ANNAS ROM GUIDE
San Giovanni Battista - helgen

1.århundrede

San Giovanni Battista er den italienske betegnelse for Johannes Døberen, der var forløber for Jesus og forkynder af dennes komme.

Johannes var søn af præsten Zacharias og dennes hustru Elisabeth, som var en slægtning til Jomfru Maria. Han blev først født sent i deres ægteskab efter at en engel den 23.September havde bebudet hans fødsel, der skete den efterfølgende 24.Juni.

Navnet San Giovannino - den lille Giovanni / Johannes - bruges, når Johannes Døberen (San Giovanni Battista) afbildes som barn. Han var som nævnt i familie med Jesus og blot 6 måneder ældre. Traditionen vil, at han som barn legede med den lille Jesus. Han vises som regel i en brun kappe med et kors og et bånd med indskriften "Ecce Agnus Dei".

Johannes Døberen rejste rundt som omvandrede prædikant og talte for at folk skulle angre deres synder. Hvis de gjorde dette, lod han dem derpå bade i Jordan-flodens vand. Mange fulgte hans kald, ligesom også Jesus selv drog til Jordan for at lade sine synder afvaske af Johannes. Efter dette møde prædikede Johannes, at Jesus var Guds Lam, som ville tage verdens synder på sig.

Ikke alle var dog begejstrede for hans prædikener og da han ydermere tillod sig at irettesætte herskeren Herodes Antipas for at have giftet sig med sin halvbroders hustru Herodias, blev han kastet i fængsel. Herfra fulgte han Jesu færd og holdt kontakt til ham gennem budbringere.

Mens Johannes var fængslet hændte den kendte episode, hvor Herodes lovede at give Herodias' datter Salome lige præcis det hun ønskede og moderen fik Salome til at ønske sig Johannes Døberens hoved. Herodes holdt sit ord og Johannes blev halshugget. Dette skete den 29.August.

Ifølge legenden begravedes Johannes Døberens hoved undet Templet i Jerusalem, mens resten af hans legeme senere blev ødelagt af Kejser Julian den Frafaldne. Kun hans højre pegefinger undgik denne skæbne, da den var blevet bragt til Frankrig af Santa Tecla.

San Giovanni Battista fejres på sin fødselsdag den 24.Juni. Han er beskytter for hotelværter, knivmagere, fuglefængere, skræddere og garvere. Han er skytshelgen for 66 byer og landsbyer i Italien og han var den første, for hvem den unge Katolske Kirke foranstaltede en særlig fest.

Allerede i det 4.århundrede var der vokset en kult af San Giovanni Battista op omkring hans grav, som siges at være i Sebaste.

I Rom findes et af helgenens relikvier i Kirken San Silvestro in Capite i Cappellina dell'Addolorata: i et meget kostbart udsmykket relikvieskrin findes ifølge traditionen Johannes Døberens hovede. Relikviet fremvises i Kirken på helgenens festdag den 24.Juni.

Litteratur om San Giovanni Battista:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999.
- side 12f.
Giorgi, Rosa: Santi. (Dizionari dell'Arte). Milano, Electa, ristampa 2003.
- side 247ff.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 191.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 109.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten.
- side 284ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d .10.12.2005 og sidst opdateret d. 27.9.2021