ANNAS ROM GUIDE
San Carlo Borromeo - helgen

1538-1584

San Carlo Borromeo var født i byen Arona ved Lago Maggiore i Norditalien i 1538 som søstersøn til den senere Pave Pius IV.

Carlo startede sin karriere med at studere jura ved universitetet i Pavia, men allerede i 1559 kaldtes han til Rom af sin onkel, der i sit første konsistorium, den 31. Januar 1560, udnævnte ham til Kardinal.

San Carlo Borromeo første udnævnelse var som Kardinal-Diakon og administrator af Bispedømmet Milano, samt opsynet med Bologna og Romagna-provinsen. Desuden udnævnte hans onkel ham til "Statssekretær" og i de følgende år (1560-1563) arbejdede han samtidig hårdt for at parterne skulle nå til enighed på Koncilet i Trento.

I denne periode døde hans broder Federico og Carlo vendte sig nu mere mod Kirken, hvor han blev Biskop i 1563. Herefter førte han et meget enkelt og spartansk liv, ret efter Modreformationens skema, og han deltog i arbejdet med at reformere den pavelige administration, katechismen og breviariet efter de principper, som var blevet vedtaget på Koncilet.

I 1564 blev San Carlo Borromeo udnævnt til Ærkebiskop i Milano og efter sin onkels død valgte han i 1566 at bosætte sig fast i denne by. Også her arbejdede han på at reformere de kirkelige institutioner og styrke troen og forkyndelsen. Blandt andet rejste han personligt rundt til selv de mest afsidesliggende sogne for at sikre sig, at de blev skøttet godt nok.

Men San Carlo Borromeo var også opfyldt af næstekærlighed og barmhjertighed og under den store pestepidemi, der hærgede Milano i 1576, sparede han ikke sig selv, men gik bestandig rundt blandt de syge og efterladte og sørgende for at hjælpe og lindre, høre de døendes skriftemål og give dem den sidste olie.

San Carlo Borromeo døde den 3. November 1584 og han blev helgenkåret i 1610 af Pave Paul V. Han fejres den 4. November.

I den tid San Carlo opholdt sig i Rom lejede han blandt andet fra december 1560 ejendommen Horti Belleiani efter Kardinal Jean du Bellay's død. Carlo Borromeo var en stor tilhænger af den sicilianske præst Antonio Lo Duca' idé om at omdanne ruinerne af Diocletian's Termer til en kirke og anbefalede den til sin onkel, som gav sin tilladelse. I November 1565 overtog Paven ejendommen, som han overdrog til Certosiner-munkene ved den nye Kirke Santa Maria degli Angeli.

Kirken Madonna dei Monti i Rom er det første kapel i højre side viet til San Carlo Borromeo og her findes en hel række malerier med scener fra helgenens liv.


Litteratur om San Carlo Borromeo:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999..
- side 236ff.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 83f.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 53f.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten.
- side 306.
Catholic Encyclopedia: St. Charles Borromeo.
Diocesi di Lugano: San Carlo Borromeo.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.11.2005