ANNAS ROM GUIDE
År 1551 til 1575 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)

1551 - 1552 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1557 - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - 1562 - 1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570 - 1571 - 1572 - 1573 - 1574 - 1575


Gå til forrige side (1526-1550)

1551

Julius III er Pave (1550-1555). Forholdet mellem den franske Kong Henrik II (1547-1559) og Kejser Karl V (1530-1556) skærpes igen. I Frankrig udstedes det første regulære forfølgelsesedikt mod protestanterne. I England er Edward VI Konge (1547-1553). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Koncilet i Trento åbner ny møderække ----- San Filippo Neri bliver præsteviet ----- Byggeri i Rom: Villa Giulia påbegyndes ----- Overfor Kirken San Lorenzo fuori le Mura genopdager man den gamle kirkegård og Kirken fra det 4.århundrede ----- Fulvio della Corgnia udnævnes til Kardinal.

1552

Julius III er Pave (1550-1555). Karl V er Kejser (1530-1556). I Tyskland rejser de tyske protestanter sig til åben kamp og den lutherske hær rykker ind i Østrig. Koncilet i Trento opløses i panik. Kong Ferdinand af Østrig indgår forlig med protestanerne. I England er Edward VI Konge (1547-1553). Henrik II er Konge i Frankrig (1547-1559). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Paven stopper midlertidigt arbejdet i Koncilet i Trento og Kardinal Innocenzo del Monte vender tilbage til Rom ----- Ponte di Santa Maria Egizia restaureres ----- Julius III udsender bullen "Dum sollicita" og grundlægger Collegio Germanico, der indvies den 28.Oktober.

1553

Julius III er Pave (1550-1555). Karl V er Kejser (1530-1556). Tyrkere og franskmænd erobrer i forening Corsica. Marie den Blodige bliver Dronning i England (1553-1558). Henrik II er Konge i Frankrig (1547-1559). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

På dagen for det jødiske nytår Rosh Hashana brænder man offentligt på Campo de'Fiori nogle eksemplarer af den jødiske Thalmud og det forbydes at eje en sådan bog ----- Collegio Romano grundlægges den 28.Oktober ----- Roberto de' Nobili bliver udnævnt til Kardinal.

1554

Julius III er Pave (1550-1555). Karl V er Kejser (1530-1556). Kejser Karl V's søn Filip II ægter Marie den Blodige, Englands regerende dronning, og bliver derpå Konge af Napoli og Konge af England, dog uden nogen reel magt i dette land. Marie den Blodige lægger den engelske kirke ind under Paven. Marie den Blodige er Dronning i England (1553-1558). Henrik II er Konge i Frankrig (1547-1559). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Villa Giulia står nu færdigbygget.

1555

Julius III er Pave (1550-1555), derpå bliver Marcellus II Pave (1555) og derefter Paul IV (1555-1559). Karl V er Kejser (1530-1556). I Tyskland får fyrsterne lov at indføre den lutherske kirke. Marie den Blodige er Dronning i England (1553-1558). Henrik II er Konge i Frankrig (1547-1559). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Den 23. Marts dør Julius III og begraves i en sarkofag i Vatikanets Grotter ----- Den 5.April mødes Konklavet ------ Den 9.April vælges Marcellus II til Pave, men han dør allerede den 10.Maj, hvorpå Paul IV vælges den 23.Maj ----- Carlo Carafa udnævnes til Kardinal ----- Paul IV udsender bullen "Cum nimis absurdum" og opretter herved den jødiske Ghetto ----- I August udpønser blandt andet Colonna-familien et komplot mod Paven, der straks lader Kardinal Guido Ascanio Sforza og medlemmer af Colonna-familien arrestere. De løslades dog måneden efter ----- Den 15.December underskriver Paven en forsvars- og angrebspagt med Frankrig.

1556

Paul IV er Pave (1555-1559). Kejser Karl V (1530-1556) overdrager magten i Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli til sønnen Filip II (1556-1598) og magten i Tyskland til sin broder Ferdinand af Østrig. Marie den Blodige er Dronning i England (1553-1558). Henrik II er Konge i Frankrig (1547-1559). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Pave Paul IV er som napolitaner fjendtligt stemt over for spanierne og følgelig også mod Jesuiterne. Han går i forbund med Frankrig og Hertugen af Guise rykker ind i Norditalien med en fransk hær, der besejres af den spanske hær under Hertugen af Alba, som derpå drager mod Rom, hvor Paul IV nødsages til at slutte fred med Filip II ----- Paven bandlyser Colonna-familien.

1557

Paul IV er Pave (1555-1559). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Marie den Blodige er Dronning i England (1553-1558). Henrik II er Konge i Frankrig (1547-1559). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Tilskyndet af Pave Paul IV hærger tyrkerne Spaniens kyster og erobrer Tripolis ----- Alfonso Carafa udnævnes til kardinal ----- Den 15.September er der i Rom en stor oversvømmelse, hvor Tiberen går over sine bredder og ødelægger Ponte Santa Maria Egiziaca.

1558

Paul IV er Pave (1555-1559). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. I England bliver Elisabeth I Dronning (1558-1603). Ferdinand I bliver tysk Kejser (1558-1564). Henrik II er Konge i Frankrig (1547-1559). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Skandale i Rom: Kardinal Carlo Carafa anklages for orgier og et forhold til Plautilla Massimo, der er gift med Flaminio Lante. Plautilla bliver derpå dolket af sin broder Flaminio fra Napoli. Han flygter fra byen for at undgå straf og Plautilla overlever. Kardinalen erklærer sig uskyldig og overbeviser sin onkel Paven herom.

1559

Paul IV er Pave (1555-1559), derpå bliver Pius IV Pave (1559-1565). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Ferdinand I er tysk Kejser (1558-1564). Frans II bliver Konge i Frankrig (1559-1560). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Den første liste over "forbudte bøger", Index Librorum Prohibitorum, offentliggøres ----- Pave Paul IV dør den 18. August og der opstår tumulter og kaos i Rom. Indbyggerne hævner sig på det forhadte regime ved at brænde Inkvisitions-palæet af og vælte marmorstatuen af Paven på Capitol. Skulpturens hovede slås i stykker og trækkes gennem gaderne, inden det smides i Tiberen. Paven må begraves i al hemmelighed i Vatikanets kældre, indtil Pave Pius V senere kan give ham en værdig begravelse i Kirken Santa Maria sopra Minerva ----- Den nye Pave Pius IV må før pavevalget forpligte sig til at genindkalde Koncilet i Trento. Han bliver valgt den 25. December efter et 4 måneder langt konklave.

Filip II (1556-1598) og Henrik II (1547-1559) undertegner en spansk-fransk fred. Frankrig opgiver sin ekspansionspolitik i Italien og overlader landet til spansk inflydelse.

1560

Pius IV er Pave (1559-1565). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Ferdinand I er tysk Kejser (1558-1564). Frans II er Konge i Frankrig (1559-1560), hvorpå Karl IX bliver Konge (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Paven udnævner sine nevøer Carlo Borromeo, Marco Sittico Altemps, Gian Antonio Serbelloni og Giovanni de'Medici til Kardinaler ----- Den 8.Juni arresteres Kardinalerne Carlo og Alfonso Carafa og Grev Giovanni Carafa og dødsdømmes for magtmisbrug og andre forbrydelser, der fandt sted, mens deres onkel Paul IV var pave ----- Kardinal Innocenzo del Monte arresteres for sit utugtige levned ----- Den 29.november genåbnes Koncilet i Trento med bullen "Ad Ecclesiae Regimen" ----- Paven opretter med bullen "Pii Patris amplissimi" den nye Orden Cavalieri Pii ----- Den spanske flåde er blevet ødelagt og tyrkerne hærger nu uden modstandere i Middelhavet.

1561

Pius IV er Pave (1559-1565). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Ferdinand I er tysk Kejser (1558-1564). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Carlo og Giovanni Carafa henrettes i Castel Sant'Angelo den 6.Marts ----- Michelangelo påbegynder byggeriet af den nye Porta Pia ----- Den gamle gade Alta Semita udvides og planeres og får navnet Strada Pia ----- Præsten Antonio Lo Duca får omsider en pavelig tilladelse til at indrette Kirken Santa Maria degli Angeli i ruinerne af Diocletian's Termer ----- Michelangelo får overdraget ansvaret for projektet.

1562

Pius IV er Pave (1559-1565). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Ferdinand I er tysk Kejser (1558-1564). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Koncilet i Trento genoptager arbejdet, der fortsætter til 1563 ----- Religionskrig mellem katolikker og protestanter (huguenotter) i Frankrig (1560-1598) ----- I August måned forekommer der et attentat mod Palazzo San Marco, hvor Pius IV opholder sig ----- Kvarteret Borgo Pio i Rom udvides og byporten Porta Angelica opføres.

1563

Pius IV er Pave (1559-1565). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Ferdinand I er tysk Kejser (1558-1564). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Il Seminario Romano grundlægges ----- Byggeriet af Casina di Pio IV i Vatikanets Haver afsluttes ----- Den 4. december slutter Koncilet i Trento sin 25. møderække. Flere vigtige reformspørgsmål er herunder blevet afklaret og godkendt.

1564

Pius IV er Pave (1559-1565). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Ferdinand I er tysk Kejser (1558-1564), derpå bliver Maximilian II Kejser (1564-1576). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Pius IV udsender bullen "Benedictus Deus" omhandlende resultaterne af Koncilet den 26.Januar ----- Den 18.Februar dør Michelangelo ---- Paven udsender bullen "Professio Fidei Tridentin" den 13.November ----- I December afsløres et attentat mod Pius IV anført af Benedetto Accolti.

1565

Pius IV er Pave (1559-1565), derpå bliver Pius V Pave (1565-1572). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Tykerne forsøger at erobre Malta, men Malteser-Ridderne sætter sig til modværge og med hjælp fra Paven og fra den spanske Kong Filip II lykkes det dem at befæste og holde øen ----- Annibale von Hohenems (=Altemps) bliver gift med Pave Pius IV's slægtning Ortensia Borromeo ----- Pius IV dør den 9. December og begraves i Peterskirken ----- Konklavet afholdes den 19. December ----- En ny gade, kaldet Borgo Pio, anlægges mellem Castel Sant'Angelo og Vatikanet.

1566

Pius V er Pave (1565-1572). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Den 7. Januar vælges Pius V til Pave ----- Den 9.Marts proklamerer Paven Ekstraordinært Jubelår for Kristendommens sammenhold mod tyrkerne ---- Innocenzo del Monte får frataget Kardinal-titlen ----- Pius V lader alle kurtisaner forvise fra Rom. Beslutningen ændres siden til at de skal bo i et særlig kvarter, kaldet Ortaccio ----- Byggeriet af Kirken Santa Maria degli Angeli afsluttes ----- Tyrkerne starter krig i Ungarn, men stopper, da Sultan Soliman II dør ----- I Nederlandene opstår der voldsomme tumulter, hvor folk stormer kirkerne og ødelægger helgenbillederne.

1567

Pius V er Pave (1565-1572). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Optøjerne i Nederlandene stoppes med blodbad og terror fra Inkvisitionen ----- San Tommaso d'Acquino kaldes nu "Dottore della Chiesa" ----- Den 26. September får Carafa-familien deres rettigheder igen.

1568

Pius V er Pave (1565-1572). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Paven udsender en ny version af bullen "In coena Domini" den 15.April og bullen "Quod a nobis" den 9.Juli ----- Kejser Maximilian slutter våbenstilstand med tyrkerne ----- I Frankrig forbydes ikke-katolske gudstjenester efter at huguenotternes kidnapningsplaner af kongen er blevet kendt.

1569

Pius V er Pave (1565-1572)..Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

1570

Pius V er Pave (1565-1572). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Pave Pius V lyser Dronning Elisabeth I af England i band med bullen "Regnans in excelsis", men englænderne står stadig ved deres Dronning ----- Tyrkerne besætter Cypern og det er efterhånden af afgørende betydning at stoppe dem, inden de når til Italien og således truer Kristendommens hovedstad. Venetianerne, som Cypern hørte under, beder Pavestaten om hjælp ----- Pius V udsender bullen "Quo Primum" ----- Flere personer hænges for at have opsat satiriske digte på statuen Pasquino.

1571

Pius V er Pave (1565-1572). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Den 11.Marts udsender Pius V bullen "Supremi Omnipotentis Dei" ----- Det lykkes omsider Pave Pius V at samle venezianerne og spanierne i en fælles kamp sammen med Hertugdømmet Toscana og Piemonte mod tyrkernes fremmarch i Europa. Paven selv stiller med skibe og pengemidler og således lykkes det at samle så stor en hær, at katolikkerne i 1571 kan fejre sejren i Slaget ved Lepanto. Sejrsdatoen, den 7.Oktober gøres til festdag for Santa Maria della Vittoria, som romerne har påkaldt under krigen ----- Den 4.December modtages sejrherren Marcantonio Colonna i triumf i Rom.

1572

Pius V er Pave (1565-1572) og derpå bliver Gregor XIII Pave (1572-1585). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Pave Pius V dør den 1.Maj og den 13. Maj vælges Gregor XIII til Pave ----- Collegio Romano genopbygges og får derpå navnet Università Gregoriana ----- Som symbol på den religiøse udsoning i Frankrig bliver den katolske prinsesse Margrethe af Valois gift med den protestantiske prins Henrik af Navarra. Et attentat under bryllupsfesten udløser et blodbad på huguenotterne, den såkaldte Bartolomæusnat eller Det Parisiske Blodbryllup, den 24. August. Følgerne heraf bliver nye religionsoptøjer i hele landet. For at redde sig går Henrik af Navarra over til katolicismen. Paven godkender den franske Dronning Caterina de' Medici's ordre til blodbadet.

1573

Gregor XIII er Pave (1572-1585). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574). I Polen vælges Henrik af Anjou til Konge (1573- 1574).

Der arbejdes på den Pavelige sommerresidens på Quirinalhøjen ----- Sala Regia i Vatikanet er færdigdekoreret og indvies ----- Venezia slutter separat fred med Tyrkiet og giver afkald på Cypern.

1574

Gregor XIII er Pave (1572-1585). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Karl IX er Konge i Frankrig (1560-1574), hvorpå Henrik III bliver Konge (1574-1589). I Polen er Henrik af Anjou Konge (1573-1574).

Paven udsender bullen "Quae pubblice utilia" ----- Den 20.Maj berammer Paven næste år som Jubelår i bullen "Dominus ac Redemptor" ----- Tyrkerne erobrer Tunis fra spanierne ----- Frankrig kastes ud i ny religiøs borgerkrig, da Henrik af Navarra igen er gået over til protestantismen ----- Den 24.December indvier Paven Jubelåret 1575 ved at åbne Porta Santa i Peterskirken ----- En ny vej, Via Gregoriana, nutidens Via Merulana, anlægges mellem kirkerne Santa Maria Maggiore og San Giovanni in Laterano ------ Gregor XIII lader også Strada Pia nivellere.

1575

Gregor XIII er Pave (1572-1585). Filip II (1556-1598) er Konge af Spanien, dets oversøiske kolonier, Nederlandene, hertugdømmet Milano, Sicilien og Kongeriget Napoli. Maximilian II er tysk Kejser (1564-1576). Elisabeth I er Dronning i England (1558-1603). Henrik III er Konge i Frankrig (1574-1589). I Polen vælges Stefan Bathory til Konge (1575-1586).

Det er Jubelår ----- Den Spanske Syge hærger i Rom ----- Broen Ponte di Santa Maria Egiziaca genopbygges og kaldes Ponte Senatorio ----- Statuen Babuino findes ----- Paven tillader Innocenzo del Monte at vende tilbage til Rom.

Gå til næste side (1576-1600)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.1.2007 og sidst opdateret d. 7.5.2023