ANNAS ROM GUIDE
År 426 til 450 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)

År 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450


Gå til forrige side (401-425)

426

Cølestin I er Pave (422-432). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

I Rom regerer Galla Placidia for sin lille søn Kejser Valentinian III (425-455). Cølestin I er stadig pave fra 422-432.

Generalen Aëtius slutter fred med vestgoterne i Gallien ved at anerkende det Vestgotiske Rige fuld selvstændighed.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

427

Cølestin I er Pave (422-432). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

428

Cølestin I er Pave (422-432). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Nestorios bliver Patriark i Constantinopel.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

429

Cølestin I er Pave (422-432). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Provinsen Africa erobres af vandalerkongen Geiserik (428-477), som er kommet fra Sydspanien over Gibraltarstrædet med sit folk. Mauriske bjergstammer og sympatisører med kætteren Donatus slutter sig til vandalerne, som overvinder Africa's militærguvernør Bonifatius' forsøg på at stoppe dem. Kun Karthago og enkelte andre befæstede byer er endnu under romersk herredømme.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

430

Cølestin I er Pave (422-432). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Kirkefaderen Sant'Agostino dør.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

431

Cølestin I er Pave (422-432). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

I juni og juli måned afholdes det 3. koncil (kirkemøde), denne gang i Efesos. Pave Cølestin I repræsenteres af Biskop Cyrillos fra Alexandria og mødet fordømmer patriarkerne Johannes af Antiochia og Nestorios fra Constantinopel, mens der er enighed om Maria's guddommelighed.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

432

Cølestin I er Pave (422-432) og derpå Sixtus III (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Den frankiske konge Chlodjo af Merovingernes slægt tvinges af General Aëtius til at anerkende Roms overhøjhed efter slagtet ved Cambrais.

I Rom efterfølger Pave Sixtus III (432-440) den tidligere Pave Cølestin I. I de følgende år ombygger Sixtus III den i år 358 opførte Kirke Santa Maria ad Nives, så den kommer til at fremstå som nutidens Santa Maria Maggiore.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

433

Sixtus III er Pave (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

General Aëtius udnævnes af regenten Galla Placidia til øverste leder af Rigets militær. Han bliver på denne måde Vestrigets reelle hersker.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

434

Sixtus III er Pave (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Hunnerriget på den ungarske slette vokser til en magt, man må tage i betragtning og brødrene Attila og Bleda bliver konger i det store rige.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

435

Sixtus III er Pave (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

General Aëtius indgår en aftale med vandalernes konge Geiserik, der får vestromerske foederati-forpligtelser mod en accept af retten til det land, vandalerne har erobret i Provinsen Africa.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

436

Sixtus III er Pave (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

General Aëtius aftaler med den unge hunnerkonge Attila, at dennes hær skal bekæmpe burgunderne, der har gjort oprør i Pfalz. I et blodigt slag dræbes størstedelen af burgundernes hær og folk sammen med deres kongeslægt og Kong Gundokar.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

437

Sixtus III er Pave (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

438

Sixtus III er Pave (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Kejserne Valentinian III og Theodosius II forsøger at gøre de to rigshalvdele til et mere sammenhængende hele ved at udsende en fælleslov for hele riget.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

439

Sixtus III er Pave (432-440). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Vandalerne under Kong Geiserik erobrer ved et lynangreb Karthago og forjager de sidste romerske grundejere. Det er et frygteligt slag for Romerriget for egnen omkring Karthago er frugtbar og at betragte som "Roms kornkammer", hvorfra de livsvigtige kornforsyninger til hovedstaden kommer. Disse er nu i vandalernes hænder og ved hjælp af deres store flåde er vandalerne nu også herrer over det vestlige Middelhav.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

440

Sixtus III er Pave (432-440) og derpå Leo I (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Britannien forlades af de sidste romerske tropper, som forgæves har forsøgt at forsvare provinsen mod gentagne angreb fra jyder, angler og sakser.

I Rom efterfølger Pave Leo I (440-461) den tidligere Pave Sixtus III.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

441

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Hunnerkongen Attila hærger med sin hær i Thrakien.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

442

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Kejser Valentinian III er nødt til at anerkende vandalernes rige i Nordafrika som en suveræn stat. En af Romerrigets rigeste provinser forsvinder hermed.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

443

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

General Aëtius giver burgunderne land i Rhônedalen. Samtidig skal de beskytte grænsen mod alemannerne. Attila's hær hærger stadig syd for Donau og den østromerske Kejser Theodosius II i Constantinopel frygter et angreb på byen. Han forhøjer der beløb, der årligt betales til hunnerne, for at de skal holde sig væk. Samme år forviser han - efter råd af sin søster Pulcheria - sin Kejserinde Eudocia til Jerusalem efter en anklage om ægteskabsbrud. I Jerusalem, hvor Eudocia bor til 460, bliver hun meget vellidt og det fortælles at hun herfra sendte Sankt Peter's lænker til sin datter, Kejserinde Eudoxia i Rom, der til opbevarelse af dem opførte kirken San Pietro in VincoliColle Oppio.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

444

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

445

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Vandalernes konge Geiserik, som ellers havde ladet sin søn Hunerik ægte den vestgotiske kong Theoderik I's datter, afbryder disse forbindelser og sender kongedatteren tilbage, måske som følge af et løfte fra General Aëtius om at Hunerik kunne ægte Kejser Valentinian III's datter istedet.

Den ene hunnerkonge Bleda myrdes og hans broder Attila er nu enekonge.

I Rom gør Pave Leo I krav på at være Kirkens overhovede i kraft af at være Apostlen Peter's efterfølger. Leo I regnes som den første egentlige pave, mens tidligere "paver", blot var Roms biskopper. Leo I lyses i band af patriarken Dioscuros fra Alexandria, der ifølge Østkirken er Kirkens overhovede.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

446

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450)..

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

447

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Hunnerne hærger atter syd for Donau.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

448

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

449

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450).

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

450

Leo I er Pave (440-461). Valentinian III er Vestromersk Kejser (424-455). Theodosius II er Østromersk Kejser (408-450), derpå Marcian (450-457).

Den østromerske kejser Theodosius II dør uden mandlige arvinger (hans datter Eudoxia er Kejserinde i Rom, gift med den vestromerske Kejser Valentinian III) og udpeger før sin død Generalen Marcian til sin efterfølger (450-457). Marcian ægter Theodosius II's søster og bliver kejserkronet af patriarken over Constantinopel.

Rufus Caecina Felix Lampadius er bypræfekt og restaurerer Colosseum i årene 426-450.

Gå til næste side (451-475)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.17.6.2004 og sidst opdateret d..10.8.2010