ANNAS ROM GUIDE
År 1526 til 1550 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)


Gå til forrige side (1501-1525)

1526

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Charles de Lannoy Spansk Vicekonge (1522-1527). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ludvig II Konge (1516-1526), dernæst Ferdinand I (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

I Rom foretages en folketælling, der viser at der bor 55.053 faste indbyggere i byen fordelt i 9235 huse ----- Den 6. Januar slutter Det Hellige År 1525 ----- 22. Maj underskriver Paven sammen med Venezia, Milano, Frans I og Henrik VIII en union, La Lega Santa, mod Kejser Karl V ----- 17. Juni kommer Kejserens ambassadør Hugo Moncada til Rom for at overtale Paven til i stedet at gå sammen med Karl V. Paven afslår ----- 17. September udsender Kejseren et manifest mod Paven og truer med at indkalde til Koncil ----- 20.-22. September angriber den kejsertro Kardinal Pompeo Colonna den pavelige residens, Hugo Moncada mægler og Paven og Colonna indgår en våbenhvile på 4 måneder. Kardinalen trækker sig tilbage til Napoli ----- Den 1. November sender Karl V 16.000 mand til Italien, mest lutheranske, tyske, og østrigske landsknægte for at tvinge Paven til en aftale ----- 7. November bryder Paven aftalen med Kardinal Colonna, som han bandlyser. Vitello Vitelli får ordre til at rejse en pavelig hær ----- Napoli's Vicekonge de Lannoy går i land med en hær imod Toscana og Lazio ----- kampe i områderne nord for Rom.

1527

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Ludovico Montalto (1527) og derpå Hugo de Moncada Spansk Vicekonge (1527-1528). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Paven afslår et meget lidt favorabelt fredstilbud ----- stadig kampe nord for Rom ----- Den 15. Marts forsøger Paven at få en aftale med de Lannoy, men den oprørske hær af landsknægte er nu svær at stoppe på marchen mod det store bytte i Rom ----- 25. April afslår Paven igen en fredsaftale ----- Den 5. Maj samles de kejserlige tropper under Roms mure omkring Vatikanet og Borgokvarteret ----- 6. Maj angriber hæren Rom og den frygtelige plyndring "Sacco di Roma" begynder ----- Paven flygter for de indtrængende soldater til Castel Sant'Angelo ---- Rom plyndres og hærges i 14 dage, inden den værste vold ophører ----- Den 5. Juni indgår Paven en fredsaftale ----- Kejserens tropper overtager bevogtningen af gidslerne i Castel Sant'Angelo ----- Den 8. December flygter Paven til Viterbo.
Kong Henrik VIII af England anmoder Paven om at få annulleret sit ægteskab med Katarina af Aragonien, så han kan gifte sig med Anna Boleyn.

1528

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Hugo de Moncada Spansk Vicekonge (1527-1528), og derpå Filiberto de Charlons / d'Orange (1528-1530). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

10. Januar slår den flygtede Pave sig ned i Orvieto ----- 17. Februar forsvinder de sidste fjendtlige tropper fra Rom ----- 8. Juni udnævnes Kardinal Alessandro Farnese til Pavens Legat i Rom ----- 6. Oktober vender Paven tilbage til Rom ---- Byen har nu kun ca. 30.000 indbyggere.

1529

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Filiberto de Charlons / d'Orange Spansk Vicekonge (1528-1530). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

7. Marts får Paven tilbagegivet byerne Ostia og Civitavecchia og de sidste Kardinaler, som stadig var gidsler hos de kejserlige tropper, bliver frigivet ----- 29. Juni underskriver Paven og Karl V en ny fredsaftale ----- 7. Oktober rejser Paven med følge til Bologna for der at krone Kejser Karl V.
Paven nægter at annullere Kong Henrik VIII's ægteskab.

1530

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Filiberto de Charlons / d'Orange Spansk Vicekonge (1528-1530) og derpå Kardinal Pompeo Colonna (1530-1532). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Den 24. Februar krones Karl V af Paven i Bologna ----- Den 8. Oktober forårsager Tiberen en stor oversvømmelse af Rom. Og senere udbryder der pest ----- Kejser Karl V lader de fra Rhodos fordrevne Johannitterriddere etablere sig på Malta.

1531

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Kardinal Pompeo Colonna Spansk Vicekonge (1530-1532) Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

I bullen "Cum ad nihil" tillader Paven at den portugisiske Kong Johan III opretter en Inkvisitions-domstol ---- Tyrkerne angriber Ungarn ----- I Tyskland vælger kurfyrsterne Kejser Karl V's broder Ferdinand til romersk konge.

1532

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Kardinal Pompeo Colonna Spansk Vicekonge (1530-1532) og derpå Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Paven opfordrer Englands Konge Henrik VIII til at forlade Anna Boleyn, da han ellers vil blive lyst i band ----- Den 18. November rejser Paven fra Rom for at møde Kejseren i Bologna.

1533

Clemens VII er Pave (1523-1534). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Frederik I Konge (1523-1533). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Kong Henrik VIIII lader sit ægteskab med Caterina d'Aragona opløse og gifter sig med Anna Boleyn ----- Den 18. Februar godkender Paven i Bologna den nye orden Chierici Regolari di San Paolo, kaldet Barnabiter-Ordenen efter Kirken San Barnaba i Milano, hvor den er opstået ----- 10. Marts påbegynder Paven sin hjemrejse ----- I Juli måned lyser Paven Henrik VIII i band ----- Den 9. September rejser Paven fra Rom mod Frankrig til Caterina de' Medici's bryllup. Kardinal Antonio Del Monte bliver Regent i Rom under Pavens fravær ----- Den 10. December vender Paven tilbage til Rom.

1534

Clemens VII er Pave (1523-1534), derpå Paul III (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Clemens VII bestiller Michelangelo til at udsmykke bagvæggen i Cappella Sistina ----- Om sommeren bliver Paven syg af maveonde og den 25. September dør Clemens VII. Han begraves i Kirken Santa Maria sopra Minerva ----- Den engelske kirke løsriver sig fra den katolske kirke ------ Konklavet begynder den 11. Oktober med deltagelse af 37 Kardinaler ----- Den 13. Oktober vælges Kardinal Alessandro Farnese til Pave Paul III. Han krones i San Pietro den 3. November ----- Paul III udnævner 2 børnebørn til Kardinaler: sønnesønnen Alessandro Farnese og dattersønnen Guido Ascanio Sforza.
I Danmark udløser Frederik I's død i 1533 borgerkrig i årene 1534-1536 mellem adelen, som støtter den protestantiske Christian III, og borgere og bønder, som ønsker Christian II tilbage.

1535

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Università della Sapienza genåbner efter at være blevet lukket under Il Sacco di Roma i 1527 ---- Angela Merici grundlægger Lægbroderskabet Confraternita delle Orsoline ----- Den højtidelige indsættelse af Paven i Lateranet ("Il possesso") finder sted den 11. April ----- Den 19. November gentager Paul III bandlysningen af Konge Henrik VIII ----- Fra December måned begynder forberedelser til Kejser Karl V's ankomst til Rom året efter. Der åbnes en stor ny vej over Forum Romanum med nedrivningen af et helt kvarter, 300 huse og 3 kirker, og fritlæggelse af Antonino og Faustina's Tempel med mere. Palazzo di San Marco indrettes til pavelig residens og en forbindelsesbue bygges til Capitol.

1536

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Den 5. April besøger Karl V Rom ----- Den 2. Juni udsender Paven bullen "Ad Dominici gregi curam", hvori han indkalder til et økumenisk Koncil i Mantova den 23. Maj året efter ----- Den 25. August godkender Paven Cappuciner-Ordenen ----- I Danmark indfører Christian III Reformationen og kirkegodset inddrages.
I England henrettes Anna Boleyn for blodskam og Henrik VIII gifter sig med Jane Seymour.

1537

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

I Januar forøges skatten på salt ----- I April udskyder Paul III datoen for Koncilet til 1539 ----- I Hertugdømmet Firenze efterfølges Cosimo I de' Medici af Alessandro de' Medici.

1538

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Den store rytterstatue af Kejser Marcus Aurelius opstilles på Capitolpladsen, som er blevet renoveret af Michelangelo ----- Colonna-familien nægter at betale den nye saltskat ----- Paven rejer fra Rom i Maj for at mødes med den franske Kong Frans I og Kejser Karl V i Nice, hvor de indgår våbenhvile ----- Paven udskyder endnu en gang Koncilet, denne gang til 1541 ----- Den 3. November besøger Margrethe af Østrig ("Margarita d'Austria"), Karl V's uægte datter, Rom, hvor hun i Det Sixtinske Kapel den 4. November bliver viet til Pavens sønnesøn Ottavio Farnese.

1539

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Vejdirektøren Latino Giovenale Manetti påbegynder anlægget af det såkaldte "Tridente-område" ved Piazza del Popolo, nemlig gaderne Via Lata (nu Corso'en), Via Paolina (nu Via del Babuino) og Via Leonina (nu Via della Ripetta) ----- Franciskaneren Giovanni Mattei da Calvi opretter i et hus i Via dei Banchi Vecchi låne- og pantekassen Monte di Pietà ----- Den 3. September godkender Paven i Tivoli Ordenen Compagnia di Gesù (Jesuiter-Ordenen), oprettet af Ignazio di Loyola.

1540

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Der bygges en stor loggia til Castel Sant'Angelo ----- Paven lader nogle Colonna-udsendinge fængsle, fordi de ikke betaler saltskatten. Ascanio Colonna tilfangetager til gengæld nogle rejsende mod Rom, samt sender nogle røverbander ind på Pavens områder ----- I Karnevalstiden opretter San Filippo Neri sine "spadsereture" til 7 kirker, kaldet "Visita delle Sette Chiese" og med form af en procession over 3 dage til kirkerne San Pietro, San Paolo, San Giovanni, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo fuori le Mura, San Sebastiano og Santa Croce in Gerusalemme ----- Lægbroderskabet Cinfraternita delle Orsoline omdannes til en nonneorden ----- Den 27. September bekræfter Paven Jesuiter-Ordenens regler med bullen "Regimini militantis ecclesiae".

1541

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Michelangelo færdiggør fresken på bagvæggen i Cappella Sistina ------ Den pavelig Mønt, Zecca Pontificia, flytter til Santa Lucia del Gonfalone ----- Madama Margarita (d'Austria) flytter ind i Palazzo Medici i Rione Sant'Eustachio, som derpå kaldes Palazzo Madama ----- Koncilet udskydes til 1542 ----- Ascanio Colonna er i kamp mod Pavens søn Pier Luigi Farnese, som besejrer ham og erobrer Rocca di Papa med mere ---- I Maj flygter Ascanio Colonna til Napoli.
Tyrkerne rykker frem i Ungarn og besætter Budapest, samt erklærer Ungarn for tyrkisk provins.

1542

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Den 25. Juli udsender Paven bullen "Licet ab initio", der opretter den romerske Inkvisition, Sant'Uffizio, hvis hele navn er: Sacra Congregazione Romana della Universale Inquisizione ----- Koncilet udskydes igen, nu til 1544 ----- Frankrig erklærer krig mod Kejseren.

1543

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Der anlægges nye gader fra Ponte Sant'Angelo og ned i byen: Via dei Banchi, Via Paola, Via Giulia og Via di Panico ---- I Juni mødes Paul III med Karl V for at lægge grænserne for et Grevskab for Pavens søn Pier Luigi Farnese ----- Kejseren gør sin 15-årige søn Filip II til regent i Castilien.

1544

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Via Trinitatis åbnes, Den går fra Piazza Nicosia lang nutidens Via del Clementino, Via della Fontanella Borghese og Via dei Condotti til Trinità dei Monti ----- Den 30. November udsender Paven bullen "Laetare Jerusalem", hvori han fastsætter datoen for Koncilets åbning til den 15. Marts 1545.

1545

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Koncilåbningen udskydes til 13. December ----- Paven ophøjer byerne Parma og Piacenza til et samlet Grevskab for sønnen Pier Luigi, mens Grevskabet Castro gives til sønnesønnen Ottavio Farnese ---- Den 13. December starter den første del af Koncilet i Trento.

1546

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Michelangelo arbejder på byggeriet af Palazzo Farnese ----- Arbejdet i Koncilet i Trento fortsætter - Frankrig og England slutter fred ----- Martin Luther dør.

1547

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Frans I Konge (1515-1547) og derpå Henrik II (1547-1559). I England er Henrik VIII Konge (1509-1547) og derpå Edward VI (1547-1553). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557).

Den 11. Marts lader Paul III Koncilet flytte fra Trento til Bologna. Protestanterne forlader møderne ----- Pavens søn Pier Luigi Farnese bliver dræbt i Piacenza ved en sammensværgelse organiseret af Gonzaga-familien ----- Ferdinand af Østrig slutter fred med tyrkerne, der beholder størstedalen af Ungarn ----- Kong Henrik VIII af England dør og hans 10-årige søn Edvard VI bliver konge.

1548

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Henrik II Konge (1547-1559). I England er Edward VI Konge (1547-1553). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557). I Polen bliver Sigismund II August Konge (1548-1572).

San Filippo Neri grundlægger Congregazione della Santissima Trinità de' Pellegrini, som senere ophøjes til Ærkebroderskab.

1549

Paul III er Pave (1534-1549). I Frankrig er Henrik II Konge (1547-1559). I England er Edward VI Konge (1547-1553). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572).

Michelangelo fuldender arbejdet på Palazzo Farnese, samt freskerne i Cappella Paolina i Vatikanet ----- Rom har nu nået op på ca. 75.000 indbyggere ---- Paven udsender dekretet "Nuper nobis", der bekendtgør åbningen af et nyt Jubelår i 1550 og forbyder, at at romerne i løbet af dette år hæver priserne på husleje og udsætter lejere, der er bagud med huslejen. ----- Jesuitten Francesco Saverio grundlægger en Japan-mission ----- Den 13. September opløses Koncilet i Bologna ----- Den 10. November dør Pave Paul III og begraves i Peterskirken, men hans mausolæum bliver først færdigt i 1551-1575 ----- Konklavet bestående af 48 Kardinaler træder sammen i Cappella Paolina den 30. November.

1550

Julius III er Pave (1550-1555). I Frankrig er Henrik II Konge (1547-1559). I England er Edward VI Konge (1547-1553). I Kongeriget Begge Sicilier er Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga Spansk Vicekonge (1532-1553). Karl V er Kejser af Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig (1519-1556). I Danmark er Christian III Konge (1534-1559). I Ungarn-Böhmen er Ferdinand I Konge (1526-1564). I Portugal er Johan III Konge (1521-1557). I Polen er Sigismund II August Konge (1548-1572)..

Konklavet trækker ud. Efter 65 dage sættes Kardinalerne den 4. Februar på ration af kun ét dagligt måltid for at få gang i processen ----- Den 7. Februar vælges Ciocchi del Monte til Pave Julius III ----- Den 24. Februar udsender han bullen "Si pastores ovium", der åbner det tiende Jubelår ----- Karnevalet 1550 er særligt festligt som fejring af den nye Paves indsættelse ----- Paven tager Grevskabet Parma fra Camillo Orsini og overgiver det til Ottavio Farnese ----- Julius III udnævner sin 17-årige nevø eller søn Innocenzo del Monte til Kardinal, ligesom han tilgodeser mange andre slægtninge ----- Den 24. Juni finder den højtidelige indtagelse ("possesso") af Lateranet sted ----- Paven genindkalder den 14. November Koncilet i Bologna i bullen "Cum ad tollenda".

Gå til næste side (1551-1575)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.5.2023 og sidst opdateret d. 8.5.2023