo Cenci, der videreførte familiegrenen, og de andre søskende Francesco, Sigismonda, Luisa og Perna. (K)

Sigismonda Cenci, datter af af Giordano Cenci og Costanza Foschi di Berta, og søster til Francesco, Giacomo, Rocco, Luisa og Perna Cenci. Sigismonda voksede antagelig op i faderens ejendom på vestsiden af Monte dei Cenci. Hun blev gift i 1479 med sin slægtning Alessio Cenci. (K)

Luisa Cenci, datter af af Giordano Cenci og Costanza Foschi di Berta, og søster til Francesco, Giacomo, Rocco, Sigismonda og Perna Cenci. Luisa voksede antagelig op i faderens ejendom på vestsiden af Monte dei Cenci. Hun blev gift i 1488 med Lorenzo Casali og døde i 1524. (K)

Perna Cenci, datter af af Giordano Cenci og Costanza Foschi di Berta, og søster til Francesco, Giacomo, Rocco, Sigismonda og Luisa Cenci. Sigismonda voksede antagelig op i faderens ejendom på vestsiden af Monte dei Cenci. Hun blev gift med Matteo Infessura og døde i 1502. (K)

Virgilus Cenci, som nævnes i 1500. Måske er det ham, der er fader til den Julius, der omtales i 1531. (C) Samt til den rige Faustina Cenci, som i 1520 blev gift med Cristoforo Stati. (E) I så fald var han gift med Maria Fabi, som døde i 1519. Virginio/Virgilio døde i 1545. Parret havde udover den nævnte Julius/Giulio også børnene Antonio, Giacomo, Cinzio, Faustina, Lucrezia og Cassandra Cenci. Virgilio var søn af Girolamo Cenci og sønnesøn af den Jacopo/Giacomo Cenci, som havde 2 familiehuse på Piazza dei Cenci. Virginio's søskende var: Antonio gift med Paolina Capodiferro, Domenico gift med Alessandra Santacroce, Giacomo gift med Brigida Massimi, Cencio og Gabriella Cenci. Det var gennem Virginio og hans søn Giulio, at familiegrenen lever vicere til idag med navnet Cenci-Bolognetti.

-- Faustina Cenci, muligvis datter af ovennævnte Virgilio, ellers af en Virginio Cenci. Hun fik en meget rig medgift, da hun i 1520 blev gift med Cristoforo Stati, som selv var rig arving. Man mener, at det var Faustinas medgift, som blev brugt til byggeriet af Palazzo Stati-Cenci-Maccarana-di Brazzà på Piazza Sant'Eustochio. Hun døde på et tidspunkt før 1543, hvor enkemanden ægtede Quintilia Paluzzi Albertoni. Faustina var moder til sønnen Cesare Stati, som i 1561 solgte palæet til sin slægtning, Monsignore Cristoforo Cenci, som var af en anden gren af Cenci-slægten. (E) (F)

Franciscus de Cincijs de Rusticis, som nævnes i 1505. (C)

Caesar Paulis de Cincijs, som nævnes i 1511. (C)

Franciscus Petri de Cincijs, som nævnes i 1513. (C)

Rocchus Cincius, som nævnes i 1513. (C)

Felix q. Petri de Cincijs, som nævnes i 1514. (C)

Ludovicus de Cincijs, som nævnes i 1515. Måske er det denne Ludovico, som er far til børnene Hippolita, Prosperus og Camillus, som ses omtalt nedenfor. (C) Der kan også være tale om den Ludovico Cenci, som var søn af Giovanni Cenci og gift 1) med Girolama Migliorati og 2) med Lucrezia Margani. Han var fader til børnene Giulia, Camillo, Domenico, Valerio - der førte slægten videre gennem sin søn Ludovico, Prospero, Bernardino, Ippolita, Paola, Brigida og Maria Cenci. Denne Ludovico døde i 1516.

-- Camillo Cenci, søn af Ludovico Cenci og enten Girolama Migliorati eller Lucrezia Margani, samt broder til Giulia, Antonia, Domenico, Valerio, Prospero, Bernardino, Ippolita, Paola, Brigida og Maria Cenci, giftede sig i 1531 med Lavinia Mattei, der døde i 1545 efter at have født ham døtrene Lucrezia, Giulia og Ortensia Cenci.

Jordanus de Cincijs, som nævnes i 1515. (C)

Baldassarre Cenci, som var Conservatore i 1516. (D)

Felix de Cincijs, som i 1519 nævnes begravet i Kirken San Tommaso dei Cenci. (C)

Hippolita, som i 1519 omtales som søster til Prosperus og Camillus, børn af Ludovicus de Cincijs. (C)

Prosperus, som i 1519 omtales som bror til Hippolita og Camillus, børn af Ludovicus de Cincijs. (C)

Camillus, som i 1519 omtales som bror til Hippolita og Prosperus, børn af Ludovicus de Cincijs. (C) - Er måske den samme som den Camillo, der nævnes i 1530'erne. (se nedenfor)

Giacomo Cenci, som i 1522 var valgt til Priore dei Caporioni i Januar kvartal. (D)

Bernardus de Cincijs, som nævnes i 1526. (C)

Francesco Cenci, som var Conservatore i Januar kvartal 1526. (D)

Pomponius Cincius som i 1527 var kannik ved Laterankirken. (C)

Caesar de Cincijs, som nævnes i 1527. (C)

Laurentius de Cincijs, som nævnes i 1528. (C)

Jacobus de Cincijs, som nævnes i 1528. (C)

Virgilio Cenci, som i Juli kvartal 1530 var udnævnt til Conservatore og i Juli kvartal 1535 var valgt til Caporione for Rione Regola. (D)

Julius, som nævnes i 1531 som søn af Virgilius de Cincijs. Måske er der tale om ovennævnte Virgilio Cenci eller den Virgilius, der omtales i år 1500. (C) Julius er måske den samme som den Giulio Cenci fra Rione Regola, der var valgt til Caporione i Januar kvartal 1532, samt i Oktober kvartal 1537. Og måske også den Giulio Cenci, som bestred samme hverv i April kvartal 1548, samt var udnævnt til Conservatore i Januar kvartal 1551. - Derimod er det vel lidt tvivlsomt, om der også er tale om samme person som den Giulio, der var Conservatore i Januar kvartal 1571, selvom han jo ved første udnævnelse kan have været ganske ung. (D) Giulio Cenci blev i 1531 gift med Silvia Velli og fader til børnene Aurora (gift med Girolamo Biondi), Girolama (gift med Alessandro Olgiati), Aurelia og Eustachia (begge nonner i Monastero di Tor de' Specchi), Porzia (gift med Valerio Cenci), Baldassarre (gift med Giulia Altieri), Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia (gift med Giorgio Cavalieri). Giulio døde i 1576, men Silvia overlevede ham i 6 år og døde i 1582. (K)

Camillus de Cincijs, som nævnes i 1533. (C) Er måske den samme som den Camillo Cenci fra Rione Regola, der var valgt som Priore dei Caporioni i Juli kvartal 1531 og Oktober kvartal 1538, samt var Conservatore i Oktober kvartal 1540. (D) - Er måske den samme Camillus, som i 1519 omtales som bror til Hippolyta og Prosperus og søn af Ludovicus de Cincijs. (se ovenfor)

Hieronymus de Cincijs, som i 1535 giftede sig med Constantia de Bonipartis. (C)

Girolamo Cenci, der i Januar kvartal 1541 var valgt til Caporione fir Rione Regola. Det var muligvis ham, der med navnet Girolamo Spannocchi fra Colonna var Caporione i Oktober kvartal 1546, og ham der - med tilføjelsen (de Spannocchi) - i Januar kvartal 1552 var udnævnt til Conservatore. (D)

Francesco Cenci, som i Januar kvartal 1544 blev valgt til Caporione for Rione Pigna og i Oktober kvartal 1546 samt samme kvartal i 1555 bestred samme hverv for Rione Regola. (D)

Paulus de Cincijs, som nævnes i 1544. (C) - Er måske den samme som den Paolo Cenci, der var Caporione for Rione Trevi i Oktober kvartal 1532. (D)

Giuseppe Cenci, som med betegnelsen "Dr. Giuseppe Cenci di Colonna" var udnævnt til Conservatore i Oktober kvartal 1545. (D)

Valerius de Cincijs, som nævnes i 1546. (C) - Måske er der tale om den samme person, der i Oktober kvartal 1530 blev valgt som Caporione med ordlyden "Valerio Cenci di Ripa". (D) Måske samme som den Valerio Cenci fra Rione Regola, der er Caporione i Juli kvartal 1542, og i April kvartal 1553. (D) Det er sandsynligvis denne Valerio Cenci, som i midten af 1500-tallet lod maleren Girolamo Siciolante da Sermoneta udsmykke Cappella della Madonna della Sbarra i familiekirken San Tommaso dei Cenci med fresker med motiver fra Jomfru Maria's liv. Valerio døde dog omkring 1561, før udsmykningen blev færdig i 1565, men hans hustru Porzia tog opgaven op. Hun blev begravet her i 1592 sammen med sønnen Ludovico Cenci. (K) Valerio var søn af Ludovico di Giovanni Cenci (død 1516) og en af dennes 2 hustruer Girolama Migliorati og Lucrezia Margani. Valerio blev gift i 1555 med sin slægrning Porzia di Giulio Cenci med hvem han fik sønnen Ludovico, der sammen med Laura Lante førte slægtsgrenen "ramo di Pietro" videre, og datteren Clizia. Valerio havde en række søskende, hvoraf dog kun brødrene Camillo og Domenico fik børn, men de var alle piger og kunne derfor ikke viderføre slægtsnavnet.

Porzia di Giulio Cenci var datter af Giulio Cenci og Silvia Velli og søster til Aurora, Girolama, Aurelia, Eustachia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Porzia blev i 1555 eller 1557 gift med Valerio Cenci og moder til Ludovico Cenci. Valerio døde omkring 1561 og Porzia i 1592. Det må være i sine mange år som enke, at hun beboede den del af Palazzo Cenci, som ligger på hjørnet af Via dell'Arco dei Cenci og Via di Santa Maria dei Calderari, i det såkalddte Casa di Porzia. Efter Valerio's død, videreførte Porzia arbejdet med udsmykningen af Kirken San Tommaso dei Cenci. Hun blev begravet her ved siden af sønnen Ludovico, som var død i 1583. (K)

Girolama Cenci var datter af Giulio Cenci og Silvia Velli og søster til Aurora, Aurelia, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Girolama blev gift med Alessandro Olgiati, som var af en kendt og magtfuld bankierfamilie med forbindelse til Paven, og dette smittede af på Cenci-familien, således at Girolamas broder Gaspare blev udnævnt til Biskop i Melfi og Rapolla. Alessandro Olgiati døde i 1591 og Girolama i 1592. (K)

Aurora Cenci var datter af Giulio Cenci og Silvia Velli og søster til Girolama, Aurelia, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Aurora bev gift med Girolamo Biondi i 1551. (K)

Aurelia Cenci var datter af Giulio Cenci og Silvia Velli og søster til Aurora, Girolama, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Aurelia blev ligesom søsteren Eustachia nonne i Monastero di Tor de' Specchi. (K)

Eustachia Cenci var datter af Giulio Cenci og Silvia Velli og søster til Aurora, Girolama, Aurelia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Eustachia blev ligesom søsteren Aurelia nonne i Monastero di Tor de' Specchi. (K)

Settimia Cenci var datter af Giulio Cenci og Silvia Velli og søster til Aurora, Girolama, Aurelia, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Settimia døde i 1624. (K)

Filippo Cenci var søn af Giulio Cenci og Silvia Velli og broder til Aurora, Girolama, Aurelia, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Melchiorre og Flaminia Cenci. Filippo døde for 1576. (K)

Flaminia Cenci var datter af Giulio Cenci og Silvia Velli og søster til Aurora, Girolama, Aurelia, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, og Melchiorre Cenci. Flaminia blev gift med Giorgio Cavalieri, som døde før 1577. (K)

Christophorus, søn af Jacobus de Cincijs, som nævnes i 1546. - Muligvis er der her tale om den Cristoforo Cenci, der var prælat, men fik en uægte søn i 1549. (C)

Antonio Cenci, som var valgt til Caporione for Rione Regola i Juli kvartal 1548, samt i Oktober kvartal 1554. (D)

Julius de Cincijs, som nævnes i 1551. (C)

Petrus Paulus de Cincijs, som nævnes i 1552. Måske den samme Pietro Paolo Cenci, som omtales i 1566? (C)

Baldassarre Cenci, som i April kvartal 1563 var valgt til Caporione. I Oktober kvartal 1571 valgtes han til samme embede for kvarteret Rione Regola og i April kvartal 1581 var han ovenikøbet Priore dei Caporioni, stadig valgt for Rione Regola. (D) Baldassarre Cenci var søn af Giulio Cenci, der renoverede sin oldefars lille hus "Casa nova di Jacopo Cenci", og Silvia Velli, samt broder til Aurora, Girolama, Aurelia, Eustachia, Porzia, Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Sammen med brødrene Gaspare og Melchiorre satte han i 1579-1583 gang i udvidelse af faderens hus til det nuværende Palazzetto Cenci. Baldassarre blev i 1564 gift med Giulia Altieri og fader til børnene: Faustina (gift med Carlo Gabrielli), Lucrezia (gift med Germanico Filonardi), Girolamo (gift med Anna Ricci og fader til mange børn, som viderefører slægten), Giulio, Antonio, og Ortenzia (gift med Roberto Ricci). Baldassarre Cenci døde i 1586. (K)

Gaspare Cenci, som var søn af Giulio Cenci, der renoverede sin oldefars lille hus "Casa nova di Jacopo Cenci", og Silvia Velli, samt broder til Aurora, Girolama, Aurelia, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Sammen med brødrene Baldassarre og Melchiorre satte han i 1579-1583 gang i udvidelse af faderens hus til det nuværende Palazzetto Cenci. Gaspare var gejstlig og blev i 1574 udnævnt til Biskop af Melfi og Rapolla. Dette embede kastede så godt af sig, at Gaspare alene kunne bidrage med 4.000 af de 10.000 scudi, som byggeriet af Palazzetto Cenci beløb sig til. Gaspare Cenci døde i 1607. (K)

Julianus de Cincijs, som nævnes i 1560. (C)

Antonius de Cincijs, som i 1562 skrev sit testamente. (C)

Valerius Cincij, som nævnes i 1574. (C)

Ludovico Cinci , som nævnes i 1575. (C) Det var denne Ludovico Cinci, som i 1575 blev gift med Laura Lante og derved arvede en del af Lante-familiens ejendomme. (B). Ludovico Cenci var også valgt som Caporione for Rione Regola i April kvartal 1578. (D) Han var søn af Valerio Cenci (død ca. 1561) og hustruen Porzia di Giulo Cenci. Ludovico var broder til Clizia Cenci, som i 1575 blev gift med Girolamo Capizucchi. Ludovico og Laura fik børnene Valerio, Camillo, Mario, Tiberio, Ludovico, Prudenza og Vittoria Cenci. Ludovico døde imidlertid allerede i 1583 og blev begravet i familekirken San Tommaso dei Cenci. Laura Lante derimod døde først i 1630. (K)

Curzio Cenci, der i April kvartal 1576 var valgt til Caporione for Rione Regola. (D)

Melchior de Cincijs, som nævnes i 1578. (C) Det er vel denne Melchiorre, som i Oktober kvartal 1564 var valgt til Caporione for Rione Regola og i Juli kvartal 1586 var udnævnt til Conservatore. Samme år bestred han også hvervet som Senator. (D) Melchiorre var søn af Giulio Cenci, der renoverede sin oldefars lille hus "Casa nova di Jacopo Cenci", og Silvia Velli, samt broder til Aurora, Girolama, Aurelia, Eustachia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, og Flaminia Cenci. Sammen med brødrene Baldassarre og Gaspare satte han i 1579-1583 gang i udvidelse af faderens hus til det nuværende Palazzetto Cenci. Melchiorre Cenci døde i 1586. Han var ugift, men fader til den uægte søn Lelio Cenci.

Cesare Cenci, der i Januar kvartal 1578 fungerede som Caporione for Rione Regola og i Oktober kvartal 1588 var udnævnt til Conservatore, stadig med bopæl i Rione Regola. Det var vel også ham, der i Juli kvartal 1592 var Priore dei Caporioni, samt i Januar kvartal 1594 og i samme kvartal 1595 Caporione for Rione Regola. I Januar kvartal 1608 blev han derpå udnævnt til Conservatore. (D)

Rocco Cenci, som var rig og barnløs og broder til Giacomo Cenci, indsatte sin nevø Monsignor Cristoforo Cenci som enearving i 1555. Er måske den samme som den Rochus Cencius, der nævnes højere oppe. (F)

Giacomo Cenci, som var fader til nedennævnte Cristoforo Cenci. Giacomo var broder til Rocco Cenci, som indsatte hans søn som enearving til sin store formue. (F)

- Cristoforo Cenci, som var prælat med titel af Monsignore, men samtidig en rig levemand, der i 1549 med den adelige Beatrice Arias fik den uægte søn Francesco, som han dog fik pavelig dispensation til at legitimere, så denne kunne arve Cristoforo's enorme rigdomme. (B) Cristoforo var Klerk ved den pavelige administration og Kannik ved Peterskirken. Cristoforo Cenci skulle være søn af en Giacomo Cenci og nevø til en Rocco Cenci, som havde gjort testamente i 1555 til fordel for sin nevø. Cristoforo købte i 1561 af en slægtning, Cesare Stati, søn af Faustina Cenci, som var af en anden gren af Cenci-slægten, Palazzo Stati-Cenci-Maccarani-di Brazzà på Piazza Sant'Eustachio for 12.000 scudi. (F) Før sin død ægtede Cristoforo med pavelig dispensation sønnens moder, hvorefter han døde i 1562.
Christophorus de Cincijs, som nævnes i 1514. Sikkert den samme, som den Christophorus, søn af Jacobus de Cincijs, der nævnes i 1546. (C) Cristoforo Cenci var søn af Giacomo Cenci af Cenci-slægtsgrenen "Ramo di Francesco", som Cristoforo kom til at videreføre, og Concordia Teoli. Forældrene var blevet gift i 1493 og Cristoforo blev udset til en karriere indenfor Kirken, hvor han blev prælat og Monsignore, men - måske efter broderen Cesare's død (på et tidspunkt før 1562) - fik Cristoforo pavelig dispensation til at gifte sig med sin elskerinde Beatrice Arias og således give parrets i 1549 fødte søn Francesco status som ægtefødt. Cristoforo døde allerede i 1562, hvor sønnen kun var 13-14 år gammel. Familien levede ellers i et hus på sydsiden af gyden Via di Monte dei Cenci, der her mod vest snor sig ned af skråningen fra højtoppen med Piazzetta di Monte dei Cenci, hvor Kirken San Tommaso dei Cenci står og hvor en af indgangene til familiepalæet lå ved siden af kirkebygningen. En anden findes idag delvist nedgravet i Via dei Vaccinari. Cristoforo Cenci havde udover broderen Cesare også en søster, Cassandra, der i 1552 var blevet gift med Pietro Paolo Cenci. (K)

-- Francesco Cenci, født i 1549 som uægte søn af Cristoforo Cenci og Beatrice Arias, arvede som 13-årig ved faderens død hans store rigdomme, som han dog i løbet af sit relativt korte liv fik sat aldeles overstyr. Dels fordi han brugte løs og ikke var nogen særlig god administrator, og dels fordi hans voldelige og uregerlige levevis indbragte ham adskillige store bøder, der endte med nærmest at ruinere ham. Ud over en voldelig og brutal natur var han fuldstændig fremmed for empati med sine medmennesker, som han konstant terroriserede med vold, trusler og ydmygelser. Dette gik også ud over hans 2 koner og mange børn, men især over enhver kvinde han mødte på sin vej, der gik hærgende gennem byen med et sjak af ligeså voldelige og afstumpede kammerater. De samlede de kvinder op, som de havde lyst til, spærrede dem inde og voldtog dem, truede dem og tæskede dem og mishandlede dem på alle måder, men ingen småfolk turde anklage disse magtfulde mennesker - og de få gange det skete, kunne de bestikke politi og myndigheder til at vende det blinde øje til. Tilsidst fik dog hans unge datter Beatrice nok og arrangerede et fadermord, der dog var så dilettantisk udført, at både hun, to af hendes brødre og deres medsammensvorne endte med at blive afsløret og til sidst henrettede. Francesco Cenci blev myrdet den 9. September 1598. Han var gift 2 gange, første gang i 1563 som 14-årig med den jævnaldrende Ersilia Santacroce med hvem han fik omkring 12 børn, hvoraf 4 døde som små. De overlevende børn var: Giacomo født i 1567, Cristoforo i 1572, Antonina i 1573, Rocco i 1576, og i 1577 Beatrice. I 1581 fødtes Bernardo og i 1583 Paolo. Ersilia døde enten af mandens overgreb eller som nogle mener ved at begå selvmord. Francesco fortsatte blot det samme ryggesløse levned som før - og det også efter sit andet ægteskab i 1595 med Lucrezia Petroni. (B)

--- Giacomo Cenci, født i 1567, havde arvet meget af sin fars voldomme adfærd, og følte kraftigt, at denne ikke gav ham de økonomiske midler og den position, som han ifølge sit navn og sin rang burde have. Der var idelige skærmydsler og Giacomo kom til at hade sin far så meget, at han endog planlagde at myrde ham med gift, men endte med "blot" at tilslutte sig søster Beatrices mordplaner i 1598. Han blev ligesom hende og Bernardo fængslet og efter at have tilstået at være medvidende om komplottet, men lagt hele skylden for udførelsen på Beatrice, blev han dømt til døden ved først mishandling og derpå partering og ophængning af ligdelene på kroge ved skafottet. Dommen blev eksekveret den 11. September 1599 på Piazza Ponte Sant'Angelo under overværelse af den yngre bror Bernardo, samt en stor menneskemængde. (B) Giacomo var gift med Ludovica Velli, som i år 1600 fik held til at få noget af familiens konfiskerede ejendom returneret til sig og parrets sønner, Cristoforo, Francesco, Felice og Giovanni. (F) Parret havde også døtrene Ersilia og Virginia, som begge blev nonner i Santa Margherita, samt en søn Angelo, der døde allerede i 1601. (K) (Læs mere om mordet her)

-------- Cristoforo Cenci, søn af Giacomo Cenci og Ludovica Velli, som i år 1600 fik held til at få noget af familiens konfiskerede ejendom returneret til sig og parrets sønner, Cristoforo, Francesco, Felice og Giovanni. (F) --- En af hans efterkomere var den Cristoforo Cenci, som døde i 1762 og dennes 3 søstre Anna Maria, Caterina og Cassandra Cenci. (H) Cristoforo Cenci var gift med Anna Maria De Domo fra 1657 og fader til sønneren Gaetano, Antonio og Felice Cenci. Anna Maria døde i 1674 og Cristoforo i 1675. (K)

-------- Francesco Cenci, søn af Giacomo Cenci og Ludovica Velli, som i år 1600 fik held til at få noget af familiens konfiskerede ejendom returneret til sig og parrets sønner, Cristoforo, Francesco, Felice og Giovanni. (F) Francesco døde på et tidspunkt efter 1610. (K)

-------- Felice Cenci, søn af Giacomo Cenci og Ludovica Velli, som i år 1600 fik held til at få noget af familiens konfiskerede ejendom returneret til sig og parrets sønner, Cristoforo, Francesco, Felice og Giovanni. (F) Felice døde i 1641. (K)

-------- Giovanni Cenci, også omtalt som Giovan Battista Cenci, søn af Giacomo Cenci og Ludovica Velli, som i år 1600 fik held til at få noget af familiens konfiskerede ejendom returneret til sig og parrets sønner, Cristoforo, Francesco, Felice og Giovanni. (F) Giovan Battista blev gift med Pantasilea Caetani i 1620 og satte på dette tidsspuknt gang i byeggeriet af det såkaldte Palazzo Cenci Caetani, den nedre fløj af Palazzo Cenci, beliggende ved Via Beatrice Cenci. Giovan Battista Cenci døde i 1622. (K)

-------- Ersilia Cenci, datter af Giacomo Cenci og Ludovica Velli, blev ligesom søsteren Virginia nonne i Klosteret Santa Margeherita. (K)

-------- Virginia Cenci, søn af Giacomo Cenci og Ludovica Velli, blev ligesom søsteren Ersilia nonne i Klosteret Santa Margeherita. (K)

-------- Angelo Cenci, søn af Giacomo Cenci og Ludovica Velli, døde allerede i 1601. (K)

--- Cristoforo Cenci, født i 1572 som søn af Francesco Cenci og Ersilia Santacroce, var 12 år gammel, da han i 1584 mistede sin moder og alene havde sin voldelige, brutale og utilregnelige fader at holde sig til. Han, den ældre broder Giacomo på 17 og den yngre Rocco på 8 år blev hos faderen, mens de 2 yngste brødre Bernardo og Paolo på 3 og 1 år blev anbragt hos en familie ved Campo de' Fiori. Søstrene Antonina og Beatrice på 11 og 7 år blev derimod sendt i klosteret Santa Croce ved Monte Citorio. Cristoforo, som havde arvet sin fars psykopatiske temperament, fik et kort og voldsomt liv. Han døde som 26-årig i 1598 i et slagsmål med 2 modstandere. Alle tre trak blank og Cristoforo blev dræbt. Årsagen var hans pralerier om hvorledes han ville bortføre og voldtage en fiskerpige fra Trastevere, som havde afvist hans tilnærmelser. Den unge kvinde ved navn Cleria var gift med fiskeren Giovanni Antonio fra San Severino, men hun havde også en ung elsker, som var let opildne. Denne Paolo Bruno opstillede en fælde for Cristoforo, med en invitation til at besøge Cleria. Her ventede imidlertid Paolo og en af hans venner og de gik til angreb på Cristoforo og hans tjener. Denne flygtede i hast, mens Cristoforo blev hårdt såret og forblødte i armene på brødrene Giacomo og Bernardo, som hans tjener havde tilkaldt. Et vidne fortalte senere, at brødrene ikke fældede en tåre over Cristoforo's sår og død. Også de havde arvet faderens psykopatiske træk. (B) (G)

--- Antonina Cenci, født i 1573 som datter af Francesco Cenci og Ersilia Santacroce, var så heldig at slippe hjemmefra ved den 18. Januar 1595 som 22-årig at blive gift med Luzio Savelli, en enkemand med en lille datter. Det fortælles, at Antonina har bønfaldt Paven om at komme til at gifte sig, så hun kunne slippe væk fra sin fader, og det kan meget vel være tilfældet. (B)

--- Rocco Cenci, født i 1576 som søn af Francesco Cenci og Ersilia Santacroce, var 8 år gammel, da han i 1584 mistede sin moder og alene havde sin voldelige, brutale og utilregnelige fader at holde sig til. Han, den ældste broder Giacomo på 17 og den næstældste Cristoforo på 12 år blev hos faderen, mens de 2 yngste brødre Bernardo og Paolo på 3 og 1 år blev anbragt hos en familie ved Campo de' Fiori. Søstrene Antonina og Beatrice på 11 og 7 år blev derimod sendt i klosteret Santa Croce ved Monte Citorio. Rocco, som havde arvet sin faders psykopatiske temperament, fik et kort og voldsomt liv. Han døde som 20-årig i 1596, da han i en duel blev gennemboret af en ung mand af Orsini-familien. Rocco havde været i byen sammen med 2 tjenere og en ven af familien, Mario Guerra, da de på Piazza Navona mødte den jævnaldrende Amilcare Orsini. Denne var alene og det opildnede Rocco, der følte sig stærk med 3 mand bag sig, til at overfuse og fornærme ham, så Amilcare følte sig nødt til at fortrække. Men nogle dage efter mødtes de 2 unge mænd igen i nærheden af Kirken Santa Maria in Monticelli - og denne gang var der hverken tjenere eller venner til stede. Da de så hinanden, så de rødt, trak blank og gav sig til at kæmpe. Men allerede Amilcares første stød ramte Rocco så skæbnesvangert, at han døde af det. Faderens reaktion, da han hørte om sønnens død, var karakteristisk: "Sådan har en Cenci aldrig ladet sig slå ihjel!". Måske har han alligevel været berørt, for dagen efter bestilte han 100 sjælemesser for Rocco i familiekirken San Tommaso de' Cenci. (B) (G)

--- Beatrice Cenci, født i 1577 som datter af Francesco Cenci og Ersilia Santacroce, var ikke så heldig som sin søster, at hun kunne undslippe sin faders tyrranni og terror, der også udviklede sig til vold og voldtægt. Men Beatrice var ikke villig til at være offerlam, så i 1598 planlagde hun sammen med nogle hjælpere på slottet La Rocca di Petrella, hvor Francesco Cenci havde slået sig ned, og sammen med sine brødre Giacomo og Bernardo, samt stedmoderen Lucrezia, at slå sin fader ihjel. Forehavenet lykkedes den 9. September 1598, men var så dilettantisk udført, at både hun og alle de medsammensvorne endte med at blive afsløret og til sidst henrettede. Beatrice og Lucrezia blev begge halshugget på skafottet på Piazza Ponte Sant'Angelo den 11. September 1599. (B) - LÆS MERE OM BEATRICE CENCI - her!

--- Bernardo Cenci, født i 1581 som søn af Francesco Cenci og Ersilia Santacroce, var efter sigende lidt småt begavet og derfor let at overtale til at hjælpe sin søster Beatrice med mordet på deres fader, som med sin voldelige og u-empatiske natur heller ikke havde gjort noget godt for sin næstyngste søn. Bernardo var ikke til stede ved mordet, men blev dog dømt som medvider. Hans unge alder gjorde, at han ikke blev henrettet, men efter at han havde overværet sin søsters og stedmoderens halshugning, samt broderens pinsler, fik han ændret sin dom til fængselsstraf og et liv som galejslave. (B) (Læs mere om mordet her) -- Amayden (se litt.note A nederst på siden) beretter, at Bernardo endte med at blive benådet og i mange år forvist til det spanske hof. Som gammel mand vendte han tilbage til Rom, hvor han var meget agtet og blev valgt til både Conservatore og Priore dei Caporioni. Han var gift og havde efterkommere, blandt andet nedennævnte Kardinal Tiberio og den Virginio, der udvidede familienavnet til cenci-Bolognetti.

--- Paolo Cenci blev født i 1583 som søn af Francesco Cenci og Ersilia Santacroce og meget mere ved vi heller ikke om ham. (B) Han må være død ung, da han overhovedet ikke omtales i forbindelse med familiekomplottet om mordet på hans fader i 1598.

Andre grene af Cenci-familien frembragte:

Vincenzo Cenci, som i April kvartal 1590 var valgt til Caporione for Rione Regola. Det er antagelig ham, der med navnet Vincenzio Cenci i Oktober kvartal 1611 var udnævnt til Conservatore. (D)

Giacomo Cenci, der i Oktober kvartal 1592 var Caporione for Rione Regola. (D)

Cristoforo Cenci, som i Juli kvartal 1593 var Caporione for Rione Regola. (D)

Girolamo Cenci, som i Oktober kvartal 1593 var valgt til Caporione for Rione Regola. I April kvartal 1603 var han yderligere valgt til Priore dei Caporioni. (D) Det er antagelig denne Girolamo Cenci, som i 1593 blev gift med Anna Ricci og fader til børnene: Giulio, Giovanna (gift med G. Francesco Palazzoli), Dianora (gift med Francesco Fabi), Virginio (hvis barnebarn af samme navn videreførte slægten som Cenci-Bolognetti), Faustina, Silvia og Settima (alle nonner i Monastero di Tor de' Specchi), samt Giulia (gift med Angelo Gabrielli). Girolamo Cenci var søn af Baldassarre Cenci, der sammen med sine brødre Gaspare og Melchiorre ombyggede og udvidede Palazzetto Cenci, og Giulio Altieri. Girolamo døde i 1633 og Anna Ricci i 1641. (K)

Camillo Cenci, som i Januar kvartal 1606 var valgt til Caporione for Rione Regola. (D)

Valerio Cenci fra Rione Regola, som i Oktober kvartal 1616 var udnævnt til Conservatore. (D)

Serafino Cenci, der i Januar kvartal 1624 var valgt til Caporione for Rione Monti. Om der er tale om samme person, der derpå 8 gange mellem 1634 og 1673 var udnævnt til Conservatore, eller der er tale om flere personer, vides ikke. Conservatore-perioderne var: Januar kvartal 1634 (S.C. fra Rione Regola), Januar kvartal 1638 (S.C. fra Rione Regola), Oktober kvartal 1643 (S.C. fra Rione Sant'Eustachio), Juli kvartal 1652 (S.C. fra Rione Parione), Juli kvartal 1657 (S.Cenci / Cincius), Januar kvartal 1663 (S.C. fra Rione Regola), Januar kvartal 1671 (S.C. fra Rione Monti), Januar kvartal 1673 (S.C. fra Rione Sant'Eustachio). - Desuden var der en Sarafino Cenci fra Rione Monti, som i Oktober kvartal 1696 var valgt som Priore dei Caporioni - Se nedenfor. (D)

Ludovico Cenci, også omtalt som Lodovico Cenci, der var franciskanermunk og i 1620'erne og 1630'erne var Biskop i byen Todi.

Cristoforo Cenci fra Rione Regola, der i Januar kvartal 1631 var udnævnt til Conservatore. (D)

Bernardo Cenci, som var Priore dei Caporioni i Juli kvartal 1636. (A) (B) (D) Han var fra Rione Regola og valgtes i April kvartal 1645 til Caporione for dette kvarter. - Der er måske tale om samme person, som nedennævnte Bernardino Cenci. (D)

Bernardino Cenci fra Sant'Angelo - der måske er den samme som ovenfornævnte Bernardo Cenci - var i Januar kvartal 1640 valgt som Caporione. (D)

Francesco Cenci, der adskillige gange bestred både hvervene som Caporione og Conservatore for flere forskellige kvarterer. Det kan derfor være, at der rettelig er tale om 2 eller flere forskellige personer: I Januar kvartal 1648 var han Caporione for Rione Ripa, i Januar kvartal 1651 for Rione Regola og i Oktober kvartal 1654 for Rione Sant'Eustachio. I Juli kvartal 1654 var han udnævnt til Conservatore og benævntes Francesco Cenci fra Rione Pigna. I Oktober kvartal 1656 og 1657, samt i April kvartal 1661 var han Caporione for Rione Regola, mens han i Oktober kvartal 1661 bestred hvervet som Conservatore. I Juli kvartal 1664 var en Francesco Cenci valgt til Caporione for Rione Trastevere og i April kvartal bestred han hvervet som Conservatore. Her kaldtes han Francesco Cenci fra Rione Ponte, Endelig var der en Francesco Cenci fra Rione Campo Marzio, der blev udnævnt til Conservatore i April kvartal 1685. (D)

Virgilio (Virginio) Cenci fra Rione Ponte, som var Conservatore i Oktober kvartal 1650. (A) (D)

Tiberio Cenci, som blev udnævnt til Kardinal af Pave Innocens X i 1650. (B) Han var Kardinal ved Kirken San Calisto. Han var tilsyneladende søn af ovennævnte mordanklagede Bernardo. Tiberio havde også titel af Biskop af Jesi. (A)

Girolamo Cenci, som i Januar kvartal 1661 var valgt til Caporione for Rione Parione. Han var i April kvartal 1675 udnævnt til Conservatore og bestred samme hverv i April kvartal 1680, i Juli kvartal 1685, i samme kvartal 1687 og 1698, samt i April kvartal 1701. Der kan dog være tale om forskellige personer, da bopælen eller repræsentationsområdet varierer: i 1661 var det som nævnt Rione Parione, det samme nævnes i 1680, mens det i 1685 og 1687 var Rione Pigna. (A) (B) (D)

Gaetano Cenci, der i Juli kvartal 1671 var Caporione for Rione Regola og i April kvartal 1673 bestred samme hverv for samme kvarter. (D)

Giuseppe Cenci, som var Caporione i Januar kvartal 1673 for Rione Parione. (D)

Girolamo Cenci, der var Conservatore i 1680 og 1685, samt i 1698. (A) (B)

Tiberio Cenci, som var Priore dei Caporioni i Oktober kvartal 1682, valgt for Rione Monti, og derpå udnævnt til Conservatore i adskillige år: i April kvartal 1692, hvor han nævnes boende i Rione Ponte, og i samme kvartal i 1699, samt i Januar kvartal 1705, 1711 og 1718, Oktober kvartal 1720 og Juli kvartal 1722. (A) (D)

Francesco Cenci, som var Conservatore i 1685. (A)

Giovanni Cenci, som var Priore dei Caporioni i Juli kvartal 1688. Her angives det, at han var valgt i kvarteret Rione Monti. Ved omtalen af hans udnævnelse til Conservatore i Oktober kvartal 1690 står der, at han muligvis var fra Rione Ripa. Han var måske også Conservatore i 1696. (A) (D)

Serafino Cenci, som muligvis var Conservatore i 1694 (A) og i alle fald Priore dei Caporioni i 1696. (A) (D)

Baldassarre Cenci, som fødtes i 1648 og blev Kardinal i 1697, udnævnt af Pave Innocens XII. Han døde i 1709. (B)

Baldassarre Cenci, som var født i 1710 og i 1761 blev udnævnt til Kardinal af Pave Clemens XIII. (B)

Gaetano Cenci, som i 1675 giftede sig med en kvinde fra Origo-familien og blev fader til datteren Caterina Cenci og sønnen Cristoforo Cenci. (B)

--- Caterina Cenci, datter af Gaetano Cenci og en moder af Origo-familien. Hun blev gift med Giovanni Antonio Sampieri. (B)

--- Cristoforo Cenci, søn af Gaetano Cenci og en moder af Origo-familien. Han døde barnløs i 1746, hvorefter Cenci-familiens arv overgik til hans søster Caterina's børn af Sampieri-familien. (B) - Det var muligvis ham, der i Januar kvartal 1715 og April kvartal 1722 var udnævnt til Conservatore. (D)

Giovanni Cenci, som var Conservatore i Oktober kvartal 1723. (A) (D)

Virginio Cenci, nogle gange også omtalt som Virgilio, der var valgt til Priore dei Caporioni i Oktober kvartal 1724, samt udnævnt til Conservatore 2 gange efter hinanden i Juli og Oktober kvartal 1732. (A) (B) Han blev i 1723 gift med Maria Anna Bolognetti og fader til sønnen Girolamo, som tog begge forældres navne: Girolamo Cenci Bolognetti.

-- Girolamo Cenci Bolognetti, søn af Virginio (Virgilio) Cenci og Maria Anna Bolognetti. Han døde i 1803, men hans børn førte slægten videre med navnet CENCI BOLOGNETTI, prinser af Vicovaro. (B) Han var fader til sønnen Alessandro Cenci Bolognetti. (E)

----- Alessandro Cenci Bolognetti, søn af Girolamo Cenci Bolognetti, prins af Vicovaro.

Serafino Cenci, som var pavelig Legat i Napoli og Ærkesbiskop i Benevento, samt i 1734 blev gjort til Kardinal af Pave Clemens XII. (A) Han døde under conclavet i 1740, hvor der efter Clemens XII's død skulle vælges en ny Pave. Kardinal Cenci var allerede syg, da Conclavet begyndte, men lod sig den 24. Juli alligevel bære derhen. Her døde han om natten. (E)

Cristoforo Cenci, en efterkommer af Giacomo Cenci, som blev henrettet i 1599, døde i 1762 uden at efterlade sig børn. Hans arvinger var derfor hans 3 søstre Anna Maria gift Maccarani, Caterina gift Sampieri og Cassandra gift 1) Carpegna og 2) Pironi. De delte derpå arven, hvis værdi var på 160.000 scudi. (H)

Anna Maria Cenci, en efterkommer af Giacomo Cenci, som blev henrettet i 1599, blev gift med Paolo Maria Maccarani, hvis fader Silvio Maccarani i 1683 havde købt Grevskabet Pietraforte. I 1762 døde Anna Maria's broder Cristoforo Cenci uden børn og hun og hendes 2 søstre Caterina og Cassandra delte herefter arven på 160.000 scudi. Anna Maria arvede blandt andet Palazzo Stati-Cenci-Maccarani-de Brazzà på Piazza Sant'Eustochio. (H)

Caterina Cenci, en efterkommer af Giacomo Cenci, som blev henrettet i 1599, blev gift med en Sampieri. I 1762 døde Caterina's broder Cristoforo Cenci uden børn og hun og hendes 2 søstre Anna Maria og Cassandra delte herefter arven på 160.000 scudi. (H)

Cassandra Cenci, en efterkommer af Giacomo Cenci, som blev henrettet i 1599, blev først gift med en Carpegna og derpå med en Pironi. I 1762 døde Cassandra's broder Cristoforo Cenci uden børn og hun og hendes 2 søstre Anna Maria og Caterina delte herefter arven på 160.000 scudi. (H)

Virginio Cenci Bolognetti, som levede fra 1765-1803. (B)

Eleonora Cenci Bolognetti, som omkring 1794 blev gift med Scipione Sacchetti (1767-1840) og med ham fik flere børn, hvoraf den yngste søn Girolamo (f.1806) arvede faderens titel og gods.

Alessandro Cenci Bolognetti, som levede fra 1801-1872. (B)

Virginio Cenci Bolognetti, som levede 1840-1909. (B)

Guido Paolo Cenci Bolognetti, som levede 1881-1965. (B)

Paolo Cenci Bolognetti, som levede 1929-1996. (B)

samt disses efterkommere.

Litteratur og links om Cenci-familien:
(J) Ait, Ivana e Manuel Vaquero Piñeiro: Dai casali alla fabbrica di San Pietro: i Leni: uomini d'affari del Rinascimento. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 59). Roma, "Roma nel Rinascimento", 2000.
- side 85, 115, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 139.
(A) Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume I.
- side 295-299.
(K) Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
(E) Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 87-94.
(G) Cuomo, Franco: Beatrice Cenci : misteri e segreti della protagonista di una tragedia familiare nelle Roma del Cinquecento tra depravazione e parricidio. - Roma : Rendina Editori, 1994.
(D) Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 302 m.fl.
(F) Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1984.
- Rione VIII, S. Eustachio, del 3 : side 94.
(C) Jacovacci, Domenico: Repertorio di famiglie, persone e luoghi investiti da papi, cardinali et altri. Manuskript i Biblioteca Angelica, Rom. : Manoscritti, ms. 1556. (En liste kan ses i Amayden - se ovenfor (5).
(I) Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 1, 28, 36, 81, 82, 157, 163, 166, 194, 198, 207, 233, 255, 257, 261, 263, 268, 270, 300, 368, 378, 380, 422, 439, 474.
(B) Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 216-221.
(H) Archivio Maccarani- i Archivio Storico Capitolino.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.1.2018 og sidst opdateret d. 1.7.2023