ANNAS ROM GUIDE
Istituto delle Neofite delle Domenicane della Santissima Annunziata

Denne institution oprettedes i 1542 på foranledning af Giovanni di Torano og godkendtes i 1543 af Pave Paul III.

Institutionen havde til formål at modtage og huse unge piger fra jødiske familier, som havde besluttet sig til at forlade disse og gå over til Katolicismen for derpå at blive nonner, hvilket var meget vanskeligt for dem, da de traditionelle nonne-ordener var meget restriktive med, hvem de optog.

Senere optog Institutionen også piger fra kristne familier.

Institutionens første protektor var Giulia Colonna, som også overlod den en af sine ejendommePiazza Margana, indtil den i 1566 af Pave Pius V fik overdraget det bygningskompleks med kirke og kloster, som tidligere havde huset munke af San-Basilio-Ordenen og derpå Johanniter-Ordenen.

Dominikaner-nonnerne indrettede sig heri med et Kloster og en Kirke viet til Santissima Annunziata og boede her, indtil det hele blev revet ned i 1924, da det underliggende Mars Ultor Tempel og Augustus' Forum skulle fritlægges.

Nonnerne flyttede da til en ny klosterbygning i Via Giovanni Lanza nr.124.

Blandt Ordenens protektorer kan nævnes Kardinal Guglielmo Sirleto, der blandt andet var involveret i en udvidelse af instituttet i slutningen af 1500-tallet.

Litteratur om Istituto delle Neofite delle Domenicane della Santissima Annunziata:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 13ff.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.9.2005 og sidst opdateret d. 7.12.2016