ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: A
Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Aachen = Karl den Store's residensby og hovedstad i Det Vestromerske Kejserrige

Acca Larentia = hustru til hyrden Faustulus og fostermoder for Romulus og Remus. Hun fejredes den 23. december ved festen Larentalia"

Acta Diurna (lat.) = daglige nyhedsopslag

aedes (lat.) = tempel bestående af ét rum (cella)/værelse

aedilis (lat.) = en af de øvrighedspersoner i Rom, som besørgede og forestod de offentlige skuespil og havde tilsyn med de offentlige bygninger, gader, handel og vandel, levnedsmidler, politivæsenet m.m.

aerarium (lat.)= skatkammer/statsarkiv

akademier - oversigt

akvædukt = romersk vandledning, der førte drikkevand ind til Rom fra oplandet, disse var ofte meget lange og over lange strækninger ført frem på høje buer, der stadig kan ses på landet uden for Rom

ambo, ambones = prædikestol

Annona (lat.) = Roms korn- og proviantforsyning, bestyredes af praefectus annonae

apsis = halvcirkelformet eller kantet afslutning på koret i en kirke eller et kapel

aqua (lat.) = vand, bruges også om vandledninger, akvædukter (f.ex.: Aqua Marcia)

Aquisgrana = Aachen, Karl den Store's residensby og hovedstad i Det Vestromerske Kejserrige

ara (lat.)= alter/offerbord

arco (ital.) = bue

Argei-festen og -helligdomme

arianisme = en teologisk retning i oldkirken, grundlagt af præsten Arios omkrig år 300. Den arianske lære hævdede, at Jesus Kristus IKKE var ét kød med Faderen. Dette var den "nikænske trosbekendelse", vedtaget på kirkemødet i Nikæa i år 325, til trods for at Arios var blevet ekskommunikeret i 319. Arianismen blomstrede op igen under Kejser Julian Den Frafaldne og levede længe i de germansk kontrollerede områder. Den forsvandt først i løbet af det 6.århundrede.

arkitrav = den vandrette bjælke, der er den nederste del af en søjlebåret overdækning

armilustrium (lat.)= antik romersk ritual til renselse og velsignelse af våbnene efter årets militære kampagner

Arrigo (ital.) = Henrik (navn)

Arvales --- se: Fratres Arvales

arx (lat.)=en af naturen eller kunstigt befæstet høj, borg, fæstning. I Rom den nordlige del af Capitol

atrium = åben gård, en forgård til en kirke, i et antikke hus var atriet det første rum, som var oplyst ovenfra

augur = "tegnudlægger", som iagttog og fortolkede varsler. Augurerne havde deres eget præste-kollegium i Rom. Ordet kan også betyde "sandsiger" eller "spåmand"

"augusta" = ærestitel til en kejserinde eller anden fremtrædende kvinde af kejserfamilien

Augustales --- se: Sodales AugustalesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Oversigt over årstal og begivenheder
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 30.12.2011