ANNAS ROM GUIDE
Konciler

Et Koncil er et kirkemøde for hele eller dele af Den Katolske Kirke. Ordet kommer fra latin "concilium"=Rådsforsamling. Man taler om 4 forskellige typer af konciler: "Concilio Diocesano" eller "Sinodo" indkaldes af Biskoppen, "Concilio Provinciale" indkaldes af Metropolitten (Ærkebispen), "Concilio Nazionale" indkaldes af Patriarken eller Overhovedet for Kirken i det enkelte land. Endelig er der "Concilio Ecumenico", som indkaldes af Paven og gælder for alle dele af Den Katolske Kirke.

Et Økumenisk Koncil foregår i 3 bestemte faser: Indkaldelsen af de nærmere bestemte grupper gejstlige som skal deltage. Afholdelsen sker under Pavens præsidium eller under en af hans legater. Paven bestemmer de emner, der skal debatteres og om evt. andre forslag skal tages med ind til diskussion. Paven har ret til at opløse Koncilet, eller til at stoppe det eller overflytte det til et andet sted. Den sidste fase er Pavens godkendelse af Koncilets konklusioner.

Konciler samt nogle af de Synoder, der har fundet sted:

Synode i 319: Arianismen fordømmes.

Synode i Alexandria år 321: indkaldt af Biskop Alessandro af Alexandria. Deltagere: ca. 100 Biskopper fra Ægypten og Libyen. Emne: Arianismen. Afgørelse: Arianismen fordømmes og Arios ekskommunikeres.

Koncilet i Nikæa år 325: fandt sted mellem den 20. Maj og den 25. August 325 under Pave Sylvester I og Kejser Constantin den Store. - LÆS MERE OM DETTE KONCIL.

Koncilet i Constantinopel år 381: fandt sted i Maj-Juli 381 under Pave Damasus I og Kejser Theodosius I. - LÆS MERE OM DETTE KONCIL.

Koncilet i Efesos år 431: fandt sted fra den 22. Juni til den 30. Juli 431 under Pave Cølestin I og Kejser Teodosius II.

Koncilet i Calcedonia år 451: fandt sted fra den 8. Oktober til den 1. November 451 under Pave Leo I og Kejserparret Marcianus I og Pulcheria.

Synode i Rom år 499, indkaldt af Pave Symmachus den 1. Marts. Deltagere: 72 italienske Biskopper, repræsentanter for 28 titulus-kirker og fra 4 "basiliche patriarcali". Emner: pavevalgsprocedurer. Afgørelser: pavevalget må kun foretages af gejstlige, og flertallets afgørelse skal følges.

Koncilet i Constantinopel år 553: fandt sted mellem den 5.Maj og 2. Juni 553 under Pave Virgilius og Kejserparret Justinian I og Teodora.

Synode i Rom år 595.

Koncilet i Constantinopel årene 680-681: fandt sted fra den 7. November 680 til den 16. Oktober 681 under Pave Agatho og Kejser Constantin IV.

Koncilet i Nikæa år 787: fandt sted mellem den 24. September og den 23. Oktober 787 under Pave Hadrian I og Kejserinde Irene og Kejser Constantin V.

Koncilet i Constantinopel årene 869-870: fandt sted fra den 5. Oktober 869 til den den 28. Februar 870 under Pave Hadrian II og Kejser Basilius I.

Synode i Benevento 1087, indkaldt af Pave Viktor III.

Koncil i Melfi 1089, indkaldt af Pave Urban II.

Koncil i Benevento 1091, indkaldt af Pave Urban II.

Koncil i Benevento og Troia 1093, indkaldt af Pave Urban II.

Synode i Benevento 1108, indkaldt af Pave Paschalis II.

Synode i Benevento 1113, indkaldt af Pave Paschalis II.

Synode i Benevento 1117, indkaldt af Pave Paschalis II.

1. Lateran-Koncil år 1123: fandt sted mellem den 18. og den 27. Marts 1123 under Pave Calixtus II og Kejser Henrik V.

2. Lateran-Koncil år 1139: fandt sted mellem den 2. og den 17. April 1139 under Pave Innocens II og Kejser Konrad III.

3. Lateran-Koncil år 1179: fandt sted mellem den 5. og den 19. Marts 1170 under Pave Alexander III og Kejser Frederik I (Barbarossa).

4. Lateran-Koncil årene 1215-16: fandt sted mellem den 11.November 1215 og den 16. Juli 1216 under Pave Innocens III og Kejser Frederik II.

1. Koncil i Lyon år 1245: fandt sted mellem den 2. Juni og 17. Juli 1245 under Pave Innocens IV og Kejser Frederik II.

2. Koncil i Lyon år 1274: fandt sted fra den 7. Maj til den 17. Juli 1274 under Pave Gregor X og Kejser Rudolf IV af Habsburg. - LÆS MERE OM DETTE KONCIL.

Koncilet i Vienne i årene 1311-1312: fandt sted fra den 1. Oktober 1311 til Maj 1312 under Pave Clemens V og Kejser Henrik VII.

Koncilet i Konstanz i årene 1413-18: fandt sted mellem den 9. December 1413 og den 22. April 1418 under Paverne Gregor XII og Martin V og Kejser Sigismund I.

Koncilet i Basel, Ferrara og Firenze i årene 1431-39: fandt sted fra den 23. Juli 1431 til den 6. Juli 1439 under Paverne Martin V og Eugenius IV og Kejserne Sigismund I og Frederik III.

5. Lateran-Koncil i årene 1512-1517: fandt sted mellem den 10. Maj 1512 og den 16. Marts 1517 under Paverne Julius II og Leo X og Kejserne Ludvig XII og Maximilian I.

Koncilet i Trento i årene 1545-1563: fandt sted fra den 1. December 1545 til den 28. Februar 1563 under Paverne Paul III og Pius IV og Kejserne Karl V og Ferdinand I.

1. Vatikan-Koncil i årene 1869-70: fandt sted fra den 8.December 1869 til den 20. Oktober 1870 i Basilica di San Pietro i Rom under Pave Pius IX.

2. Vatikan-Koncil i årene 1962-65: fandt sted fra den 11.Oktober 1962 til den 8. December 1965 under Paverne Johannes XXIII og Paul VI.


Litteratur om Konciler:
Burkle-Young, Francis A. & M.L:Doerrer: The life of Cardinal Innocenzo Del Monte: A scandal in scarlet. (Renaissance studies, 2). Edwin Mellen Press, 1997.
- side 64ff.
Caporilli, Memmo: I Papi. Trento, Euroedit, 1999 (6.ed.).
- side 90ff.
Laboa, Juan MarĂ­a: Atlante dei Concili, e Sinodi della Storia della Chiesa. Milano : Jaca Book, 2008.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d. 24.10.2004 og sidst opdateret d. 30.12.2023