ANNAS ROM GUIDE
Kejser Marcus Aurelius (Antoninus)

Romersk kejser i årene 161-180 efter Kristus.

Født i 121 efter Kristus som søn af Marcus Annius Verus og Domitia Lucilla, efter faderens død opdraget af sin bedstefader, der også hed Marcus Annius Verus. Familien havde blandt andet ejendomme på Monte Celio, måske der, hvor Ospedale San Giovanni nu ligger.

Han fik en glimrende opdragelse af de bedste lærere og hans korrespondence med Fronto, som havde været hans lærer i latinsk litteratur, er bevaret og giver os værdifuld information om tiden.

Som 18-årig blev han valgt til konsul for første gang og deltog derefter i det kejserlige råd. Kejser Hadrian (117-138) kom snart til at synes godt om den unge mand og gav ham tilnavnet "Verissimus" som et ordspil på hans slægtsnavn Verus (det latinske "verus" betyder "sand, pålidelig") og da Hadrian i år 138 adopterede Antoninus Pius som sin efterfølger, lod han denne adoptere Marcus Aurelius og Lucius Verus som sine efterfølgere.

Samtidig arrangerede Hadrian forlovelser mellem Lucius Verus og Antoninus Pius' datter Faustina (den Yngre) og mellem Marcus Aurelius og Lucius Verus' søster Caeionia Fabia. Efter Hadrian's død ændrede Antoninus Pius dog på disse aftaler og lod i stedet Marcus Aurelius forlove med sin datter Faustina og de blev gift i år 145.

I 148 fik de en datter, Annia Lucilla, og i 161 tvillingesønner, hvoraf den ene dog døde allerede i 165/166, mens den anden, Commodus, skulle blive den næste kejser. Under deres ægteskab, der varede til Faustina døde i 176, fik de mindst 12 børn. Allerede efter deres første barns fødsel i 146 fik Marcus Aurelius del i kejser Antoninus Pius' regerinsgmagt og Faustina fik titlen "Augusta".

Da Kejser Antoninus Pius døde den 7. marts 161 var Marcus Aurelius konsul for tredje gang og hans kollega Lucius Verus var konsul for anden gang. Marcus Aurelius fik senatet til at ophøje Lucius Verus til samme rang som ham selv, til trods for at han var ti år yngre, og således blev de kejsere sammen.

Lucius Verus blev nu forlovet med Marcus Aurelius' datter Annia Lucilla og de blev gift ca. 164.

Det var en urolig tid for Romerriget i disse år og kejserne førte mange felttog, hver for sig og sammen; under et af disse døde Lucius Verus i år 169 og Marcus Aurelius fortsatte derefter som enekejser indtil han døde i Wien den 17. marts 180.

Kejserinde Faustina den Yngre fulgte sin mand på rejser rundt i riget og og var i 176 med på rejsen til østen, hvor Avidius Cassius, guvernør i Syrien, gjorde havde gjort oprør og forsøgt at tilrane sig kejsermagten i 175. Rygtet fortalte, at han var i ledtog med selve kejserinden og hendes pludselige død i 176 blev udlagt på mange forskellige måder. Kejser Marcus Aurelius havde imidlertid elsket hende højt og sørgede længe over hendes død.

Eftertiden betragtede Marcus Aurelius som den perfekte kejser og udover korrespondencen med Fronto efterlod han sig 12 filosofiske bøger på græsk, som han havde skrevet i de sidste 10 år af sit liv under de stadige grænsekrige ved Donau. Det berømteste monument, han har efterladt sig i Rom, er Marcus Aurelius Søjlen, "Colonna Aureliana" på Piazza Colonna med scener fra krigene i de nordlige provinser, og hans rytterstatue, som står på Capitol.

Hans søn Commodus overtog styret efter faderens død (180-192).

Bøger/links om Marcus Aurelius
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. 1.2.2003 og sidst opdateret d. 26.1.2008