ANNAS ROM GUIDE
Dominikaner-Ordenen =
Ordine dei Predicatori =
I Domenicani


Dominikaner-Ordenen er en tiggermunkeorden, som blev grundlagt af Den Hellige Dominikus (på italiensk San Domenico), i 1215.

Ordenens officielle latinske navn er Ordo Praedicatorum, "Prædikant-Ordenen", forkortet "OP", men lige så ofte omtales den som Dominikaner-Ordenen og munkene som "I Domenicani". (Bemærk forskellen på dansk (domini...) og italiensk (domeni...). Ordensdragten er en hvid kutte med en sort kappe, hvorfor munkene også kaldes sortebrødrene.

Ordet "Domenicani" eller "Dominicanes" kan imidlertid også læses som "domini canes", "Herrens hunde", og en hund med en fakkel i gabet er netop et af Dominikaner-Ordenens symboler. Ordenen har da også fungeret som en troens vagthund, da den fra 1232 fik overdraget ansvaret for Inkvisitionen.

Som det officielle navn angiver, er Ordenens hovedformål ved prædiken at udbrede den rette tro, hvilket var bydende nødvendigt for Kirken i en tid, hvor mange kætterretninger truede med at rive den samlede Kirke fra hinanden. San Domenico selv søgte at omvende katharerne i det albigensiske område i Sydfrankrig og de mange frivillige, som fulgte ham, fortsatte hans arbejde.

I 1215 havde San Domenico sit hovedkvarter i Toulouse og han begyndte da at overveje at stifte en orden af præster, som fra klostre, hvor der praktiseredes regler om fattigdom og bøn, skulle gå aktivt i gang med at bede og undervise overalt.

I Rom blev denne plan godkendt af Pave Honorius III i 1216 og i 1217 sendte Domenico 11 munke til Universitetet i Paris og til Spanien. Han grundlagde også flere klostre rundt om i Italien og i Oxford og rejste selv rundt overalt for at overvåge den voksende orden.

Ordensreglen var udviklet af Augustinermunkenes regel og Ordenens principper var som nævnt fattigdom, hvilket vil sige at hverken Ordenen eller munkene måtte besidde ejendele, men skulle skaffe sig det nødvendige ved tiggeri eller ved at modtage gaver. Andre principper var: prædiken af den rette tro, bøn og studier. Dominikanerne fik derfor også stor betydning for universiteternes udvikling. Ordenens motto er: "Lodare, benedire e pregare" ("Prise, velsigne og bede").

Udover en afdeling for munke har Dominikaner-Ordenen også en orden for kvinder ("Le Domenicane") og en orden for lægfolk, den såkaldt Tertiar-Orden ("Tredie-Orden") for både kvinder og mænd.

Efter en årrække var Dominikaner-Ordenen gået noget i opløsning og en reform var ved at være nødvendig. Legenden fortæller, at San Domenico derfor omkring 1340-50 viste sig for den unge Raimondo delle Vigne i Capua og bad ham om at reformere Ordenen. Beato Raimonda da Capua regnes derfor som Ordenens anden grundlægger.

Dominikanerne har en mængde traditioner, som dels stammer fra San Domenico, såsom den intensive kult af "Rosenkransen", og de legender og fortællinger, der er knyttet til helgenens liv, og dels stammer fra de øvrige Dominikaner-helgener.

I Rom findes der flere Dominikaner-samfund: Ordenenes hovedkvarter er i Convento Santa SabinaPiazza Pietro d'Illiria 1 på Aventinhøjen i Rom.

I det gamle Dominikanernonne-kloster Monastero dei Santi Domenico e Sisto i Via Panisperna har Dominikanerne indrettet universitetet "Angelicum".

De Dominikanernonner, som engang boede i klostrene ved kirkerne San Sisto Vecchio og Santa Aurea og derpå i Monastero dei Santi Domenico e Sisto, har idag bopæl i Convento del Santissimo Rosario på Monte Mario.

Søstrene af Dominikanernes Tredie-orden, også kaldet "Le Terziarie Domenicane", ejede nogle huse overfor Kirken Santa Chiara ved Piazza di Santa Chiara i den ejendom, der idag huser "La Casa della Arciconfraternita della Santissima Annunziata". Den 1600-tals facade mod Via di Santa Chiara, som møder de besøgende idag, dækker for de meget ældre bygninger bagved, hvor Santa Caterina da Siena døde i 1380.

Kirken Santa Maria sopra Minerva er også en gammel Dominikanerkirke.


Links om Dominikaner-Ordenen:
Kirke og Kristendom Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Gyldeldal, 2001.
- side 82.
Ordenens officielle side.
Ordenens italienske side.
Ordenens internationale side.
The General Curia.
Catholic Encyclopedia: Order of Preachers.

San Domenico-legender - Rosenkransen - Kendte Dominikanere

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.1.2006 og sidst opdateret d. 8.3.2009