ANNAS ROM GUIDE

Ospedale di San Giovanni

- også kaldet Ospedale del Salvatore -

kort fortalt:

Er et stort hospital ved Piazza San Giovanni in Laterano, beliggende mellem gaderne Via di San Giovanni in Laterano, Via dei Santi Quattro og Via di Santo Stefano Rotondo på nordsiden og Via dell'Amba Aradam på sydsiden, vest for Piazza di San Giovanni in Laterano og nordøst for Via di Villa Fonseca, som adskiller de 2 hospitaler Ospedale San Giovanni og Ospizio dell'Addolorata. På Monte Celio ligger der også en hel række andre hospitaler efter en årtusindlang tradition.

Ospedale di San Giovanni er idag en del af et stort hospitalskompelks på Monte Celio: Ospedale San Giovanni-Addolorata.

Som nævnt er hospitalstraditionen lang på dette sted, som i Middelalderen lå centralt for modtagelsen og plejen af de syge og fattige pilgrimme, som ankom til Rom via den nærliggende Porta San Giovanni. Der lå da allerede også meget tidligt et hospital i omådet mellem Piazza di San Giovanni og Via Labicana. Det blev i 1348 erstattet af et større og bedre hospital beliggende syd for Via di Santo Stefano Rotondo og overfor udmundingen af Via dei Santi Quattro. Senere blev også dette, som nu kaldtes dor Ospedale del Salvatore, for småt og utidsvarende og i peridoen 1630-1636 lod det religiøse Broderskab Compagnia del Salvatore, som stod for administrationen af de tidligere hospitaler, arkitekten Giacomo Mola bygge en ny hospitalsbygning, nemlig den, som stadig idag står ud til Piazza di San Giovanni på Pladsens vestlige side. Herudtil er hovedfacaden, mens 2 mindre sidefacader ses ud til Via di San Giovanni in Laterano, overfor det gamle kvindehospital Ospedale delle Donne, og Via dell'Amba Aradam, overfor Laterankirkens Dåbskapel.

Som medhjælp ved byggeriet havde Mola Carlo Rainaldi og dennes indflydelse ses især på bygningens ydre. Også arkitekterne Flaminio Ponzio og Onorio Lunghi har arbejdet med byggeriet.

Grunden, hvorpå nybygningen blev rejst, husede muligvis tidligere stalde tilhørende kannikerne ved Kirken San Giovanni in Laterano.

 

------------------- LÆS MERE OM: --------------------

--------- Ospedale di San Giovanni's historie --------------- En Rundtur omkring Ospedale di San Giovanni ----------

---------- Hospitalskomplekset San Giovanni-Addolorata -------- Hospitalsvæsen i Rom gennem tiden ----------

---------- Det gamle Ospedale di San Michele -------- Det endnu ældre Ospedale di Sant'Antonio iuxta Lateranum ----------

--------- Hospitaler på Celio ----------

Fotos fra området
Kort over området
Kort over hospitalerne
Bøger/links om hospitalerne
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.2.2001 og sidst opdateret d. 7.3.2012