ANNAS ROM GUIDE
Rodolfo Amedeo Lanciani - arkæolog
1843/6-1929

Rodolfo Amedeo Lanciani er en meget kendt romersk arkæolog, som havde sit virke under det store byggeboom, som Rom oplevede, da byen efter 1870 blev hovedstad i det nye, samlede italienske kongerige. Enorme områder i byen ændrede ganske karakter, arealer, der havde ligget uforstyrret hen i hundredevis af år, blev bebyggede og bygninger blev revet ned og nye blev opført. Nye gader, veje og pladser blev anlagt og niveauforskelle blev ændret, så niveauet nogle steder steg til mange meter over det oprindelige, mens der andre steder bortgravedes mange lag.

Lanciani er især kendt for at have kortlagt alt det, der kom for dagen ved disse arbejder. Meget af det blev straks fjernet, ødelagt eller begravet igen, for man havde hastværk med at få byggeriet færdigt og byen fornyet, men på baggrund af Rodolfo Amedeo Lanciani's optegnelser har vi idag et stort kendskab til det Rom, som enten ligger begravet under vore fødder eller engang har ligget der.

Rodolfo Amedeo Lanciani blev uddannet som ingeniør ved Collegio Romano og Università di Roma, men kastede sig derpå over arkæologien og deltog som ganske ung i udgravninger i Porto for familien Torlonia. I 1871 blev han sekretær for "Commissione Archeologica Comunale" og det var i denne egenskab, at han i årene 1871-1890 kunne følge arbejdet på byggepladserne på nært hold og offentliggøre sine optegnelser i de kommunale meddelelser "Notizie degli Scavi".

Senere blev Lanciani docent i romersk topografi ved Università La Sapienza i Rom og han har udgivet talrige værker, som stadig optrykkes.

Af disse kan nævnes:

L'antica Roma: om rekonstruktionen af den antikke by på basis af arkæologiske fund i 1800-tallet. (Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries, 1888).

Forma Urbis Romae: en række kort over Roms kvarteret med angivelse af de antikke bygningsrester, arkælogiske fund og udgravninger, som har relation til de enkelte steder. 1893-1901.

Roma pagana e cristiana: om Rom i overgangstiden mellem hedenskab og kristendom. (Pagan and Christian Rome, 1892).

Storia degli Scavi di Rom. Omhandlende udgravninger fra år 1000 til 1605 udgivet i årene 1904-1910, og fra 1605 til 1879 udgivet efter forfatterens død.

Litteratur om Rodolfo Amedeo Lanciani:
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton editori, 2. edizione, 2003..
- side 621.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.12.2005