ANNAS ROM GUIDE
Fori Imperiali

I Forumdalen ligger de store pladser, hvor Antikkens romere samledes for at diskutere politik, forretninger og juridiske spørgsmål i de mange monumentale bygninger, som igennem tiden blev rejst til disse formål.

Den første plads, som opstod, var Forum Romanum på området nedenfor Palatin. I slutningen af Republikken blev denne plads imidlertid for trang og Caesar lod i år 54 før Kristus foretage en udvidelse på området op mod Capitolhøjen. Denne var dengang forbundet med Quirinalhøjen via en lavereliggende bakkekam, som dannede nordgrænsen for dalen. Og den dannede ligeledes grænsen for det nye Forum, som Augustus lod anlægge i årene op mod år 0.

Under Kejser Vespasian (69-79 efter Kristus) anlagdes der atter et nyt Forum, det såkaldte Vespasian's Fredsforum, Foro della Pace, i den sydøstlige del af dalen mellem Forum Romanum i sydvest og Oppiohøjen i nordøst. Sydgrænsen for denne plads eller Tempel, som det også kaldes, var den lave højderyg Velia, som forbandt de to høje, indtil anlæggelsen af Via dei Fori Imperiali i 1930'erne.

Også Kejser Domitian (81-96 efter Kristus) ønskede at sætte sig et monumentalt minde i området og valgte at udbygge og udsmykke det smalle vejstykke mellem Augustus' Forum og Vespasian's Forum, hvorved det såkaldte Forum Transitorium (også kaldet Nerva's Forum) opstod.

Da Kejser Trajan i årene 98-117 ønskede at udvide byens møde- og forretningsfaciliteter, var der således intet område ledigt til et sådant anlæg. Han lod derfor sin arkitekt Apollodoro di Damasco fjerne den lave bakkekam, som indtil nu havde dannet nordgrænsen for Forumområdet mellem Capitolhøjen og Quirinalhøjen. Om dette arbejde fortælles der på indskriften nederst på den søjle, som Kejseren lod opstille på sit nye Forum for at angive højden på den bakke, som var bortgravet. På det areal, der nu var fremkommet, anlagdes Trajan's Forum, den store Basilica Ulpia og et stort Tempel. Samtidig byggedes det store markedskompleks, Trajan's Marked, som støtte for den udgravede Quirinalhøj.

Med dette kæmpebyggeri afsluttedes arbejderne i dette område, der derpå efter Romerrigets undergang blev forladt og bygningerne forfaldt.

I begyndelsen af 1800-tallet begyndte man at fritlægge dele af Trajan's Marked og i 1913 fremlagde arkæologen Corrado Ricci en plan for yderligere fritlæggelse. I årene 1924-1932 udvidedes denne og hele Augustus' Forum og Nerva's Forum blev udgravet. Den nye store paradegade Via dell'Impero, der idag hedder Via dei Fori Imperiali, blev anlagt, hvorved en stor del af de udgravede ruiner, atter blev overdækkede.

Idag graves der på ny i området, hvor en del af fortovene og anlæggene ud til Via dei Fori Imperiali er forsvundet for at skabe en større sammenhæng i de udgravede kejserfora, hvor ellers sammenhængende torve er gennemskåret af denne brede gade.Litteratur om Fori Imperiali:
Frandsen, Steen Bo: Det tredje Rom. Tidsskriftet Sfinx, 1991.
- side 51f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 5ff.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990. - Ny udgave, Samleren, 2000.
- side 49, 124, 131.
Hintzen-Bohlen, Brigitte: Kunst & Arkitektur Rom. Könemann, 2001.
- side 126f.
Isager, Jacob: Forum Romanum og Palatin. Odense Universitetsforlag, 1977.
- side9ff.
The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome. By Chris Scarre. Penguin Books, 1995.
- side 20f.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 162f.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 3. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 1ff.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.4.2006