ANNAS ROM GUIDE
Ordine di Clausure delle Clarisse

eller "Le Farnesine", "Le Sepolte Vive"


Denne nonneorden, der er en gren af selve Clarisser-ordenen der blev indstiftet i 1212 af Den Hellige Frans af Assisi (San Francesco) da Den hellige Klara (Santa Chiara) bad om anvisninger til et franciskansk levned for kvinder, oprettedes i det 17.århundrede af Suor Francesca Farnese, der var datter af Greven af Latera af den rige og adelige romerske familie Farnese.

I 1641 kunne Suor Francesca starte byggeriet af et kloster med tilhørende kirke til sin orden, der som klosterregel havde i liv i klausur, det vil sige helt afskåret fra omverdenen. Af denne grund kaldte folket nonnerne for "le sepolte vive", "de levende begravede", for når først en ung pige trådte ind i denne orden, var der ingen der senere så hende igen.

Navnet "Le Farnesine" eller "Suore Farnesiane" fik de derimod fra ordenens tilhørsforhold til Farnese-familien.

Suor Francesca's kirke og kloster blev bygget på Colle Oppio ved Piazza San Francesco di Paola og kom til at hedde Santa Maria della Concezione ai Monti. Den lå her indtil anlægget af Via Cavour i 1880'erne.


Litteratur om Ordine di Clausura delle Clarisse:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton Editori, 1975.
- side 417.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione I, Monti
- Del 2: side 98.
Lombardi, Ferrucci: Roma, le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 1998.
- side 78.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.1.2003 og sidst opdateret d. 22.2.2006