ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: V

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

V

vestalinde = præst ved Gudinden Vesta's helligdom

via (ital.) = gade, vej

Via Crucis = Jesu vej med korset til korsfæstelsen, fremstillet i billeder eller som skuespil

Viator (latin) = en vandringsmand, rejsende. Eller et bud hos øvrighedspersoner

vicarius urbis (lat.) = romersk embede som stedfortæder

Vicomagister (Magister vicis, Magistri vicorum) = Opsynsmand for gade- og vejvæsen. Oprindeligt et religiøst hverv, hvor embedsmanden sørgede for at ofre ved gadens alter for Lares Compitales og lignende. De rekrutteredes ofte fra de laveste klasser. Under Augustus omorganiseredes systemet og embedets status ændredes. Herefter havde Vicomagistrene ret til på festdage at lade 2 liktorer gå foran dem for at skaffe plads. Augustus reformerede også Roms opdeling i kvarterer, så der fremover var 14 af disse (Regio I-XIV), og ansvaret for de deriliggende gader. Vicomagistrene blev udnævnt for et år ad gangen og tiltrådte deres embedsperiode i August Måned. De havde sandsynligvis også nogle beføjelser som politimyndighed i deres område, ligesom de havde ansvaret for brandberedskabet, som udførtes af en gruppe slaver, kaldet vigiles. Vigtigt var dog stadig ofrene ved vejaltrene. I kejsertiden rekrutteredes Vicomagistrene mest blandt frigivne slaver. Under Augustus havde hver gade (vicus) 4 vicomagistri, mens et helt kvarter under Constantin havde omkring 48. Man ved ikke, hvornår denne reduktion fandt sted.

vicus (lat.) = gade, kvarter i byen, landsby

vigiles - nattevagter. I selve Rom brugtes det især om brand- og nattepolitiet

vintersolhverv = den dag hvor solen er kortest tid på himmelen = 22. december

viva/vivo/vive/vivi (ital.) = levende

Vive, Le Sepolte = Ordine di Clausura delle Clarisse

votivgave (ex voto) : gave til guderne, de hedenske eller til de kristne helgener eller Jomfru Maria, som følge af et aflagt løfte og som tak for overstået fare, helbredelse eller lignende.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 19.2.2012