ANNAS ROM GUIDE
Via dei Fori Imperiali

er den brede og lige paradegade, som går fra Piazza Venezia til Piazza del Colosseo.

Den blev anlagt under Mussolini som Via dell'Impero ("Imperie-gaden"), men efter 1945 ændrede man dens navn, så dette første stykke kom til at hedde "Via dei Fori Imperiali" ("Kejserfora-gaden"), mens vejen efter Colosseum hedder "Via di San Gregorio" indtil Circo Massimo og derefter "Viale delle Terme di Caracalla". Det var Mussolinis mening, at hans hovedkvarter på Piazza Venezia på denne måde skulle forbindes med Roms kommende storhavn i Ostia.

I hele området, på begge sider af vejen og også begravet under den ligger de mange Kejserfora, som i tidens løb blev anlagt: Caesar's Forum, Augustus' Forum, Nerva's Forum og Trajan's Forum. I Middelalderen byggedes der befæstede tårne i mange af de gamle ruiner og området var så rigt på disse, at det kaldtes Campo Torrecchiano. Senere forsvandt de fleste af tårnene og mange af ruinerne og stedet brugtes nu til græsning og fik derfor navnet Campo Vaccino ("ko-engen"). Efterhånden byggedes der en del huse i området op mod Magnanapoli og her lå engang en hel lille bydel med gader, pladser, beboelseshuse og kirker.

Før Mussolini i 1931 lod gaden anlægge, nedrev man imidlertid alle de gamle huse og der blev foretaget omfattende udgravinger i området. Derpå overdækkedes den brede midterbane, så "Imperiets hovedstad" kunne få sin brede indfaldsvej. Denne var kantet af reproduktioner i bronze af statuer af de romerske kejsere og på muren til Maxentius' Basilica på Forum Romanum hang 5 tavler, som viste Romerrigets udvikling og udstrækning - fra en landsby til Imperiet i dets største udstrækning under Kejser Trajan. Den 5te tavle viste Imperiet under Fascismen, men den er fjernet idag ligesom de fascistiske symboler langs vejen. En kopi kan ses ved Palazzo della Ragione i Padova i Norditalien: Imperiet omfattede da også Albanien, Libyen, Etiopien og Somalia.

Via dei Fori Imperiali starter ved Piazza Venezia og Piazza Madonna di Loreto og går mod sydøst med ruinerne af Trajan's Forum på venstre side, det lille anlæg langs vejen er ved at blive udgravet nu, herunder ligger mere af Trajan's Forum med Trajan's Marked inde bagved og Augustus' Forum og nede ved Largo Corrado Ricci ligger resterne af Nerva's Forum og Fredstemplet på hjørnet af Via Cavour. På højre side af vejen ligger Capitolhøjen med det store Monument for Vittorio Emanuele og nogle mindre sidegader, Via San Pietro in Carcere, Via Tulliano og Via Curia med et anlæg, der støder op mod udgravningerne af Caesar's Forum og Forum Romanum. Der udgraves for øjeblikket på pladsen, som derved i de sidste år har ændret udseende.

Overfor Largo Corrado Ricci ligger på højre side Largo Romolo e Remo, derpå følger Largo Guglielmo Gatti med den høje mur fra Maxentius' Basilica med de 4 ovennævnte tavler, mens der på den modsatte side af vejen ligger sidegaden Via del Tempio della Pace. Mellem denne og Via dei Fori Imperiali ligger op til Via del Colosseo det, der er tilbage af den tidligere Villa Silvestri, hvis park for en stor del blev fjernet, da Velia-bakkedraget blev gennemskåret ved anlæggelsen af Via dell'Impero. Idag ligger Pio Istituto Rivaldi i Villa Silvestris gamle palæ. Siden følger Clivo di Acilio ved Metrostationen lige før Via dei Fori Imperiali munder ud i Piazza del Colosseo.

Blandt det, der forsvandt under anlægsarbejdet, var kirken San Lorenzo de Ascesa ai Monti, der lå på vestsiden ved gaden "Scenta di Marforio", også kaldet "Scesa di Leone Proto".


Litteratur om Via dei Fori Imperiali:
Frandsen, Steen Bo: Det tredje Rom. Tidsskriftet Sfinx, 1991.
- side 54ff.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 395.


Fotos fra Via dei Fori Imperiali
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.11.5.2003