ANNAS ROM GUIDE
Mercati Traianei = Trajan's marked

Kort fortalt om Trajan's marked (Indgang fra Via IV Novembre nr.94):

(Tag en VIRTUEL RUNDGANG på stedets hjemmeside!)

I årene 112-113 efter Kristus lod Kejser Trajan opføre et stort markedsanlæg i Rom på skråningen mellem Forumdalen og Montemagnanapoli mellem Quirinal- og Viminalhøjen. En skråning, som var opstået efter at en lav bakkekam, som tidligere forbandt højene Capitol og Quirinal, var blevet bortgravet for at skabe plads til anlægget af det store, nye Forumkompleks, Trajan's Forum.

Det store anlæg med lokaler i flere etager op ad højsiden, 6 ialt, rejser sig i en halvcirkel rundt om resterne af den østlige exedra, der lå på langsiden af Trajan's Forum. Det var arkitekten Apollodorus fra Damaskus der udtænkte denne måde, hvorpå den amputerede høj kunne afsluttes og understøttes samtidig med at der skabtes et harmonisk helhed i området bag Forum-exedra'en.

Trajans Marked

Mellem den høje, halvcirkelformede, konvekse exedra-mur og den konkave bygningsfacade i teglsten på højskråningen løb en gade, hvorfra der var indgang til alle lokalerne i stueplanet. Indgangene var store firkantede åbninger med dørstolper i travertin eller marmor. Over dørstolperne lå der overliggere og over disse gemte der sig en lav overetage bag mindre buede vinduer. Denne overetage hørte til lokalet nedeunder, hvorfra der var adgang ad indendørs stiger.

Trajans Marked

Over denne del af kompleksets nederste del lå der en anden etage, der havde høje vinduer ud mod gaden og Forum-muren, men var tilgængelig inde fra bygningen.

Den 3. etage havde tilsyneladende en smal korridor ud mod Forum og bagved denne lå i en halvcirkel bagvæggen til en række rum, der åbnede sig ud mod Markedskompleksets indre. Herinde løb gaden Via Biberatica, som kom nordfra, hvor den løb under Quirinalhøjen, omtrent som nutidens Via della Pilotta, over Largo Magnanapoli og mod syd,der hvor indgangen til Trajans Marked idag findes i Via IV Novembre, og langs Monte Magnanapoli i en bue, der fulgte Markedskomplekset. Ved nutidens Via di Campo Carleo drejede Via Biberatica mod øst opad højen til Piazza del Grillo.

Fra den modsatte side af Via Biberatica var der også adgang til de øverste dele af Trajans Marked, som rejste sig over dalen med endnu 2-4 etager. Et imponerende bygningsværk - selvom høje bolighuse på op til 7 etager ikke var noget særsyn i det antikke Rom - som man rent faktisk ikke kender anvendelsen af. Først i 1920'erne og 30'erne blev anlægget opdaget og udgravet og det var arkæologen Corrado Ricci's forslag, at de mange rum, der har karakter af butikker, taberner, måtte udgøre et markedskompleks. Der er dog også forskere der mener, at bygningerne har huset administrations- og skattekontorer.

Hovedindgangen til komplekset er idag - som i Antikken - fra Monte Magnanapoli, nærmere bestemt i Via IV Novembre nr.94. Her åbner der sig en stor og høj hal med tøndehvælvet tag. På begge sider af det brede midterrum ligger der også her tabernae-agtige rum med firkantede døre med brede travertinrammer i stueplanet og oven på de brede overliggere firkantede, travertinindrammede vinduer til den lave anden etage. Øverst oppe er der mellem hvælvene åbninger ud til buegange med trapper til de øvre etager.

For enden af den store hal lå der et område, der var brolagt med travertinfliser og forsynet med vandbassiner. Man mener, at der måske har været fiskemarked i denne del, som i det 13.århundrede blev base for middelaldertårnet Torre delle Milizie, som stadig rager op over komplekset.


- Mere om Trajan's marked ------ En rundgang i Trajan's marked -

----- Læs mere om markeder i Rom -----


Kort om Trajan's Marked
Mere om Trajan's Marked
Rundgang i Trajan's Marked
Planer over Trajan's Marked
Fotos fra Trajan's Marked
Plan over området
Kort over området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Seværdigheder
Steder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.11.2006 og sidst opdateret d. 13.10.2012