ANNAS ROM GUIDE
Macel de' Corvi

Macello dei Corvi, i daglig tale: Macel de' Corvi, var engang - i det 16. til 19.århundrede - et lille, meget folkeligt og populært, kvarter i den nordvestlige del af Forumdalen, nordøst for Capitolhøjen på det område, det idag dækkes af græsplæner og fortove langs Via dei Fori Imperiali mellem trappen op til det store Monument for Vittorio Emanuele II og Trajansøjlen.

Navnet betyder måske "Corvi-familiens slagtehus" og netop her nedenfor Capitolhøjen holdt kvægmarked og slagtere til, ligesom det var tilfældet længere nede i Forumdalen, i området Contrada dei Macelli, hvor også en anden af Roms gamle familier, Conti-familien, fra 1300-tallet havde ejet et slagtehus.

Sergio Delli fortæller, at navnet Macello dei Corvi stammede fra det 15.århundrede og at familien, der ejede dette slagteri, sandsynligvis hed Corvi eller Corvini, og måske er det også dem, der i et dokument fra 1424 kaldes Cuorbi. Området, hvor familien holdt til, kaldtes i Middelalderen Contrada Corvorum, Corvi'ernes plads.

Historikeren Alessandro Rufini mente, at Corvi-navnet stammede fra et antikt gravsted for familien Valerius Corvus eller Corvinus, som skal have ligget nedenfor Capitolhøjen.

Oprindeligt var det måske netop kun en lille plads nedenfor højen, som bar navnet Macellum Corvorum, som man kan se det på Leonardo Bufalini's kort fra 1551. Ifølge G.B. Falda's kort fra 1676 og G.B. Nolli's kort fra 1748 kaldes pladsen nu Macello dei Corvi. Ifølge Rodolfo Lanciani's kort fra 1883-1901 er de tilstødende gader nu benævnt Via Macel dei Corvi.

Det gælder både den nordlige gade, der løb nedenfor det sted, hvor Vittorio Emanuele-Monumentets trappe nu starter, overfor den gamle Via Flaminia, nutidens Via del Corso og dengang på dette stykke kaldet Ripresa dei Barberi, og mod øst, forbi Via di Marforio, den tidligere Acesa de Leone Protho, også kaldet Clivo Argentario, forbi en lille tværgade kaldet Via eller Vicolo di Macel dei Corvi, til selve pladsen Macel de' Corvi, der stødte op til området omkring Trajansøjlen, Piazza della Colonna Traiana, ud for Via dei Fornari og Kirken Santa Maria di Loreto. Ud til denne nordlige Via di Macel de' Corvi lå Palazzo Parracciani Nepoti og Ospedale dei Fornari.

Men det gælder også en lidt sydligere gade, der ligeledes startede nedenfor højen, men denne gang omkring det sted, hvor gravmælet for Caius Publicius Bibulus ligger. Denne gade gik først mod nordøst forbi tværgaden af samme navn. Herefter delte den sig og den ene del gik i nordlig retning op til pladsen, mens den anden del drejede mod syd og løb mod Piazza della Colonna Traiana på den anden side af husblokken. På sin vej passerede den Palazzo Mantaco og sidegaden Via di Testa Spaccata (på sydsiden).

Efter at Rom i 1870 var blevet indlemmet i Kongeriget Italien, ændredes de gamle gadenavne på dette sted. Macel de' Corvi kom til på stykket op mod Ripresa dei Barberi at hedde Via del Foro Traiano, mens stykket mellem Piazza Macel de' Corvi og Trajan's Forum kom til at hedde Via di Loreto. Endelig kom tværgaden Vicolo Macel de' Corvi til at hedde Vicolo Angusto.

Hele området Macel de' Corvi er idag forsvundet. Det blev revet ned sammen med de omgivende kvarterer i 1930'erne, da Piazza Venezia og Via dell'Impero, nutidens Via dei Fori Imperiali, blev anlagt.

Men engang var kvarteret fuldt af liv og især beboet af kunstnere, stenhuggere og billedhuggere. Michelangelo boede her og her skal på selve pladsen have ligget et værtshus kaldet Osteria di Maghella, samt i gadens nr.25 et værtshus kaldet Osteria di Cortigiani, i nr.41 en "Caffè di Macel de' Corvi" og i nr.42 Osteria dei due Botticelli ("Værtshuset med de 2 flasker") under et malet skilt med 2 flasker.

Et af de mange tårne, der i Middelalderen rejste sig i området Campo Torrecchiano, Torre Belliuomini, skal have ligget i Macel de' Corvi-kvarteret. Familien Corvi solgte det på et tidspunkt til Lelio Della Valle og det eksisterer ikke idag. Flere kirker i nærheden fik tilnavne efter kvarteret, for eksempel kaldtes den lille kirke San Lorenzo de Ascea, der lå lidt længere mod syd, også San Lorenzo ad Corborum macellum. Og Kirken Spirito Santo a Colonna Traiana, som blev revet ned i 1812, kaldtes Spirito Santo a Macel de' Corvi.


Litteratur om Macel de' Corvi:
Carpaneto, Giorgio: I vicoli di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1995.
- side 158.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 525.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 6.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 10.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 58.
Rufini, Alessandro: Notizie storiche intorno alle origine dei nomi di alcune osterie, caffé, alberghi e locande esistenti nella città di Roma. Roma, 1855.

Kort over området
Kort over områdets antikke ruiner
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.3.2007 og sidst opdateret d. 9.4.2007