ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: S

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

S

sabinerne - et gammelt italisk folkeslag, som boede nord for latinerne

sacellum (latin) = en lille indviet helligdom, kapel med et alter

saccone (ital.) = sæk, stor sæk, stråsæk, madras

Sacconi Turchini, Confraternita dei

sacra/sacro/sacre/sacre (ital.) = hellig, ukrænkelig

Sacra Consulta, Tribunale della = Domstol ved Curia Romana (Den Romerske Kurie)

Sacre, Edicole = hellige små rum, kirker, nicher, "gadealtre"

Sacra Penitenzieria Apostolica = Domstol ved Curia Romana (Den Romerske Kurie)

Sacre Rappresentazioni = religiøst drama i Middelalderen med fremstilling af bibelske begivenheder (mysteriespil), såsom Jesu fødsel (krybbespil) og Jesu lidelseshistorie (passionsspil)

Salier-præst - var et embede, som var opstået i Antikken før Republikkens tid. De var organiseret i 2 grupper, "Salii Palatini" og "Salii Collini", der hver havde 12 medlemmer, som var udpeget blandt patricere med forældre i live af de øvrige Salier. Præsterne deltog i Marts måned i den særlige fest for Guden Mars: "Salierne".

salita (ital.) = stigning, en vej der går opad

samniter = beboere i Samnium, et landskab i Mellemitalien

san (ital.) = helgen

santa (ital.) = helgen

santi (ital.) = helgener

santo (ital.) = helgen

sarkofag

Saturnalia - fest i Antikken

scala (ital.) = trappe

scapolare = skapular: et klædningsstykke, som af gejstlige og religiøse bæres over skuldrene

Schola Cantorum

scriba (lat.) = en skriver, især en statsskriver, en offentlig ansat lønnet kontorbetjent

scribae (lat.flertal) = skriverne udgjorde en egen stand (ordo)

Segnatura Apostolica, Supremo Tribunale della = Domstol ved Curia Romana (Den Romerske Kurie)

sepolta/sepolto, sepolte, sepolti (ital.) = begravet (af verbet seppellire = begrave)

Sepolte Vive, Le = Ordine di Clausura delle Clarisse

Sibyllinske Bøger : en samling af græske profetier, som efter Senatets ordre blev konsulteret og herfra indførtes i den romerske verden nye græske ritualer og guddomme. Stammer måske fra Tarquinius Priscus' tid

sinodo = kirkemøde, koncil

Skapula: et klædningsstykke, som af gejstlige og religiøse bæres over skuldrene

Sodales Augustales = et kollegium af præster med det særlige hverv at passe kulten af Augustus og den Juliske Kejserfamilie

Sodalis Titialis / Sodalis Titii = et meget gammelt kollegium af præster i Rom, med oprindelse i tiden før Republikken og ry for at være oprettet af Titus Tatius selv eller af Romulus for at passe kulten af Titus Tatius. Nogle af deres funktioner skal have mindet om augurernes.

solure

sommersolhverv = den dag hvor solen er længst tid på himmelen = 21. juni

Statio annonae (lat.) = Hovedkvarteret for Roms korn- og proviantforsyning (annona), bestyredes af praefectus annonae

Stella d'Italia = Den Italienske Republiks emblem

stigmata = "Kristi sårmærker". Disse fremtræder hos særligt religiøse personer, der får blødende sår på de fem steder, hvor Jesus fik sår på Korset: på hænder og fødder og i siden

stuk = gipsblandet kalkmasse, bruges til at lave dekorationer af forskellig art på lofter og mure

sueber - se sveber

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica = Domstol ved Curia Romana (Den Romerske Kurie)

sveber = vestgermansk folkestamme, som omfattede bl.a.markomanner, semnoner og alemanner. Et svebisk rige grundlagdes i det 5.århundrede i Nordspanien, men erobredes i 585 af vestgoterne.

svevi (ital.) = sveber

synode = kirkemøde, koncil

søjlebasis = fodstykke eller sokkel på søjleA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 22.2.2006 og sidst opdateret d. 23.7.2011