ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: F

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

F

Farnesine, Le = Ordine di Clausura delle Clarisse = "Le Sepolte Vive"

Feralia - antik fest

Fetial-præst ("Fetialis") - et embede, som stammede fra tiden før Republikken og i de sidste år af denne synes at have mistet betydningen. Hvorefter Kejser Augustus genoplivede det. Der var flere af disse præster (måske 20 Fetiales), som virkede for livstid og blev udpeget af de andre præster. De var "en slags sakrale funktionærer, hvis opgave det var at regulere eventuelle stridspunkter mellem Rom og fremmede byer i tilfælde af krigeriske forviklinger" (Leo Hjortsø: Romerske Guder og Helte)

De fjorten Hellige eller nødhjælpere = betegnelse for en gruppe helgener, hvis samlede kult bredtes under pestepidemierne i 1400-tallet. Gruppen bestod af Sant'Achazio, Santa Barbara, San Blasio, San Ciriaco, San Dionigi, Sant'Erasmo, Sant'Eustachio, San Giorgio, Santa Caterina d'Alessandria, San Cristoforo, Santa Margherita, San Pantaleone, San Vito og Sant'Egidio

Flagellant = selvpiskere. Flagellanter kaldes også "svøbebrødre". I det 13. og 14.århundrede opstod disse broderskaber, hvis medlemmer piskede sig selv for at afværge Guds vrede. Bevægelsen opstod i Italien og spredte sig derpå i Europa. Blandt årsagerne var de voldsomme pestepidemier og "Den Sorte Død", som i disse århundreder flere gange hærgede Europa og forårsagede utallige dødsfald. Nogle historikere anslår, at der under Den Sorte Død i Europa døde henved 25 millioner.

Flamen-præst - en betegnelse for en præst, der i Antikken var særlig ansvarlig for en bestemt guddoms kult. Der var 15 af disse præster (flamines), hvoraf de ældste og fornemmeste var Flamen Dialis, præst for Jupiter, Flamen Martiealis, præst for Mars, og Flamen Quirinalis, præst for Quirinus. Disse 3 præster kaldtes samlet "Flamines maiores" og skulle udpeges af den øverste præst, Pontifex Maximus, blandt Roms patricier-familier. De beklædte embedet for livstid. Herudover var der så 12 "Flamines minores" eller blot benævnt "Flamines", som blev rekrutteret blandt Roms plebejer-familier. Disse var ansvarlige for andre guders kult.

Floralia - antik fest

folkeslag - se oversigt over de forskellige folkeslag som er nævnt og beskrevet

folketribun - se tribunus plebis

fons (lat.) = kilde

fonte (ital.) = kilde

Forma Urbis = antikt bykort over Rom

Fratres Arvales = "Arval-brødrene" - var det ældste præste-kollegium i Rom og ansvarlig for kulten af Dea Dia. Det eksisterede allerede før Republikkens tid og blev genskabt under Kejser Augustus. Kollegiet bestod af 12 personer, som blev udpeget af de andre medlemmer og virkede for livstid

frumentarii (militærsprog) = de soldater ("proviantkolonner"), der udsendtes for at skaffe korn til hærenA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 22.2.2006 og sidst opdateret d. 2.1.2014