ANNAS ROM GUIDE

Oversigt over fester i Antikken

(Se en samlet ALFABETISK liste over fester o.l. i Rom)


JANUAR MÅNED:

Den første dag i måneden ofredes til Guden Janus, der lagde navn til Januar måned, et brød ("foccaccia") som ifølge Festo kaldtes "Janual".

Den 9. Januar foretog man endnu et offer til Guden Janus i hans egenskab af "Lar Cunctalis" ("den betænksomme skytsånd"). Ofret kaldtes "Agonalia".

Carmentalia-festen fejredes for Gudinden Carmenta (eller Carmentis) den 11. og den 15. Januar. Carmenta var Kong Evanders moder og blev specielt dyrket af de romerske mødre.

Den 24. til 26. Januar var det "Ferie Sementine", den dag hvor frøene var klare.

FEBRUAR MÅNED:

Den første dag i måneden, Calendae Februaris, fejredes Gudinden Juno under navnet Juno Sospita ("Den frelsende Juno") ved Templet på Palatin.

Compitalia-festen afholdtes i Februar måned i vejkryds for Lares Compitales, der fejredes med mad og drikke og dans og heri deltog alle de familier, der havde jord op til vejene, både de frie borgere og slaverne. Små udskårne figurer, der symboliserede larerne, blev hængt op i træerne for skræmme det onde bort og beskytte området.

På et tidspunkt i begyndelsen af måneden fejredes Fornacalia-festen, hvor ovnene skulle sikres gudernes bevågenhed.

Fra den 13. til den 21. Februar fejredes de afdøde ved festen Parentalia. Her afholdt man begravelsesceremonier på de afdøde familiemedlemmers grave og udsmykkede disse med blomsterkranse, og ofrede speltmel iblandet saltkorn og brød dyppet i vin. Den mest højtidelige dag i festen var også afslutningsdagen og festen denne dag (d.21.Februar) kaldtes "I Feralia"

Lupercalia-festen fejredes den 15.Februar og romerne mente, at det var Kong Euander, der havde indstiftet denne fest. Den havde navn efter grotten Lupercal, hvor sagnet fortalte, at Romulus og Remus fik mælk af en ulvinde. Foran denne grotte ofredes en ged og en hund af festens præster, der kaldtes "Luperci". Gedeblodet blev smurt på panden af 2 unge mænd og derefter tørret af med en uldtot dyppet i gedemælk, hvorefter de nu "rensede" unge mænd skulle udstøde en latter. Derpå iklædte præsterne sig gedeskind og spiste et måltid med deltagerne, hvorefter de løb rundt om Palatin-højen svingende strimler af gedskind mod de forbipasserende. Kvinder, der ramtes af disse strimler, opfattede det som et godt frugtbarhedsvarsel. Guderne Lupercus og Faunus forbandtes med denne fest. Men også Gudinden Juno, der var beskytter af de fødende, nævnes her med navnet Iuno Februata ("Den rensede Juno")

Den 17. Februar var det tid for festen til ære for Guden Quirinus: "Quirinalia".

Feralia-festen faldt den 21. Februar og var den sidste dag helliget dyrkelsen af de afdøde.

Den 22. Februar fejredes Caristia-festen, hvor familierne mødtes for at spise sammen.

Terminalia-festen den 23. Februar udgjorde oprindeligt slutningen på året. Guden Terminus påkaldtes ved denne lejlighed.

Den 24. Februar"Regifugium", der fejredes med et offer.

Den 27. februar afholdtes festen Equiria (eller Equirria), som gentoges den 14. Marts. Her var der til ære for krigsguden Mars hestevæddeløb i Alexander's Circus eller, hvis Marsmarken lå under vand, oppe på Celio-højen på et sted der kaldtes Campus Martialis. En senere gentagelse af denne skik kunne ses i Renæssancens væddeløb, La Corsa dei Barberi, hvor førerløse heste løb væddeløb gennem Via Lata, nutidens Via del Corso, der netop har navn efter denne begivenhed.

MARTS MÅNED:

Hvert år den 1.Marts afholdtes Matronalia-festen til ære for Gudinden Juno Lucina i denne Tempel Aedes Iunonis Lucinae øverst oppe på Colle Oppio højtoppen Cispius.

Den 14. Marts gentoges Equiria-festens væddeløb.

Den 15. Marts ("Idus Martius") afholdtes den årlige fest for gudinden og vandnymfen Anna Perenna. Den foregik en mils vej ude ad Via Flaminia, i en lille lund tæt på Tiberens bred, hvor man foretog drikofre og sang og ønskede hinanden endnu mange lykkelige år med udtrykket "annara perennare", som måske har givet navn til den stedlige skov- og flodnymfe. Deltagerne brugte også at synge frivole sange og man fortalte, at det skyldtes, at Anna Perenna engang havde narret Guden Mars, der havde bedt hende om at overtale Gudinden Minerva til at komme til hans seng. Da Mars nu løftede det slør, som han troede skulle åbenbare den kvinde han elskede, fandt han i stedet den gamle kone Anna Perenna og råbte rasende op.

Omkring den 15. Marts startede den højtid, som kulminerede den 22. Marts"I Tristia", hvor man mindedes Guddommen Attis' lidelse og død. Tiden mellem den 15. til den 22. var en fasteperiode, inden renselsesritualerne i de sidste dage. Et pinietræ blev fældet og bragt op til Gudinden Cybele's Tempel, hvor det udsmykkedes med guirlander af violer for at minde om Attis' blod. Den 24. kaldtes "Sanguem" og her opførte præsterne vilde danse til hidsig musik, mens de sårede sig selv med knive så blodet flød. Og tilskuerne sørgede over Gudens død.

Den 17. Marts afholdtes "Liberalia" (nogle steder kaldet "Agonalia") til ære for Krigsguden Mars og for Frugtbarhedsguden LIber, der personificerede de 4 årstider.

Tubilustrium fandt sted den 23. Marts, hvor man rensede og nyindviede de blæseinstrumenter, som brugtes til de religiøse fester.

Hilaria-festen fejredes fra den 22. til den 28. Marts og her hilste man solens komme og Attis' "genopstandelse". Præsterne bragte den gode nyhed og smurte balsam på de sørgende tilskueres læber, for at også de kunne overvinde døden. Den 22. kaldtes "Arbor intrat". På denne dag blev et helligt træ båret i procession til Magna Mater-Templet på Palatin, muligvis fra Basilica Hilariana, hvor det blev opbevaret.

APRIL MÅNED:

Den 1. April fejredes Veneralia til ære for Gudinden Venus.

Fra den 4. til den 10. eller 12. April var der underholdning til ære for Magna Mater, de såkaldte Ludi Megalesi (eller Ludi Megalesiaci).

Og fra den 12. til den 19. April var dagene optaget af anden underholdning til ære for Gudinden Ceres, Ludi Cereali (eller Ludi Cerealici).

Parilia-festen var en forårsfest, som fejredes på byen Roms fødselsdag den 21. April. Festens genstand var Guddommen Pales og festen kaldtes derfor ogsÃ¥ Palilia eller Palilie. Ved denne lejlighed rensede man ud i staldene og den gamle halm blev samlet til bål, som hyrderne og festdeltagerne sprang hen over.

Omkring den 22. April startede festen Robigalia, som fortsatte til den 28. April med offer af en hund og en vædder til guddommen Robigus, der var personifikationen af sygdommen kornrust og en af de få ondsindede guddomme, som romerne afholdt fest for. Offeret skulle afværge den frygtede kornsygdom.

Floralia-festen afholdtes i Circus Maximus hvert år fra den 28. April til den 3. Maj. Til denne fest skulle deltagerne bære klæder i brogede farver ligesom blomster (flos/floris = blomst). Herved fejrede man Flora, blomsternes og dermed forårets gudinde. Læs mere om Floralia-festen her.

MAJ MÅNED:

1. Maj ofrede man til Fauna, gudinde for de vilde dyr, hun kaldtes også for "Bona Dea" og hendes foretrukne dyr var en slange. Fauna var en kysk gudinde og i hendes tempel måtte der ikke komme mænd. Om natten til den 1. maj samledes Vestalinderne og de ærbare og fornemmeste ægtehustruer til et hemmeligt offerritual. Om dagen derimod ofrede man til Maia, som måske har givet navn til måneden.

Senere ofrede man for kornets modning i den såkaldte "Segetes lustratur" ("sædens renselse ved sonoffer"), en meget gammel offerfest, som Arval-præsterne stod for.

Den 15. og 16. Maj var der fest for Guden Mercur, "Ludi Mercuri".

JUNI MÅNED:

Den 1. - den 3. Juni afholdtes med meget lange mellemrum - omkring 100 år - de såkaldte Ludi Saeculares.

Den 8. Juni afholdtes Ludi Piscatori, fiskernes fest, hvor flodfiskerne fra Tiberen deltog.

Fra den 9. til den 15. Juni var det tid for Vestalia, festen for Vesta.

JULI MÅNED:

Den 5. Juli fejrede man "Populifugium" eller "poplifugia", måske som minde om Romulus' forsvinden. Oprindelsen til denne fest er lidt uklar.

Den store "sommerunderholdning" var "Ludi Apollinares", som afholdtes til ære for Guden Apolllon. Festen startede den 5. Juli og fortsatte til den 13. Juli.

Nonae Caprotinae-festen holdtes den 7. Juli. På denne dag skar man kviste af figentræerne på Campus Martius og opsamlede den saft, som løb ud af træerne, og brugte den som offergave til Juno Caprotina. Saften kaldtes "figenmælk" og festen var en frugtbarhedsfest. Læs mere om Nonae Caprotinae. Som en del af Nonae Caprotina-festen var der også samme dag en officiel ofring til høstguden Consus, foretaget af statspræsterne (sacerdotes publici) ved gudens underjordiske alter i Circus Maximus-dalen.

Den 19. og 21. Juli var det tid for Lucaria-festen.

Neptunalia-festen fejredes den 23. Juli. Festen var til ære for flodguden Neptun og på Tiberens bredder byggede man hytter af laurbærgrene og man afholdt forskellige konkurrencer i vandet.

Furinalia-festen afholdtes den 25. Juli.

AUGUST MÅNED:

Den 13. August fejredes Gudinden Diana Aventina, der havde sit TempelAventinhøjen. Og samme dag fejredes også den gamle Gud Vortumnus i sit TempelAventin.

Guden Portunus fejredes den 17. August, Portunalia-festen kaldtes også "Tiberinalia" til ære for Flodguden Tiberen.

Den 19. August var det tid at fejre "Vinali rustiche" til ære for Venus, der var skytsgud for køkkenhavens afgrøder.

Consualia-festen fandt sted den 21. August til ære for Guden Consus, der vogtede over kornlagrene.

Den 23. August fejredes Guden Vulcan med festen Volcanalia (Vulcanalici).

Den 25. August var det tid for Opeconsiva- (eller Opiconsivia)-festen til ære for Ops, der var Gudinde for overflod og høstsucces.

SEPTEMBER MÅNED:

Fra den 12. til den 15. September afholdt man Ludi Romani (eller "Ludi Romanorum"), som sagdes at være indført af den gamle konge Tarquinius Priscus.

Den 13. September holdtes offerfesten Epulum Iovis (eller "Epuli Jovi") til minde om indvielsen af Jupiter-Templet på Capitol.

OKTOBER MÅNED:

Den 11. Oktober afholdtes festen Meditrinalia til ære for Gudinden Dea Meditrina.

Festen for Oktoberhesten "Equus Octobris" fejredes den 15. Oktober. På denne dag afholdt man en væddekørsel og den ene af det vindende forspands heste dræbte man derefter med lanse på Campus Martius som offer. Dens hale blev hugget af og bragt til Vesta's Tempel, hvor blodet blev opsamlet i arnens aske. Til hestens hoved blev der bundet brød og dette blev nu præmie for det hold, der vandt en kamp mellem de to kvarterer Subura og Via Sacra. Hestehovedet blev så sat op på Regia's mur, hvis Subura-beboerne vandt, og på Turris Mamilia, hvis Via Sacra-beboerne vandt. Læs mere om "Equus Octobris".

Den 19.Oktober var det tid for "Armilustrium", hvor hærens våben blev rituelt rensede med sonoffer til Krigsguden Mars.

NOVEMBER MÅNED:

Ludi Plebei fandt sted fra den 12. til den 15. November til ære for Guden Jupiter Optimus Maximus.

Fra den 25. November til den 1. December afholdtes Ludi Sarmatici til minde om Kejser Constantin's sejr over Sarmaterne i 322 og 332 efter Kristus.

DECEMBER MÅNED:

Den 8. december, afholdtes en årlig fest for flodguden Tiberinus, også kaldet Pater Tiberinus, hvis helligdom fandtes på Tiberøen.

Consualia-festen fejredes den 15. December til ære for Vesta, som skulle beskytte de frø, som nu var blevet sået.

Saturnalia-festen til ære for Guden Saturn fejredes på årsdagen for Saturn-Templet's opførelse den 15. December , men startede egentlig først den 17. December og fortsatte til den 23. December.

Den 19. December var det tid for Opalia, festen for Gudinden Ops, Gudinden for overflod og høstsucces.

Den 21. December holdt man Divalia, også kaldet Angeronalia, for Gudinden Dia (også kaldet Angerona). Det var en gammel fest, som Arval-præsterne stod for.

Den 23. December afholdtes festen Larentalia, en fest for Larerne og Acca Larentia, der var hustru til hyrden Faustulus og fostermoder for Romulus og Remus.

I begyndelsen af December måned afholdtes festen for Gudinden Bona Dea. Den foregik om natten og kun kvinder måtte deltage. Festen foregik i et privat hus hos en højtstående embedsmand, festsalen var smykket med vinløv, men myrter måtte ikke bruges, ligesom der ikke blev drukket vin. Men man slagtede en gris og der var musik og dans. Både vestalinderne og Roms fornemste damer deltog.


Litteratur om de antikke fester:
Cattabiani, Alfredo: Calendario. Rusconi, 1989.
Hjortsø, Leo: Romerske guder og helte. Politikens Forlag, 1988
- side 122 ff.
Reclams Lexikon der Antike. Stuttgart, Reclam, Ergänzte Ausgabe, 2006.
Vaccai, G.: Le Feste di Roma Antica. Miti, riti, costumi. Roma, Edizioni Mediterranee, 1986.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Romguide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.9.2003 og sidst opdateret d. 22.8.2022