ANNAS ROM GUIDE
Oversigt over nogle pavelige buller og breve

Den 25.Februar 1296 udsendte Pave Bonifacius VIII bullen "Clericis laicos", men den annulleres året efter (1297).

Den 22. Februar 1300 udsendte Pave Bonifacius VIII bullen "Antiquorum habet fida relatio", hvori han berammede det første Hellige År: "I. Anno Centesimo di indulgenza".

Den 4. December 1301 udsendte Pave Bonifacius VIII bullen "Salvator Mundi", hvori han annullerede de priviligier, som den franske Konge blev tilstået i 1296.

Den 5. December 1301 udsendte Pave Bonifacius VIII bullen "Ausculta fili", hvori han indkaldte den franske Konge og de franske Bisper til koncil i November 1302.

Den 18. November 1302 udsendte Pave Bonifacius VIII bullen "Unam Sanctam", hvori han "hævdede Pavens uindskrænkede ret til den højeste verdslige og gejstlige magt i verden".

Den 20. April 1303 udsendte Pave Bonifacius VIII bullen "In supremae praeminentia", hvori han grundlagde Roms universitet: "Studium Urbis" ("La Sapienza").

Den 27. April 1311 udsendte Pave Clemens V bullen "Rex gloriae", han annullerede ekskommunionen af Vilhelm af Nogaret og bullen "Unam Sanctam".

1323 udsendte Pave Johannes XXII en bulle, der erklærede Franciskanernes påstande om Jesu og apostelenes fattigdom for kætteri og afsatte Ordensgeneralen Michele da Cesena, som derpå flygtede til Tyskland.

Den 27. Januar 1343 udsendte Pave Clemens VI bullen "Unigenitus Dei filius", hvori han berammede det andet Jubelår: "II Anno di Giubileo".

Den 8. April 1389 udsendte Pave Urban VI bullen "Salvator noster unigenitus Dei filius", hvori han berammede det tredie Jubelår: "III Anno di Giubileo" også kaldet "1. Anno Santo straordinario" eller "della Redenzione".

Den 11. Juni 1390 udsendte Pave Bonifacius IX bullen "Dudum felicis", hvori han stadfæstede sin forgænger Urban VI's berammelse af det tredie Jubelår.

Den 25. Marts 1446 udsendte Pave Eugen IV bullen "Salvatoris nostri", hvori han reorganiserede Broderskabet Confraternita di Santo Spirito in Sassia.

Den 19. Januar 1450 udsendte Pave Nikolaus V bullen "Immensa et innumerabilia", hvori han berammede det sjette Jubelår: "VI Anno di Giubileo".

Den 15. Maj 1455 udsendte Pave Calixtus III bullen "Ad summi pontificatus apicem", hvori han prædikede korstog mod tyrkerne, udskrev tiende til at dække udgifterne og lovede syndsforladelse til deltagerne.

Den 13. Marts 1456 udsendte Pave Calixtus III bullen "Inter Caetera", hvori han bekræftede Pave Nikolaus V's bulle fra 1455 "Romanus Pontifex".

Den 20. Juni 1456 udsendte Pave Calixtus III bullen "Cum hiis superioribus annis" / "Bulla Turcorum", hvori han søgte hjælp til et nyt korstog mod tyrkerne.

Den 19. April 1470 udsendte Pave Paul II bullen "Ineffabili providentia summi patris", hvori han berammede det syvende Jubelår: "VII Anno di Giubileo".

Den 29. August 1473 udsendte Pave Sixtus IV bullen "Salvator noster", hvori han bekræftede Paul II's berammelse af det syvende Jubelår.

Den 28. Marts 1499 udsendte Pave Alexander VI bullen, der skulle bebude det kommende Jubelår 1500: "Inter multiplices" (af nogle også omtalt som "Inter causas multiplices").

Den 20. December 1499 udsendte Pave Alexander VI endnu en bulle med titlen "Inter curas multiplices", der omhandlede vilkårene for at kunne modtage fuldt aflad under det kommende Jubelår. I to yderligere buller ("Pastoris aeterni" den 20. December 1499 og "Cum in principio" den 4. Marts 1500) gav han desuden skriftefædrene ved Peterskirken nogle særlige begunstigelser.

Den 15. Juni 1520 udsendte Pave Leo X bullen "Exurge Domine", hvori han lyste fordømmer Martin Luther's idéer.

Den 3. Januar 1521 udsendte Pave Leo X bullen "Decet Romanum Pontificem", hvori han ekskommunicerede Martin Luther.

Den 17. December 1524 udsendte Pave Clemens VII bullen "Inter sollecitudines et coram nobis", hvori han berammede det niende Jubelår: "IX Anno Santo del Giubileo".

Den 17. December 1531 udsendte Pave Clemens VII bullen "Cum ad nihil", hvori han tillod den portugisiske Kong Johan III at oprette en Inkvisitions-domstol.

Den 2. Juni 1536 udsendte Pave Paul III bullen "Ad Dominici gregi curam", hvori han indkaldte til et økumenisk Koncil i Mantova den 23. Maj året efter

Den 27. September 1540 udsendte Pave Paul III bullen "Regimini militantis ecclesiae", hvori han bekræftede Jesuiter-Ordenens regler.

Den 25. Juli 1542 udsendte Pave Paul III bullen "Licet ab initio", der oprettede den romerske Inkvisition, Sant'Uffizio, hvis hele navn er: Sacra Congregazione Romana della Universale Inquisizione.

Den 30. November 1544 udsendte Pave Paul III bullen "Laetare Jerusalem", hvori han fastsatte datoen for Koncilets åbning til den 15. Marts 1545.

I 1549 udsendte Pave Paul III kort før sin død dekretet "Nuper nobis", der bekendtgjorde åbningen af et nyt Jubelår i 1550 og forbød, at romerne i løbet af dette år hævede priserne på husleje og udsatte lejere, der var bagud med huslejen.

Den 10. Februar 1550 udsendte Pave Julius III bullen "Si pastore ovium", hvori han bekræftede en tidligere beslutning om afholdelse af det tiende Jubelår i 1550.

Den 14. November 1550 udsendte Pave Julius III bullen "Cum ad tollenda", hvori han genindkaldte Koncilet i Bologna.

Den 28.Oktober 1552 udsendte Pave Julius III bullen "Dum sollicita", hvori han grundlagde Collegio Germanico.

Den 14. Juli 1555 udsendte Pave Paul IV bullen "Cum nimis absurdum", hvori han oprettede den jødiske Ghetto.

Den 29.november 1560 udsendte Pave Pius IV bullen "Ad Ecclesiae Regimen", hvori han genåbnede Koncilet i Trento.

i December 1560 udsendte Pave Pius IV bullen "Pii Patris amplissimi", hvori han oprettede den nye Orden Cavalieri Pii.

Den 26.Januar 1564 udsendte Pave Pius IV bullen "Benedictus Deus" omhandlende resultaterne af Koncilet i Trento.

Den 13.November 1564 udsendte Pave Pius IV bullen "Professio Fidei Tridentina" med Kirkens dogmer.

Den 15.April 1568 udsendte Pave Pius V bullen "In coena Domini", hvor han lyste alle, der ikke adlyder Pavens vilje, i band.

Den 9.Juli 1568 udsendte Pave Pius V bullen "Quod a nobis", hvori han reviderede Breviario Romano.

Den 15. Februar 1570 udsendte Pave Pius V bullen "Regnans in excelsis", hvori han lyste Dronning Elisabeth I af England i band.

Den 20. Juni 1570 udsendte Pave Pius V bullen "Quo Primum" om Messale Romano.

Den 11.Marts 1571 udsendte Pave Pius V bullen "Supremi Omnipotentis Dei" omhandlende det nye "Uffizio della Vergine Maria".

Den 20. Maj 1574 udsendte Pave Gregor XIII bullen "Dominus ac redemptor noster Jesus", hvori han berammede det elvte Jubelår: "XI Anno Santo del Giubileo".

Den 11. Februar 1588 udsendte Pave Sixtus V bullen "Immensa Aeterni Dei", hvori han reorganiserede Pavestatens administrationsapparat, Curia Romana.

Den 19. Maj 1599 udsendte Pave Clemens VIII bullen "Annus domini placabilis", hvori han berammede det tolvte Jubelår: "XII Anno Santo del Giubileo".

Den 29. April 1624 udsendte Pave Urban VIII bullen "Omnes gentes plaudite manibus", hvori han berammede det trettende Jubelår: "XIII Anno Santo del Giubileo".

Den 14. September 1627 udsendte Pave Urban VIII bekendtgørelsen "Salvatoris", hvori han gav Franciskaner-Ordenen tilladelse til at holde messe for de 23 martyrer fra Japan.

Den 15. September 1627 udvidede Pave Urban VIII bekendtgørelsen "Salvatoris" og tillod Jesuiterne at holde messe for martyrerne Paolo Miki, Giovanni de Goto og Diego Kisai.

Den 11. September 1628 udsendte Pave Urban VIII bekendtgørelsen "Alias", hvori han gav tilladelse til at afholde messe for martyrer i Kina og Mexico.

Den 25. Januar 1631 udsendte Pave Urban VIII bekendtgørelsen "Divinam Psalmodiam" omhandlende et nyt "Breviario Romano".

Den 13.September 1642 udsendte Pave Urban VIII dekretet "Universa per orbem", hvori han fastsatte antallet af helligdage, hvor der ikke må arbejdes og man skal deltage i messe, til 36.

Den 22. December 1642 udsendte Pave Urban VIII bullen "Universa per orbem", hvori han bekræftede det tidligere udsendte dekret.

Den 26. November 1648 udsendte Pave Innocens X udtalelsen "Caelus domus Dei", hvori han fordømte de for Romerkirken negative aftaler i Wetfaler-freden efter 30-års-krigens ophør.

Den 4. Maj 1649 udsendte Pave Innocens X bullen "Appropinquant dilectissimi filii", hvori han berammede det fjortende Jubelår: "XIV Anno Santo del Giubileo".

Den 16. April 1674 udsendte Pave Clemens X bullen "Ad apostolicae vocis oraculum", hvori han berammede det femtende Jubelår: "XV Anno Santo del Giubileo".

Den 18. Maj 1699 udsendte Pave Innocens XII bullen "Regi saeculorum", hvori han berammede det sekstende Jubelår: "XVI Anno Santo del Giubileo".

Den 26. Juni 1724 udsendte Pave Benedikt XIII bullen "Redemptor et dominus", hvori han berammede det syttende Jubelår: "XVII Anno Santo del Giubileo".

Den 5. Maj 1749 udsendte Pave Benedikt XIV bullen "Peregrinantes a Domino", hvori han berammede det attende Jubelår: "XVIII Anno Santo del Giubileo".

Den 30. April 1774 udsendte Pave Clemens XIV bullen "Salutis nostrae auctor", hvori han berammede det nittende Jubelår: "XIX Anno Santo del Giubileo".

Den 23. Februar 1775 udsendte Pave Pius VI bullen "L'autore della nostra salute", en italiensk oversættelse af Clemens XIV's bulle fra 1774, hvori han bekræftede sin forgængers beslutning om afholdelse af Jubelår i 1775.

Den 24. Maj 1800 udsendte Pave Pius VII rundskrivelsen "Ex quo ecclesiam", hvori han bekræftede året 1800 som Jubelår, kaldet "Anno Santo del Giubileo 1800", selvom det på grund af de politiske omstændigheder ikke var blevet hverken berammet eller åbnet på sædvanlig vis.

Den 24. Maj 1824 udsendte Pave Leo XII bullen "Quod hoc ineunte saeculo", hvori han berammede det tyvende Jubelår: "XX Anno Santo del Giubileo".

Den 24. December 1874 udsendte Pave Pius IX bullen "Gravibus ecclesiae sed saeculi calamitatis", hvori han berammede det enogtyvende Jubelår: "XXI Anno Santo del Giubileo".

Den 11. Maj 1899 udsendte Pave Leo XIII bullen "Properante ad exitum saeculo", hvori han berammede det toogtyvende Jubelår: "XXII Anno Santo del Giubileo".

Den 29. Maj 1924 udsendte Pave Pius XI bullen "Infinita Dei misericordia", hvori han berammede det treogtyvende Jubelår: "XXIII Anno Santo del Giubileo".

Den 6. Januar 1933 udsendte Pave Pius XI bullen "Quod nuper", hvori han berammede et ekstraordinært Jubelår: "XXIV Anno Santo del Giubileo" også kaldet "Primo Anno Santo della Redenzione".

Den 26. Maj 1949 udsendte Pave Pius XII bullen "Jubilaeum maximum", hvori han berammede det femogtyvende Jubelår: "XXV Anno Santo del Giubileo".

Den 23. Maj 1974 udsendte Pave Paul VI bullen "Apostolorum limina", hvori han berammede det seksogtyvende Jubelår: "XXVI Anno Santo del Giubileo".

Den 6. April 1983 udsendte Pave Johannes Paul II bullen "Aprite portas redemptori", hvori han berammede et ekstraordinært Jubelår: "XXVII Anno Santo del Giubileo" eller "Secondo della Redenzione" til minde om 1950-året for Kristi død.

Den 29. November 1998 udsendte Pave Johannes Paul II bullen "Incarnationis mysterium", hvori han berammede det otteogtyvende Jubelår: "XXVIII Anno Santo del Grande Giubileo".

Litteratur om Pavelige buller og breve:
Wikisource: Catholic Enciclopedia (1913)/ Bulls and briefs.
Catholic Enciclopedia, Newadvent.org.: Pope Sixtus V.
Wikipedia: Immensa Aeterni Dei (engelsk tekst).¨¨
Wikipedia: List of Papal Bulls (engelsk tekst).
Wikipedia: Elenco delle bolle pontificie (italiensk tekst).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d. 7.11.2010 og sidst opdateret d. 8.5.2023