ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: P

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

P

pallium = et rundt bånd med 2 nedhængende strimler, som paverne og fra 800-tallet ærkebisperne bar over skuldrene. Det er udført i hvidt uld og udsmykket med broderede eller indvævede farvede kors

Paolotte, Le = nonneorden

parasta = en firkantet pilaster på en væg, lesena

parco (ital.) = park

Parentalia - fest i Antikken

Parilia - fest i Antikken

Passione del Gonfalone = Passionsspil (se nedenfor), fremført i Påsken af Confraternita del Gonfalone

Passionsspil = religiøst drama i Middelalderen med fremstilling af bibelske begivenheder (mysteriespil), såsom Jesu fødsel (krybbespil) og Jesu lidelseshistorie (passionsspil)

Patriark = i Den Katolske Kirke: titel på biskopperne over Kristendommens hovedsæder, i Det Gamle testamente: betegnelse om Abraham, Isak, Jakob og dennes 12 sønner

patricius (lat.) = medlem af de fine ("adelige"), gamle familier i Rom

Penitenzieria Apostolica, Sacra = Domstol ved Curia Romana (Den Romerske Kurie)

peristyl = en søjlegård eller en søjlerække, som omgiver et rum eller en gård

piazza (ital.) = plads

pilaster = flad, firkantet "søjle" på en mur eller væg. Pilastren står som søjlen på en basis og afsluttes foroven af en kapitæl

Platytera - Madonna-type

plebeius (lat.) = af plebejisk familie, d.v.s. ikke af patricisk(adelig) familie

plebs (lat.) = almuen, var i den ældste tid uden politisk betydning og skarpt adskilte fra de gamle fornemme slægter, patricierne. Efterhånden udjævnedes dette skel. Plebejernes talsmand var folketribunen "tribunus plebis"

plebs frumentaria - den fattige folkegruppe, som havde ret til gratis brødkorn, som uddeltes via Annona'en

podium - forhøjning

pons (latin) = bro

ponte (ital.) = bro

Pontifex (latin) = præst, overpræst i Antikkens Rom, hvor samlingen af pontificis udgjorde et kollegium, hvis formand var Pontifex Maximus (Den Øverste Præst). Pontificis minores var Overpræsternes medhjælpere af lavere rang, såsom skrivere og lignende

Pontifex Maximus (latin) = Øverste Præst, var i Antikkens Rom formand for præstekollegiet. --- se: Pontifex

Pontifex Maximus (i den katolske kirke) = Paven

Pontificis (latin) = præster i Antikkens Rom --- se: Pontifex

populares = "Folkepartiet" i Republikken's Rom i Antikken. De angreb Senatet's uindskrænkede magt og søgte at få deres mål gennemført ved folkeforsamlinger og gennem folketribunerne. Deres argeste modstandere var optimates

porta (ital) = dør, port

pozzolanjord = vulkansk jordart af forbrændt jernholdig ler, lava. Blandes denne med vand og kalk, giver den en udmærket fugemasse til bygningsformål

praefectus (lat.) = bestyrer, befalingsmand, en som har tilsyn med noget

Praefectus Urbis = "Roms politimyndighed" i Antikken

praefectus annonae (lat.) = bestyreren af Roms korn- og proviantforsyning (annona)

Praetor = Overordnet embedsmand, dommer med udøvende magt. Fra at være en meget magtfuld stilling udhuledes indholdet under Kejserdømmet, således at den til sidst endte med blot at være en hæderstitel med et eneste formål : at arrangere de kostbare spil og lege for folket

presbyterium (eller: kor) = gejstlighedens plads i kirkens apsis

prærafaelitterne = en sammenslutning af engelske malere og forfattere, dannet 1848. Kunstnerne inspireredes af den italienske kunst før Rafael

prætor --- se: praetor

punisk = karthagisk

Påsken = kristen højtidA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 13.6.2010 og sidst opdateret d. 28.9.2015