ANNAS ROM GUIDE
Quartiere Alessandrino

Quartiere Alessandrino var navnet på den - nu forsvundne - bydel, som var vokset op, da det sumpede område, kaldet "Il Pantano", i Forumdalen nedenfor Monte Magnanapoli og højene Quirinal og Viminal blev drænet af Kardinal Michele Bonelli, kaldet Alessandrino (hvorfra kvarteret fik sit navn), i midten af 1500-tallet.

Tidligere var området sumpet og udgjordes mest af enge og græsningsarealer for byens flokke af køer, får og geder. Efter dræningen opstod der en bydel med gader, masser af beboelseshuse, kirker og klostre, et tæt bebygget og befolket kvarter, gennemkrydset af mindre gader og med et pulserende folkeliv. For eksempel lå der bare i "hovedgaden" Via Alessandrina 4 værtshuse, men her lå også flere kirker og på husmurene var der opsat 7 Madonnabilleder. I kvarteret boede der flere kunstnere, for eksempel Flaminio Ponzio, Giovanni Battista Mola, Domenico Castelli og selveste Michelangelo.

Ødelæggelsen af Quartiere Alessandrino begyndte i begyndelsen af 1800-tallet, da den franske regering i årene1812-14 lod klostrene og kirkerne Spirito Santo og Santa Eufemia nedrive for at fritlægge Trajansøjlen og en stor del af Basilica Ulpia syd for denne, som det stadig kan ses idag.

Den tiloversblevne del af Quartiere Alessandrino blev jævnet med jorden, da arkæologen Corrado Ricci i 1920'erne og 1930'erne stod for udgravningerne af de forskellige Kejserfora og den nye fascistiske paradegade Via dell'Impero (nutidens Via dei Fori Imperiali) blev anlagt.

Quartiere Alessandrino strakte sig fra Piazza Venezia i nord og ned til den nu forsvundne Veliahøj, der lå lidt syd for nutidens Via Cavour. Mod vest og øst var kvarteret klemt inde af de omliggende høje: Capitol mod nordvest og Palatin mod sydvest, Monte Magnanapoli og Viminal mod nordøst og Colle Oppio mod sydøst.

Bydelen var gennemskåret af et helt net af gader, gyder og pladser med navne som Via Macel de' Corvi, (Piazza) Macel de' Corvi, Via di Testa Spaccata, Piè del Mercato, Via Cremona, Via della Salara Vecchia, Clivo d'Oro, Via del Ghettarello, Via Bonella, Via del Pantano, Via delle Marmorelle, Via del Priorato, Via Alessandrina, Via del Lauro, Via della Croce Bianca, Via dei Porzi, Locus San Basili, Via dei Carbonari, Contrata Campo Carlei, Spoglia Cristo, Piazza della Colonna Traiana, Via dei Fornari, Via di Santa Eufemia, Contrata Fuscorum de Berta, Via delle Colonacce, Salita del Grillo, Via del Sole.


Litteratur om Quartiere Alessandrino:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 70, 248
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 5ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 10ff.
Meneghini, Roberto, Luigi Messa, Lucrezia Ungaro: Il Foro di Traiano. Comune di Roma, Assessorato alla Cultura, Centro di Coordinamento Didattico, 20. Fratelli Palombi Editori, Ristampa 1995.
I Mercati Traianei e la Vita Commerciale nella Roma Antica. di Lucrezia Ungaro e Luigi Messa. Comune di Roma, Assessorato alla Cultura, Centro di Coordinamento Didattico. Roma, Fratelli Palombi Editori, 1989.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
RomArcheologica. Itinerario 23-24: Il territorio & la storia dell'antica Roma. Elio de Rosa editore, 2004.
- side 56.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 251.

Kort over området
Kort over områdets antikke ruiner
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.1.2007 og sidst opdateret d. 4.2.2007