ANNAS ROM GUIDE
Folketælling Rom 1526

Datidens Rom var opdelt i 14 kvarterer, rioni, og her levede i 1526 ialt 55.035 beboere, fordelt i 9.285 huse. Men hertil skal nok lægges alle de tilrejsende, diplomater, studerende og handlende, der var her på midlertidige ophold.

Rione Monti: 2.919 personer, fordelt i 474 huse.
Her boede blandt andre 85 nonner i Klosteret ved Kirken San Lorenzo in Panisperna, mens der var 10 munke ved San Silvestro a Monte Cavallo. I Ottavio de Conti's husholdning var der 8 personer, mens Stefano de' Conti beskæftigede 50 personer. I Ospedale di San Giovanni var optalt hele 60 personer. Af erhvervsdrivende boede her for eksempel: 7 murere og 7 bagere, 5 apotekere og 6 barberer, 1 skipper, 3 notarer og 2 skræddere, mens hele 11 handlede med grøntsager.

Rione Trevi: 1.757 personer, fordelt i 373 huse.
Dette kvarter var altså ikke så befolket som Rione Monti og det største antal beboere fandtes endda i én husholdning, nemlig hos Giacopo Frangipane, hvor man talte 100 personer. Hos Geronimo Boccamazzo boede 25 personer, men hos Sforza Ursino kun 5. Hos Pellegrino da Modena, som var elev af Rafael, angaves at være 5 beboere. Af erhverv var her lidt af hvert, blandt andet 1 Kaptajn og 4 fiskehandlere, 4 skræddere og 8 vinhandlere, 1 snedker, 7 murere og 4 værtshusholdere.

Rione Colonna: 3.324 personer, fordelt i 541 huse.
Dette kvarter var til gengæld mere befolket og her boede en del rige herrer, som havde større husholdninger. Den største, som talte 70 personer, var hos Constantinus Corvinus, mens Biskoppen af Sora's kun omfattede 8. Hos Simon Brancaleone taltes 13 hoveder og hos Giulio Sanguigni 19. I Collegio Capranica boede 28 personer, mens Monastero delle Convertite husede 58 tidligere prostituerede, som ønskede at ændre deres liv. Elisabeth, som var enke efter Melchiore Baldassini, husede i sit Palazzo Baldassini i Via delle Coppelle 7 personer, mens "Anna Amorosa's" husstand kun talte 1 hovede. Af erhverv sås her blandt andre 6 skomagere, 2 præster, 6 apotekere og 12 værtshusholdere. Samt 3 notarer og 8 murere, 10 bagere og 4 læger, 1 hattemager og 3 snedkere, 1 frugthandler og 3 vognmænd, og mange andre.

Rione Campo Marzio: 4.574 personer, fordelt i 939 huse.
Også i dette kvarter var der ret mange indbyggere. Det største antal husedes i Ospedale di San Giacomo in Augusta, hvor der optaltes ikke mindre end 170 indlagte og sygeplejere. Hos Prioren ved Santa Maria del Popolo taltes 49 personer, mens der ved Kirken Santa Maria in Campo Marzio "kun" var 40. Og hos "Emanuel ebreo" ("Jøden Emmanuel") kun 5. I Monastero di Sant'Agostino forefandtes 40 personer og i Sant'Egidio 35. I kvarteret boede både malere - blandt andre Baldasar pintor som havde 7 i sit hus og Perino pintor (Pierin del Vaga) hvis husholdning talte 10 personer - og kurtisaner som "Jovenetta cortesana" der havde en lille husholdning på kun 2 personer og "Lucretia cortesana", hvis hus talte 4 personer.
Kvarterets erhverv var lidt anderledes fordelt, idet her boede ikke mindre end 11 skippere og 13 "pizzicaroli" (pølsemagere). Samt 17 bagere og 3 skomagere, 1 guldsmed, men 12 barberer, 6 læger og 2 fiskere. Og altså en hel del kurtisaner (Jovanetta, Lucretia, Jeronima, Francisca, Jeronima spagnola, Caterina, Agata, Julia og endnu en Agata).

Rione Ponte: 8.069 personer, fordelt 1.485 huse
Dette var byens mest folkerige kvarter i 1526, men det var såmænd ikke fordi de enkelte husholdninger var så store, der var bare mange af dem. De største husedes i det, der idag er Palazzo Sforza-Cesarini, hvor der blev optalt ikke mindre end 190 personer, og hos Domenico de Cupis, Kardinal af Terano, hvor husholdningen talte 150 personer. Samt hos Kardinal de Cibo (192 personer) og Kardinal Ridolfi (180 hoveder). Af de mindre kan nævnes guldsmeden Mastro Gaio (3 personer) og guldsmeden Giampietro Crivelli med andre 3 hoveder. Den gamle Kirke Sant'Orsola della Pietà husede 2 personer, mens der i Santi Celso e Giuliano ai Banchi opholdt sig 3. Ved Kirken Santa Maria della Purificazione dei Transalpini var der kun én enkelt person til stede. Larione, som var vært i værtshuset La Corona, kunne angive 12 personer i sit hus, mens "El Signor Ambassatore de Millano" kun havde 5 tjenestefolk, måske var han bortrejst på dette tidspunkt, hvor Paven lå i strid med Kejser Karl V. En vis Antonio, som stod for værtshuset dell'Orso, angav sine beboere til at være 6. I det hele taget var der en del værtshuse i dette kvarter, men tilsyneladende færre kurtisaner end i Rione Campo Marzio.
Antallet af værtshusværter opgjordes da også til 31, men den største erhversvgruppe var dog skrædderne, hvoraf der skulle være 56!, mens der var 26 snedkere og 16 slagtere, 15 våbensmede, 16 barberer og 9 vandbærere. Samt 2 boghandlere !, 29 skomagere, 13 guldsmede og 10 vaskekoner. Og mange andre.

Rione Parione: 6.319 personer, fordelt i 813 (?) huse.
Der er her tale om det næstmest befolkede kvarter i datidens Rom og også her finder man nogle af de store husholdninger: hos Kardinal del Monte i Palazzo Braschi var der 200 personer og hos Francsco Tomarozzi opholdt der sig ligeledes 200 personer, mens der i Palazzo Massimo alla Colonne "kun" var 160 optalte. Andre af husholdningerne var mindre talrige, f.eks. var der hos skolemester Giovanni kun 2 personer tilstede.
Af håndværkere og erhvervsdrivende i kvarteret var der rigtig mange, heraf flest kopister: 26, guldsmede: 21, boghandlere: 20, hønsesælgere: 14, barberer: 13, notarer: 11, snedkere: 11 og værtshusholdere:15, men kun én skolemester. Af andre erhverv kan nævnes 15 skomagere, 10 bagere, 2 sværdsmede, 5 hattemagere og 7 sælgere af rosenkranse.

Rione Regola: 5.614 personer, fordelt 1.180 huse. (13,1 % af befolkningen), heraf hørte 737 personer til de største og rigeste familie, såsom Farnese-familien, Cenci-familien (232 personer), Santacroce-familien (81 personer), Capodiferro-familien (38 personer), Paolucci-familien (80 personer)
I Fængslet Corte Savella talte man 40 hoveder, mens der i det engelske hospital ved Kirken San Tommaso degli Inglesi kun var 10 personer. Klosteret ved den nu nedrevne Kirke Sant'Anna dei Bresciani husede 46 personer. Også i dette kvarter boede der mange kurtisaner, hvoraf nogle havde mindre husholdninger. Man kan f.eks. nævne: Pecinetia cortesana, som angav 2 personer, mens Alba og Maria Francisca hver kun opgav 1 person. Andre kurtisaner var: Lucretia (2 personer), den tyske Catelina todesca (1), de sicilianske Jeronima (2) og Elviva, som opgav hele 6 i sin husholdning.
Da Rione Regola senere kom til at omfatte den jødiske Ghetto, boede der allerede nu mange jøder i kvarteret og disse listes med tilnavnet "ebreo" (hebræer, jøde). De fleste havde mindre husholdninger på mellem 3 og 5-6 personer, men enkelte havde også større antal i huset. Salomon ebreo opgav f.eks. tallet 15, mens jødinden Lia havde 10 i huset.
Optællingslisten over erhverv i kvarteret mangler desværre, men det kan nævnes, at der i hvert fald var 9 kurtisaner, 1 "skraldemand" med 3-4 ansatte, 2 værtshusholdere og 1 jødisk skrædder. Da de øvrige jøder ikke har anført erhverv, kan der muligvis have været flere skræddere og kludekræmmere.

Rione S.Eustachio: 3.121 personer, fordelt i 432 huse.
Her er der tale om et middelstort befolket kvarter, hvor en enkelt husholdning stikker ud, nemlig Kardinal Cesarini's hus med 275 personer. Derefter følger Kardinal Piccolomini fra Siena, der angiver en husholdning på 180 personer, og Kardinal Della Valle med 130 hoveder. De mellemstore husholdninger udgøres af familien Jacovacci's på 80 personer, Pico Catarello's på 60, Antonio Cola Rossi's på 50, samt samme antal ved Kirken Trinità (den senere Santi Cosma e Damaino i Via dei Barbieri). Crescenzi-familien havde 45 i deres samlede husholdning, De Cavalieri-familien kunne samle 33 personer, mens der i Ospedale di San Niccolò var 22 hoveder og Ospedale di San Giacomo degli Spagnoli på Piazza Navona husede 18. Der boede 26 Dominikaner-nonner i Sancta Caterina ved Piazza di Santa Chiara, mens Vicekongen af Napoli, Ugo Moncada, havde en husholdning på blot 13 personer.
De fleste erhvervsdrivende i Rione Sant'Eustachio lader til at have været skræddere, hvor tallet opgives til omkring 25. Derudover var der 9 skomagere, 8 barberer, 6 skoflikkere, 4 murere, 2 notarer, 2 bagere 1 hattemager og mange andre.

Rione Pigna: 2.863 personer, fordelt i 344 huse.
Kvarteret er et af de lidt mindre befolkede, dog har "Pietro Stalla romano", alias Pietro Staglia, senere benævnt Astalli, 150 personer i sin husholdning og "Francisco de la Stalia" 80, mens Kardinal Pisano har 130. Altieri-familien følger dog godt med ialt 181 personer. Hos den pavelige "Auditor" Capizucchi er der 22 personer og i klostrene på Piazza della Minerva, ved Santo Stefano del Cacco, Santa Marta, San Giuseppe della Pigna, og San Geronimo er der optalt henholdsvis 40, 7, 15, 14 og 4 personer.
Igen er listen med de optalte erhverv ubrugelig, da den her er blandet med en anden optælling.

Rione Campitelli: 1.907 personer, fordelt i 194 huse.
Campitelli var heller ikke et af de mest folkerige kvarterer, til gengæld lå her nogle kirker og klostre, samt den kommunale administration på Capitol-højen: Campidoglio. I Convento de Aracoeli, Klosteret ved Kirken Santa Maria in Aracoeli, boede der 80 personer, ved Santa Maria del Sole 14, hos Thomas de Frascatis 20 personer, hos Robertis Regni 10 og hos Stephanus Mulio 14. Men de fleste husholdninger var af mindre størrelse på en 3-4 personer.
Af erhvervsdrivende kan nævnes lægen Iacobus medicus, fiskehandleren Hannibal, tømreren Nicolau lignarius. Samt maleren Antonius pictor der i sit hus havde 8 personer - antagelig hans svende og læredrenge, barberen Marius der også havde 8 i huset, og Simon smed med 5 i husholdningen, mens smeden Lazarinus lader til at have haft 16 i sit brød. I kvarteret boede også nogle medlemmer af den store Salamoni-familie: Marius Salamonius, Laura Antonii og Maria Salamonii, der tilsammen havde 33 personer i husholdningen. Også medlemmer af Boccabelli-familien findes her: Iacobus og hans moder Emilia med ialt 17 i huset.

Rione S. Angelo: 3.360 personer, fordelt i 605 huse.
Også dette kvarter er et af de middelstore, hvad angår beboere. Det kom senere til at omfatte den jødiske Ghetto og der er derfor en del jødiske husholdninger opregnet, en jødisk præst "Guillelmus Sacerdos Judeorum" med 10 personer i sit hus, den jødiske læge Abraam med 8 hoveder og 2 andre læger "Leo doctor hebreus" samt "Jacob medicus hebreus" med henholdsvis 7 og 5 personer, mens "Abraam magister schole" havde 6 personer i sin husholdning. I kvarteret boede dog også nogle af de større og kendte romerske familier, såsom Pietro Antonio de Mattei med en husholdning på 200 personer og Ciriaco de Mattei med 190. Flere medlemmer af Anguillara-familien havde huse her, blandt andre Francesco, Buscirella og Nicola, samt Antonio de Anguillaria med ialt 26 personer. Ved Kirken Sant'Ambrogio alla Massima var der 20 personer, mens Kapellanen Andrea ved San Valentino på Piazza Paganica kun opførte 2 personer.
Erhvervene i dette kvarter var mangfoldige, her var f.eks. 5 fiskehandlere, hvilket ikke er så mærkeligt i betragtning af at der i Portico d'Ottavia var boder med fiskemarked. Der var også 4 bagere og 1 hønsesælger, samt en vaskekone, en stenhugger og 4 finere stenskærere, 2 læger og 24 syersker.

Rione Ripa: 1.355 personer, fordelt i 329 huse.
Ripa var virkelig det kvarter med færrest beboere og samtidig kun én virkelig stor husholdning, nemlig hos Portugals Ambassadør, som kunne tælle 70 personer i sit hus. Næstflest opholdt sig i Klosteret ved San Giovanni Calibita (24 personer) og i Ospedale della Consolazione (22), mes kurtisanerne Vincentina og Caterina var alene i hver sit hus. Ved Kirken Sant'Eligio dei Ferrari boede kun præsten "Don Joanne", men i "Scola Greca" ved Kirken Santa Maria in Cosmedin husedes der 5 personer.
Dog var der i kvarteret adskillige forskellige erhverv. Her var 16 skomagere og 24 mindre kroejere, 8 bagere og 6 vandsælgere, 2 fiskehandlere og 4 mulddrivere, 6 vaskekoner, men kun én læge, samt 1 guldsmed.

Rione Trastevere: 4.927 personer, fordelt i 824 huse.
I Trastevere boede rigtig mange mennesker uden at det dog husede de helt store husholdninger. Flest opholdt sig i Klosteret ved Kirken San Pietro in Montorio (32 personer) og i Monasterio de la Oliva (25), samt i Monastero di Santa Margherita (24), mens der i Agostino Chigi's palæ (senere kaldet La Farnesina) boede 22. Ved bydelens forskellige kirker, Santa Maria in Traspontina, San Francesco a Ripa, Sant' Agata, San Crisogono, San Giovanni dei Genovesi og Santa Cecilia husedes henholdsvis 2, 2, 5, 12, 6 og 9 personer. Men der listes også 2 kurtisaner i Rione Trastevere: Silvia med 4 personer i sit hus og Julia, der kun er sig selv.
I kvarteret arbejdede 2 møllere, antagelig ved de flydende møller i floden, 13 bødkere, 9, skræddere, 8 apotekere, 10 slagtere, 14 kroejere, 4 malere og 1 guldsmed. En kok, 1 læge og 5 murere, 7 barberer og 1 fremstiller af rosenkranse.

Rione Borgo: 4.921 personer, fordelt i 563 huse.
Dette kvarter var omtrent halvt så folkerigt, som det mest beboede kvarter, Rione Ponte, men alligevel var der her nogle meget store husholdninger. Størst var naturligvis "La Santità di Nostro Signore", altså Pavens husholdning der talte 700 personer. Tæt på kom antallet af beboere i "Lo Hospitale di Santo Spirito", hvor tallet var 500. Kardinal Ridolfi havde 150 personer i sit hus ligesom Monsignore Rangone, mens Monsignore Campegio havde 130 og Monsignore Ursino 200. Hos "El Capitano della Guardia" optaltes 240 hoveder, der er vel her tale om soldater i den pavelige Schweizergarde. I Castel Sant'Angelo opholdt der sig til gengæld kun 85.
I Borgo boede også mange prominente personer med lidt mindre husholdninger, f.eks. Monsignor da Gonzaga med 26 personer og litteraten Hieronymus Negro, som kun havde 2 personer i huset. Men Maria Giovanna, som var søster til Francesco Maria della Rovere af Urbino opgav husholdningen til at rumme 18 personer. Filippo Strozzi husede 25, mens Grevinden af Camerino, Caterina di Francesco Cibo, havde en husholdning på 50 hoveder.
Og hvordan var så erhvervsfordelingen her? Til at betjene de mange gejstlige og soldater boede der i Borgo blandt andet 34 skræddere, 17 apotekere, 14 skomagere, 1 pelsskrædder og 3 parfumesælgere. Samt 2 "paternostrari", som fremstillede rosenkranse, 3 læger, 1 vandsælger, 2 frugthandlere, 6 snedkere, 2 guldsmede og 5 kopister.

 

Litteratur om Folketælling Rom 1526:
Di Pierro, Antonio: Il sacco di Eoma : 6 maggio 1527: l'assalto dei lanzichenecchi. 1.edizione Oscar Storia. Milano, Mondadori, 2003. (Oscar Storia).
- side 11-12.
comune.roma.it: Censimento di Roma sotto Clemente VII (1526-1527).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.5.2023 og sidst opdateret d. 19.5.2023