ANNAS ROM GUIDE
Subura

var et område i det Antikke Rom nord for Forum-området ovenfor Augustus' Forum og Forum Pacis og op mod Esquilin mellem højene Viminal og Oppio.

Det var - modsætning til det lidt sydligere Carinae-kvarter - et folkeligt og noget ildeberygtet område. Her boede småkårsfolk i små, dårlige og trange boliger, her var prostituerede og værtshuse mellem værksteder, småhandlende og tyveknægte. Her gik Kejser Nero i forklædning rundt for at høre hvad folket mente om ham. Og her lod Messalina sig transportere hen for at finde nye seksuelle fornøjelser.

Det var kernen i det senere Monti-kvarter, hvis beboere føler sig som de "rigtige" romere, og hvor folk kom hinanden ved og holdt sammen. Den specielle stemning, man kan opleve her idag, hvor kvarteret stadig beboes af småhandlende og håndværkere, der har deres små værksteder og forretninger i de snævre gader med de smalle huse, er måske ikke så forskellig for den de gamle romere oplevede.

Navnet "Subura" kommer af "sub urbe", der betyder "under byen" og der menes hermed den del af den antikke by, som lå nedenunder den "rigtige" by på Palatin. Da det antikke gadeniveau var meget lavere end det nuværende, lå den første del af dette område virkelig langt nedenunder byen på højen (Palatin).

Subura strakte sig fra det nuværende Via di Tor de' Conti og op over Esquilinhøjen. Her igennem løb gaderne Vicus Patricius (omtrent nutidens Via Urbana), der var beboet af de rige og fornemme; Vicus Cuprius (svarer nogenlunde til nutidens Via Leonina), hvor boghandlerne holdt til, og Clivus Suburanus, som gik mod nordøst svarende omtrent til den nuværende Via in Selci. Gaden der forbandt Forum-området med Subura hed Argiletum og svarede næsten til nutidens Via della Madonna dei Monti.

Subura-kvarteret var på grund af den kraftige bebyggelse, de høje huse med de mange lejligheder og de smalle gader særligt udsat for brand og da Kejser Augustus i år 2 før Kristus byggede sit Forum med Templet for Mars Ultor på den sydligste del af området, som han havde opkøbt for sit krigsbytte, lod han opføre en høj brandmur mellem Forum og Subura. Denne mur kan idag stadig ses ud mod Via di Tor de' Conti.


Litteratur om Subura:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 215.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 260.
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 167.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 814
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 38f.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 224, 252f.

Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d.4.9.2005 og sidst opdateret d. 7.4.2011