ANNAS ROM GUIDE
San Nicolò de Columna

Klods op af Trajansøjlen lå i Middelalderen et lille kapel, som var viet til San Nicola og på grund af sin beliggenhed kaldtes San Nicola eller San Nicolò (Niccolò) de Columna.

Kapellet stammede fra tiden før 1000-tallet, ja måske helt fra det 8.århundrede. Det nævnes for første gang i et dokument fra 1029-1032, tilhørende Kirken Santa Maria in Via Lata, men forskellige fund af relieffer med kristent indhold, som er fundet ved udgravninger omkring søjlen og som kan dateres til det 8. eller 9.århundrede, tyder på at kirken er ældre end først antaget. C. Cecchelli mener endda, at kapellet blev opført udfor Kejser Trajan's grav, da legenden om forbindelsen mellem Kejseren og San Gregorio Magno, der fik udfriet Trajan's sjæl af Helvede, tog form.

På indskriftspladen på søjlebasen kan man tydeligt se, hvorledes man har hamret stykker ud af denne for at fæstne kapellets tag, da det blev bygget.

Sergio Delli fortæller, at der i San Nicolò de Columna boede en eneboer, som passede den lille kirke, hvortil han på toppen af søjlen havde anbragt en lille kirkeklokke, som han aktiverede ved hjælp af et langt reb.

Kirken nævnes i flere kirkefortegnelser, blandt andet fra 1192, 1302 og 1417-1431 og nogle steder forsynes den med tilnavnene: "sub militia" og "in macello corvorum". Det første hentyder til beliggenhed nedenfor det store middelaldertorn Torre delle Milizie, der rejser sig på ruinerne af Trajan's Marked oppe ved Monte Magnanapoli, det andet til områdets betegnelse Macel dei Corvi, der stammede fra et slagteri (macello) i området, ejet af en familie ved navn Corvi eller Corvini, som også gav navn til en gade i kvarteret: Via Macel dei Corvi.

Kapellet blev nedrevet under Pave Paul III i årene 1536-1541 for at fritlægge Trajansøjlens base og alteret for San Nicola blev i stedet flyttet over i den nærliggende kirke San Bernardo della Compagnia al Foro.

Litteratur om San Nicolò de Columna:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 410.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 32.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 91.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2006 og sidst opdateret d. 21.8.2007