ANNAS ROM GUIDE
Via Agostino Depretis

Læs mere om Via Agostino Depretis nedenfor

eller følg med på en tur gennem gaden

Via Depretis løber neden for Colle Viminale's nordøstside gennem det, der tidligere var en dal mellem Esquilin og Viminal, der gik stejlt og utilgængeligt ned mod Subura-området og ad hvis skråninger vandløbene førtes fra højene ned til det flade land ved Forum.

I Antikken blev området heroppe ved Esquilin efterhånden udbygget og flere udgravninger kan påvise rester af den tids gader og bygninger. Via Urbana hed i Antikken Clivus eller Vicus Patricius og lige omkring det sted, hvor Via Depretis munder ud i Piazza dell'Esquilino udgik gaden "Clivus A Vico Patricii Ad Thermas", som førte op mod Diocletian's Termer.

På stykket mellem Via Urbana og Via Cesare Balbo lå beboelseshuse, blandt andet det som senere blev omdannet til Kirken Santa Pudenziana. Det fortælles, at huset i sin tid ejedes af helgenindens fader, Senatoren Pudens, som engang har huset Sankt Peter her. I ejendommen var en tid indrettet et mindre badeanlæg, det såkaldte "Novatus' Termer", mens et andet anlæg "Olympias' Termer" lå lige i nærheden i det 3.århundrede. Oppe ved Via del Viminale gik i Antikken gaden Vicus Portae Viminalis og ved Piazza del Viminale er der også udgravet antikke rester.

I Middelalderen lå området hen som vingårde og græsningsarealer og mange små kirker og klostre skød op rundt omkring: Sant'Alberto ved Piazza dell'Esquilino, Santa Pudenziana i Via Urbana, nonnerne ved San Lorenzo in Panisperna havde en "vigna" omkring Via Balbo. Kirken Santa Maria della Sanità lå sammen med det tilknyttede hospital lige efter Piazza del Viminale og overfor lå Kirken San Norberto, mens Kirken San Paolo Primo Eremita lå efter Via Palermo, Portalen kan stadig ses ud til Via Depretis.

Da Kardinal Felice Peretti i 1585 blev Pave Sixtus V, satte han gang i nogle byforbedringer i højkvartererne, hvor han blandt andet fik anlagt flere nye, lige, bekvemme gader, så man lettere kunne komme fra den ene af de store valfartskirker til den anden. Et af hans projekter var den såkaldte "Strada Felice", som skulle forbinde Kirken Santa Croce in Gerusalemme med Santa Maria Maggiore og derpå med Trinità dei Monti. Via Depretis, der udgjorde et stykke af den nye gade, opstod således i årene 1585-86 som en del af Strada Felice.

Den nye gade var også meget praktisk for Paven selv, for han havde allerede, mens han var Kardinal ved Santa Maria Maggiore, sammen med sin søster opkøbt en større ejendom nord for Kirken mellem Via del Viminale og området ved Stazione Termini. Indgangen til hans Villa Peretti lå ud mod hans elskede Kirke og med den nye vej fik han lettere ved at komme fra sit landsted og ind til Vatikanet. Det stykke af gaden, som ligger mellem Kirken og Via del Viminale, udgjorde grænsen af ejendommen, og på hjørnet af Via Depretis og Via del Viminale lå indenfor havemuren Pavens berømte fiskedam "La Peschiera di Villa Montalto", hvori der var opstillet et statuegruppe af Neptun og Glaucus udført af Gian Lorenzo Bernini.

På den anden side af Via del ViminaleStrozzi-familiens landsted og lidt længere fremme havde Kardinal Flavio Chigi sit "Casino". Kirken San Norberto, der lå på et lille jordstykke her, blev bygget under Pave Urban VIII (1623-1644), mens Santa Maria della Sanità blev bygget i 1584 og San Paolo Primo Eremita skråt overfor lå her fra 1500-tallet.

I slutningen af 1800-tallet begyndte spekulationen i de store frie arealer på højene tæt ved byen, der nu var ved at sprænge sine rammer. Nye veje blev anlagt, området blev planeret og nivelleret og derpå intensivt bebygget. Strada Felice, der på dette stykke var blevet til Via delle Quattro Fontane, blev til Via Agostino Depretis og nye bygninger skød op langs dens sider:

I 1873 lukkedes San Paolo Primo Eremita som kirke og blev først en del af "Istituto d'Igiene", idag huser den "Circolo Ufficiale di P.S.", men portalen fra 1700-tallet kan stadig beundres. Våbenskjoldet med palme og løver hentyder til eremitten (se foto).

I 1884 byggede arkitekten Giulio Podesti en smuk bygning til Galleria Regina Margherita, den er idag erstattet af en nyere anonym bygning.

I slutningen af 1800-tallet byggede Gaetano Koch Palazzina Costanzi i nr.167.

I 1918 byggede arkitekten Marcello Piacentini en ejendom overfor Piazza del Viminale.

Ved Piazza del Viminale ligger Palazzo del Ministero degli Interni fra 1920 (se foto).

I 1927 byggedes "Supercinema" af A. Foschini (1884-1968) og A. Spaccarelli (1890-1975) i nr. 48.

I 1931 indviedes på hjørnet af Via Balbo "Istituto Centrale di Statistica" med et meget stort special-bibliotek, over indgangen er der blandt andet en kopi af en ægyptisk statue, som bærer nogle marmortavler med et citat fra Tacitus' Annaler.

I 1956 opførtes "Uffici del Consorzio Agrario Provinciale" af Studio Passarelli i nr.169.

----- Kort om Via Depretis ----- Følg med på en tur gennem gaden! -----


Litteratur om Via Agostino Depretis:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975
- side 343f.
Caiola, Antonio Federico: Piazza della Repubblica. Fratelli Palombi Editori, 1996.
- side 26.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 1083.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 4: side 70, 84f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XVIII, Castro Pretorio. del 1: side 110f., 138.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.17.

Fotos fra gaden
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.4.2004 og sidst opdateret d. 11.4.2011