ANNAS ROM GUIDE
Il Pantano

Det italienske ord "pantano" betyder "sump" eller "mose" og med dette navn betegnedes den store del af Forumdalen, som i løbet af Middelalderen var blevet forvandlet til et stort sumpet og ufremkommeligt område.

Springet fra den velholdte og veldrænede Forumdal, hvor Antikkens kejsere én efter én rejste deres store og pragtfulde Forum-anlæg fyldt til bristepunktet med templer og søjlegange, statuer, buer og søjler, til det øde, sumpede Pantano synes uforståeligt, men med Romerrigets undergang blev det vanskeligt at finde midler til at vedligeholde anlæggene, bygningerne forfaldt og langsomt hævedes nivauet mellem ruinerne og området blev til græsningsarealer. Enkelte ruiner blev inddraget til beboelse og i Højmiddelalderen befæstede de stridende magtfulde familier de forskellige egnede ruiner, som de forhøjede til fæstningstårne i den grad, at området kaldtes Campo Torrechiano.

Samtidig dannedes der i området under højene på østsiden en stor sump, fremkommet fordi Cloaca Maxima, der fra Antikken havde afdrænet det lavtliggende område, efterhånden tilstoppedes på grund af manglende pasning. Området fik nu tilnavnet "Dei Pantani" og bebyggelsen bestod mest af mindre kirker og klostre, hvoraf nogle var bygget ovenpå de gamle ruiner eller lå opad højskråningerne, for eksempel San Basilio, Sant'Urbano, Santa Maria in Campo Carleo, San Lorenzo, San Nicola og Santi Quirico e Giulitta.

I slutningen af det 16.århundrede påbegyndte Kardinal Michele Bonelli en sanering af området, hvor man blandt andet hævede grundniveauet betragteligt (for eksempel blev gulvet i Kirken Santi Quirico e Giulitta hævet 4 meter!) og man udgravede en del af området omkring Trajansøjlen. På resten af det sanerede område rejste der sig nu en hel ny bydel med høje beboelseshuse omkring smalle nye gader med navne som Via Alessandrina (der lå lidt anderledes end nutidens gade med samme navn), der havde navn efter Kardinal Alessandrino, som Michele Bonelli også kaldtes, Via Bonella navngivet efter stedets velgører, Macel de' Corvi, Via del Priorato, Via di Campo Carleo, Via Cremona, Via di Testa Spaccata, Contrata Fuscorum de Berta med flere.

Quartiere Alessandrino blev navnet på denne nye bydel nedenfor Monte Magnanapoli og højene Quirinal og Viminal, som blev jævnet med jorden, da man i 1930'erne anlagde den nye fascistiske paradegade Via dell'Impero (nutidens Via dei Fori Imperiali).


Litteratur om Il Pantano:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 70, 248
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 5ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 10ff.
Meneghini, Roberto, Luigi Messa, Lucrezia Ungaro: Il Foro di Traiano. Comune di Roma, Assessorato alla Cultura, Centro di Coordinamento Didattico, 20. Fratelli Palombi Editori, Ristampa 1995.
I Mercati Traianei e la Vita Commerciale nella Roma Antica. di Lucrezia Ungaro e Luigi Messa. Comune di Roma, Assessorato alla Cultura, Centro di Coordinamento Didattico. Roma, Fratelli Palombi Editori, 1989.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
RomArcheologica. Itinerario 23-24: Il territorio & la storia dell'antica Roma. Elio de Rosa editore, 2004.
- side 56.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 251.

Kort over området
Kort over områdets antikke ruiner
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.1.2007 og sidst opdateret d. 13.1.2007