ANNAS ROM GUIDE
Kirken Santissima Annunziata

- Mere om Kirken Santissima Annunziata -

I 1566 fik den nyoprettede institution "Istituto delle Neofite delle Domenicane della SS. Annunziata" brug for mere plads og Pave Pius V overlod dem derfor et bygningskompleks ved Via di Tor de' Conti.

Det var en række bygninger, som efterhånden var opstået i og på ruinerne af det Tempel for Mars Ultor, som Kejser Augustus havde ladet opføre på sit Forum. De havde i tidens løb tjent forskellige formål: som kloster og kirke (San Basilio) for munkene af San Basilio-Ordenen fra 900-tallet til det 13.århundrede. Derpå som kloster og kirke (San Giovanni Evangelista) for Johanniter-Ordenen indtil slutningen af det 15.århundrede, hvor det blev overtaget af en købmand, som blandt andet indrettede nogle af rummene til trælast-lager.

Men i december 1566 overtog Dominikaner-nonnernekomplekset og lod det restaurere af Battista Arrigoni di Caravaggio, hvorpå de og deres institut for konverterede piger rykkede ind i 1568. Her boede de så i Klosteret indtil 1924, da man besluttede at fritlægge Augustus' Forum og nonnerne måtte flytte ud til en ny bolig i Via Giovanni Lanza.

Kirken lå i den højre del af Mars Ultor Templet, på gamle stik kan man se, hvorledes den ligger i selve Templets "cella", tempelbygningen indenfor søjlegangen. Den bestod af ét skib med tøndehvælvet loft og en lille firkantet apsis. De høje vægge var bemalet med falske marmorsøjler og paneler og højt oppe sad nogle store vinduer. Kirkens indre kendes fra fotografier, som blev taget ved nedrivingen.

Under Pave Urban VIII (1625-1644) blev Kirken restaureret og Pavens våbenskjold blev opsat på kirkevæggen sammen med Kardinal Francesco Barberini's, da denne var protektor for Dominikaner-Ordenen. På dette tidspunkt blev Kirken udsmykket med fresker af Marco Tullio Montagna, over højalteret malede han en lunette med "L'Assunzione" ("Maria's Himmelfart") og på indgangsvæggen "Nascita di Maria" ("Maria's Fødsel").

Freskerne gik tabt ved nedrivningen, men derudover var der en række malerier i Kirken, hvoraf nonnerne tog nogle med sig, da de flyttede. Der var blandt andre et maleri af Gaetano Lapis på højalteret forestillende "L'Annunciazione" ("Bebudelsen"), malet omkring 1760, og på sidealtrene malerier af Cristoforo Casolani forestillende "San Basilio tra i Santi Giovanni Battista e Evangelista" ("San Basilio mellem Johannes Døberen og Evangelisten Johannes") og "Immagine della Vergine con la Trinità e Santi" ("Jomfru Maria med Treenigheden og helgener"). I presbyteriet var væggene udsmykket med basrelieffer i hvidt stuk. Højalteret med maleriet af Gaetano Lapis samt forskellige andre småting fra Kirken findes i dag i Klosteret i Via Giovanni Lanza nr.124.

Ved fritlægningen af Augustus' Forum og resterne af Mars Ultor Templet blev så alle senere tilføjede dele fjernet bortset fra ganske enkelte: i Augustus' brandmur ud mod Via di Tor de' Conti findes stadig portalen til Santissima Annunziata (se foto). Den består af to søjler med joniske kapitæler, ovenover er der et trekantet gavlfelt med et relief af "Annunciazione" ("Bebudelsen") fra sidste del af det 17.århundrede. Højere oppe i muren ses nogle smukke dobbelte vinduer, som stammer fra den tid, hvor komplekset ejedes af Johanniter-Ordenen (13.-15.århundrede). Lidt længere fremme ses klosterporten, som man havde lavet ved at udvide den ene af de 3 buer, som i Antikken gav adgang til Augustus' Forum.

Til Kirken hørte også et klokketårn i romansk stil opført i det 12.århundrede, men dette blev nedrevet under en restaurering i 1839, fordi det ikke længere stod stabilt.

På nedenstående foto af rester af Mars Ultor Templet kan man til venstre se en marmorvæg, det var denne som udbyggedes til kirkerummet, mens søjlerækken ved siden af forblev fritsående.

Søjler fra Mars Ultor Templet på Augustus' Forum
De fritsående søjler fra Mars Ultor Templet ses nedenfor fra Via di Tor de' Conti. Kirken lå til højre bag brandmuren og den væg, som kan ses inde bag ved søjlen.
Søjler fra Mars Ultor Templet på Augustus' Forum

Litteratur om Kirken Santissima Annunziata:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 836.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 13ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr. 22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 48f.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 259f.


Plan over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.9.2005 og sidst opdateret d. 9.3.2009