ANNAS ROM GUIDE
Påsken

Påsken var oprindeligt en jødisk fest, hvor man fejrede udfrielsen fra Ægypten.

Det var under denne fest, at Jesus blev korsfæstet og fra engang i 100-tallet blev det almindeligt at de kristne fejrede hans opstandelse på søndagen efter den jødiske Påske.

Påsken er den vigtigste af kirkeårets fester og i Oldkirken afsluttede katekumenerne deres forberedelsestid med en vågenat Påskelørdag og med selve dåben ved morgengry Påskedag. Herefter måtte de deltage i menighedens nadver. (Læs om liturgien i forbindelse med Påsken).

I Middelalderen kom en række andre ritualer til: man indviede de hellige olier Skærtorsdag, havde korstilbedelse Langfredag, indvielse af dåbsvandet, den nye ild og påske-lyset Påskelørdag. Ved messen Påskedag velsignedes brød og æg og i forbindelse med Påsken skriftede man og gik til alters.

Fastlæggelsen af tidspunktet for Påsken var dog ikke så nemt at beregne efterhånden som Kristendommen bredte sig over et større og større område. I de første århundreder fastlagdes den lidt tilfældigt, men under Koncilet i Nikæa i år 325 prøvede Kejser Constantin at få lagt nogle fastere retningslinier for den store fest. Koncilet vedtog da, at Påsken skulle fejres på den søndag, der fulgte efter den fuldmåne, som fulgte efter forårsjævndøgn.

Heller ikke dette var så nemt at udregne, så man henvendte sig til astronomerne i Alexandria, som angav den 21.Marts som tidspunktet for forårsjævndøgn. Koncilet bestemte derefter, at der så skulle gå 14 dage efter den følgende nymåne, før man regnede det for fuldmåne. Påsken kan efter disse beregninger falde mellem den 22. Marts og den 25. April.

Men eftersom tidens kalendere ikke havde en årslængde, der svarede til et "rigtigt" solår, fjernede den vedtagne dato for forårsjævndøgn sig langsomt fra det tidspunkt, hvor jævndøgnet rent faktisk lå. Efterhånden var uoverensstemmelsen så stor, at Kirken måtte tage problemet op igen.

Allerede i år 1514 var Pave Leo X så bekymret over denne uoverensstemmelse, at han bad Europas konger om råd. Ved denne lejlighed studerede den polske astronom Nikolaus Kopernikus stjernerne og planeterne for at forbedre kalenderen og han kom herunder frem til en antagelse, der var helt utænkelig på det tidspunkt: at jorden ikke var universets centrum men cirkulerer rundt om solen!

Det var dog først i 1582 at Pave Gregor XIII af astronomen og domenikanermunken Egnatio Danti lod sig overbevise om nødvendigheden af en kalenderreform, den som følges idag.

For at få kalenderen til at passe med de faktiske forhold var det her nødvendigt simpelthen at springe 10 dage over, så fredag den 4. Oktober efterfulgtes af lørdag den 15. Oktober og på denne måde bragtes jævndøgn atter til at forekomme den 21. Marts.

Denne kalenderreform affødte megen kritik og mistro og Kirken følte det efterhånden nødvendigt at opsætte store meridianer, der kunne måle solens gang og sammen med andre observationer bestemme breddegradder, jævndøgn, solhverv og meget andet. De to store meridianer i Kirken San Petronio i Bologna og i Santa Maria degli Angeli i Rom er anlagt med dette som hovedformålet.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d. 17.8.2003 og sidst opdateret d. 10.4.2011