ANNAS ROM GUIDE
År 1226 til 1250 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)


Gå til forrige side (1201-1225)

1226

Honorius III er Pave (1216-1227). Pietro Parenzo er Senator i Rom (1219, 1225-). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig VIII er Konge i Frankrig (1223-1226), derpå Ludvig IX, den Hellige (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Kejser Frederik II leder forhandlingerne med romerne om Pavens genkomst til Rom fra Rieti, som derpå kan finde sted i Februar måned. En betingelse er, at Pietro Parenzio udgår af Senatet og erstattes af Angelo de Benincasa.

1227

Honorius III er Pave (1216-1227), derpå Gregor IX (1227-1241). Pietro Parenzo er Senator i Rom (1219, 1225-). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Kirken San Lorenzo fuori le Mura står færdig -- Den 18. Marts dør Honorius III og bliver begravet i Kirken Santa Maria Maggiore -- Den 19. Marts samles kardinalerne i Kirken San Gregorio al Celio og vælger Kardinal Ugolino dei Conti di Segni til ny Pave -- Den 21. Marts indsættes den nye Pave med navnet Gregor IX -- Den 29. September lyser Gregor IX Kejser Frederik II i band for ikke at have opfyldt sit korstogsløfte.

1228

Gregor IX er Pave (1227-1241). Pietro Parenzo er Senator i Rom (1219, 1225-). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Francesco d'Assisi helgenkåres -- Den 23. Marts fornyer Paven Kejserens bandlysning -- Den 28. Marts organiserer Kejserens støtter, Frangipane-familien, et oprør mod Paven, mens denne holder messe i Peterskirken. Gregor IX må flygte til Rieti og derpå til Assisi -- Kejser Frederik II starter det 7. korstog i Palæstina, mens hans søn Henrik passer riget -- I Juli måned forsøger Gregor IX at vende tilbage til Rom, hvor der stadig er uroligheder.

1229

Gregor IX er Pave (1227-1241). Pietro Parenzo er Senator i Rom (1219, 1225-). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Stadig kampe i Rom mellem de pavetro og de kejsertro og Paven kan ikke vende tilbage -- Kejser Frederik II får ved forhandling ægypterne til at afstå Jerusalem, Nazaret og Bethelem for 10 år. Imedens lader Gregor IX pavelige tropper besætte Kejserens besiddelser i Syditalien -- Det albigensiske kætteri i Sydfrankrig bringes til ophør.

1230

Gregor IX er Pave (1227-1241). Pietro Parenzo er Senator i Rom (1219, 1225-). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Den 2. Februar går Tiberen over sine bredder i en stor oversvømmelse, der medfører sygdomsepidemier og hungersnød -- Romerne sender bud efter Paven og smider de kejsertro oprørere ud -- Gregor IX og Frederik II slutter fred i Ceprano i Juli måned -- Gregor IX tager atterophold i Rom fra December måned -- Paven udnævner sin slægtning Annibaldo degli Annibaldi til Senatore.

1231

Gregor IX er Pave (1227-1241). Annibaldo degli Annibaldi er Senator i Rom (1231-1233). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Paven sætter gang i reparation af broer og kloakker i Rom -- I Maj måned rejser Gregor IX til Rieti -- Fjendtlighederne mellem byerne Rom og Viterbo genoptages.

1232

Gregor IX er Pave (1227-1241). Annibaldo degli Annibaldi er Senator i Rom (1231-1233). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Fjendtlighederne mellem Rom og Viterbo fortsætter -- Klosteret ved Kirken San Giovanni in Laterano færdigbygges -- Den 20. April opretter Gregor IX Inkvisitions-Domstolene og giver Dominikanerne ansvaret for undertrykkelsen af kætteriet -- I Maj vender Paven tilbage til Rom -- Antonio da Padova helgenkåres -- I August rejser Paven atter fra Rom til Viterbo.

1233

Gregor IX er Pave (1227-1241). Annibaldo degli Annibaldi er Senator i Rom (1231-1233), derpå Giovanni Poli (1233-1234). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

I Marts måned vælges Gregor IX's slægtning Giovanni Poli til Senatore -- Den 20. Juli slutter Roms bystyre fred med Pave Gregor IX, der herefter vender tilbage til byen -- Embedet "Maestri delle strade" ("Magister viarum") med ansvar for byens gader og veje oprettes.

1234

Gregor IX er Pave (1227-1241). Luca Savelli er Senator i Rom (1234), derpå Angelo Malabranca (1234-1235). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Domenico di Guzman helgenkåres -- I Maj måned gør romerne atter oprør mod Paven. I spidsen for urolighederne står Luca Savelli. -- Paven flygter til Rieti og lyser Rom og Luca Savelli i band -- I August undertrykker Kejser Frederik II oprøret og Gregor IX vender tilbage til Rom.

1235

Gregor IX er Pave (1227-1241). Angelo Malabranca er Senator i Rom (1234-1235). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Paven slutter fred med romerne og bekræfter nogle af bystyrets beføjelser i traktaten "pactum capitulare" -- Den 11. April kommer Gregor IX atter til Rom, hvor han modtages på Campidoglio (Capitol) af romerne og byens nye Senator Angelo Malabranca -- Om efteråret rejser Paven atter fra Rom til Assisi og Viterbo.

1236

Gregor IX er Pave (1227-1241). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

I Rom fortsætter kampene melle de to partier og Gregor IX kommer ikke tilbage, men opholder sig i Viterbo og Rieti.

1237

Gregor IX er Pave (1227-1241). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Paven opholder sig stadig i Viterbo og i Rom fortsætter kampene, indtil Gregor kan vende tilbage i Oktober -- Kejser Frederik II sender krigsbyttet, som han har taget ved slaget ved Cortenuova, Il Carroccio, til Rom som gave til byen --En samlet flåde med skibe fra Genova, Pisa og Venedig sejler til Constantinopel, hvor den driver den bulgarsk-græske hær bort.

1238

Gregor IX er Pave (1227-1241). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Paven må atter flygte fra Rom til Anagni i Juli måned -- Frangipane-familien befæster Colosseo -- I Oktober sejrer guelferne over ghibellinerne i kampene i Rom og Gregor IX kan vende tilbage -- I Palæstina starter der uroligheder mellem korsfarerne, der behersker landet, og de omgivende muhammedanere.

1239

Gregor IX er Pave (1227-1241). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Pave Gregor IX ekskommunicerer for anden gang Kejser Frederik II, mens romerne protesterer -- Kardinalen Giovanni Colonna forsøger at bringe en forsoning i stand mellem Kejser og Pave, men da dette ikke lykkes, gør han sammen med sin familie åbent oprør mod Paven og sender bud efter Kejseren, der således opmuntret drager ud for at indtage Rom -- Den 1. November vælges Pietro Annibaldi og Gentile di Matteo Rosso til Senatorer.

1240

Gregor IX er Pave (1227-1241). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Den 20. Februar står Kejser Frederik II med sin hær foran Roms mure, men den 16. Marts rejser han hjem med uforrettet sag -- Annibale degli Annibaldi og Oddone Colonna fra den pavefjendltige, ghibellinske Colonna-familie vælges til Senatorer i November.

1241

Gregor IX er Pave (1227-1241), derpå Cølestin IV. Matteo Rosso Orsini er Senator i Rom (1241-1243). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Den pavelige fredstraktat "pactum capitulare" erstattes af aftalen "statutum urbis" med større beføjelser til byens administration.

Pave Gregor IX indkalder til et koncil i Rom med Frederik II's afsættelse på programmet. Kejseren svarer med at spærre alle landeveje til Rom og blokere byen fra søsiden. Han lader alle, der prøver at nå til Rom, tage til fange, heriblandt 2 kardinaler: Jacopo da Pecorara og Ottone di San Nicola in Carcere. Under disse omstændigheder dør Gregor IX den 22. august og Kejser Frederik II ophæver belejringen og trækker hæren væk fra Rom.

Byens guelfiske Senator Matteo Rosso Orsini overtager styret og indkalder til pavevalg. De deltagende kardinaler kan ikke blive enige om en kandidat og Senatoren lader dem derfor låse inde i den faldefærdige og uhygiejniske ruin Septizodio, indtil de efter 2 måneders plageri den 25. oktober vælger Cølestin IV til pave.

Den nye Pave dør dog efter få uger, den 10. november, og ingen af kardinalerne, der efter den grufulde indespærring er flygtet ud af byen, kan formåes til at vende tilbage til et nyt konklav. Pavestolen står derfor tom i næsten 2 år.

1242

Pavestolen står ledig (1241-1243). Matteo Rosso Orsini er Senator i Rom (1241-1243). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Kampe omkring Tivoli.

1243

Innocens IV er Pave (1243-1254). Matteo Rosso Orsini er Senator i Rom (1241-1243). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Den 25. Juni vælger kardinalerne i Anagni Sinibaldo Fieschi til ny Pave -- Den 28. Juni indsættes den nye Pave med navnet Innocens IV -- Paven tager ophold i Viterbo -- Den 8. Oktober belejrer Kejser Frederik II Viterbo under Kardinal Capocci - Den 16. oktober tager Innocens IV til Rom.

1244

Innocens IV er Pave (1243-1254). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Fred mellem Paven og Kejseren -- I Juni rejser Paven ud for at møde Kejseren, der atter belejrer Viterbo -- Innocens IV tager derpå til Frankrig, hvor han indkalder til koncil i Lyon året efter.

1245

Innocens IV er Pave (1243-1254). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

På det XIII økumeniske koncil i Lyon fornyer Paven bandlysningen af Kejser Frederik II. og opfordrer tyskerne til vælge en ny konge.

1246

Innocens IV er Pave (1243-1254). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

I Klosteret ved Kirken Santi Quattro Coronati fuldendes udsmykningen i Oratorio di San Silvestro -- Paven er stadig i Lyon. --- Confraternita del Gonfalone stiftes dette år eller i 1260.

1247

Innocens IV er Pave (1243-1254). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Kejser Frederik II farer hårdt frem mod byerne i Norditalien, der har gjort oprør. Pave Innocens IV i Lyon forsøger uden held et attentat mod Kejseren.

1248

Innocens IV er Pave (1243-1254). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Innocens IV er stadig i Lyon -- Den franske Kong Ludwig IX starter med sin hær det 8. korstog i Ægypten.

1249

Innocens IV er Pave (1243-1254). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Paven er stadig i Lyon.

1250

Innocens IV er Pave (1243-1254). Frederik II er tysk Kejser.(1212-1250). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge i Spanien (1217-1252).

Kejser Frederik II dør under et ophold i byen Ferentino i Syditalien. Paven i Lyon bandlyser nu også Kejserens unge søn Konrad IV og opfordrer til et korstog mod ham -- Benediktiner-Klosteret ved Santa Maria dell'Aracoeli overtages af Franciskanerne.

Gå til næste side (1251-1275)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.3.2007 og sidst opdateret d. 13.1.2014