ANNAS ROM GUIDE
Klosteret Santissima Annunziata
Portal til Klosteret Santissima Annunziata
Via di Tor de' Conti kan man se denne portal, som stammer fra det tidligere kloster Santissima Annunziata, som fra 1568 blev benyttet af Dominikaner-nonnernes institution "Istituto delle Neofite delle Domenicane della Santissima Annunziata".

Fresken foroven til venstre for porten forestiller San Domenico, grundlægger af Dominikaner-Ordenen, mens våbenskjoldet over porten er opsat til minde om Pave Pius V, som i 1566 overlod nonnerne disse bygninger, bestående af kloster og kirke, som tidligere havde tilhørt Johanniter-Ordenen og munkene af San Basilio-Ordenen. Selve våbenskjoldet er forsvundet, men på indskriftsbåndet nedenunder står: "Pius V Pont. Max".

Klosterporten er fremkommet ved at man har udvidet en af de 3 buer, som i Antikken gav adgang til Augustus' Forum, som ligger i Forum-dalen bagved Via di Tor de' Conti og den høje støtte- og brandmur, som Kejser Augustus lod bygge i år 2 før Kristus for at beskytte sit nyopførte Forum mod de mange brande, der hærgede det ovenforliggende Subura-kvarter.

Porten og det lille pudsede område med fresko og våbenskjold i muren er det eneste, der er tilbage af Klosteret, som sammen med Kirken Santissima Annunziata blev revet ned, da man i 1924 begyndte at udgrave Kejserfora'ene i dalen nedenfor.

Både Kirke og Kloster var nemlig indrettet i ruinerne af Augustus' Forum og det Tempel for Mars Ultor, som Kejseren også havde ladet opføre. Kirken i selve Templets "cella", centrale bygning, mens Klosteret for en stor del hvilede på rester af mure og søjlegange fra Augustus' Forum.

Klosteret bestod ifølge gamle kort af en 2-etages bygning ud mod brandmuren og Via di Tor de' Conti. Indenfor denne lå en klostergård med buegange i begge bygningens etager. På alle de øvrige sider var klostergården afgrænset af bygninger, der også var i flere etager. Den bygning, som lå ud imod Forum-dalen var højere, fordi arealet her skrånede nedad (ned mod nutidens Via dei Fori Imperiali) og på skråningen var der anlagt køkkenhave og vingård afskærmet af en høj havemur ud mod gaden Via Alessandrina. I klosterhaven stod en fontæne, som i dag står i parkenOppio-højen.

På venstre side af Klosteret lå den tilhørende Kirke Santissima Annunziata, hvorfra man stadig kan se indgangsportalen (se foto) i Augustus' brandmur. Og til venstre for denne løb en gade under endnu en af de tidligere indgangsbuer til Augustus' Forum, den der i Middelalderen fik navnet "Arco dei Pantani".

Gaden løb ned forbi Kirken, afgrænsede Klosterhaven på sydsiden og fortsatte tværs over dalen.

Klosteret Santissima Annunziata
Litteratur om Klosteret Santissima Annunziata:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 836.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 13ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr. 22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 48f.
Plan over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.9.2005 og sidst opdateret d. 9.3.2009