ANNAS ROM GUIDE
Santa Maria Maggiore

En Rundgang i CAPPELLA PAOLINA i Kirken Santa Maria Maggiore:

Cappella Paolina, der også kaldes Cappella Borghese eller Cappella della Madonna, blev bygget efter ønske af Pave Paul V som pendant til det overfor liggende, af Pave Sixtus V opførte, Cappella Sistina.

Ligesom Sixtus V lod sit kapel bygge til at huse krybbe-relikviet - og sin egen grav - var det Paul V's ønske at bygge et rum til det undergørende Maria-billede kaldet Salus Populi Romani - og forberede sin grav.

Straks efter Paul V's embedstiltrædelse i 1605 lod han arkitekten Flaminio Ponzio tilkalde og bad ham sætte arbejdet i gang. Det blev bestemt, at det nye kapel skulle have samme grundplan som Cappella Sistina og dekoreres og indrettes på samme måde. Og der blev ikke sparet på udsmykningen, hvortil man anvendte marmor og søjler fra antikke monumenter eller gamle kirker. Arbejdet fuldførtes i 1615.

Maleriudsmykningen blev tilrettelagt af Francesco og Tommaso Bozzi, som tilhørte Filippo Neri's Orden, og de valgte motiver skulle understøtte de modreformatoriske dogmer, som var fremstået efter Koncilet i Trento, Mariakulten og Troens sejr over kætteriet. For udførelsen i årene 1611-1612 stod malerne Domenico Cresti kaldet Il Passignano, Ludovico Cardi kaldet Il Cigoli, Giovanni Baglione, Giovanni del Borgo, Guido Reni og Cavalier d'Arpino.

For at få plads til kapellet, måtte Kirkens gamle Sakristi rives ned og nye rum opbygges i Kirkens nederste højre side. Også nogle af de gamle mosaikker i frisen over søjlerne i Hovedskibet måtte fjernes, så der kunne skabes en monumentalindgang til det nye kapel. En stor bue blev lavet i søjlerækken og en tilsvarende bue byggedes op i muren i det Venstre Sideskib. Derved skabtes i Sideskibet et slags indgangsrum med et krydshvælvet loft, der fik udsmykning af fresker med Kirkefædrene og Kirkelærerne, udført af Giovanni Baglione, mellem rammer af forgyldt stuk, og lav kuppel med en fresko med musicerende engle.

Alternichen og Altertavlen

Ud mod Hovedskibet hænger over buen en lille mindetavle med indskriften "Paulus V Pont Max - An MDCX Pontific V" ("Pave Paul V (lod dette kapel bygge) i år 1610, det femte år i hans pontifikat"). På hver side af tavlen sidder en engel, udført af Ambrogio Buonvicino. Maleriet ovenover af "Transito della Vergine" (Jomfru Maria's død") er af Baldassarre Croce.

Adgangen til Kapellet er lukket med et højt smedejernsgitter med mønstre og bånd og "spydspidser" foroven. Dette er udført af Gregorio De Rossi. (se foto)

RUMMET har form af et græsk kors og gulvet er belagt med mosaik af marmor i mange forskellige farver. Gennem den inderste bue, der er udsmykket med forgyldt stuk, kommer man ind i et smalt forrum, hvorfra der er adgang til to små sidekapeller med lave kupler.

I højre side ligger Cappellina di San Carlo Borromeo. På alteret, der er omgivet af søjler med korinthiske kapitæler, er der et maleri af helgenen, som blev helgenkåret af Paul V, udført af Baldassare Croce. Loftet er udsmykket af Giovanni Baglione med jublende engleskarer og sidevæggene er bemalet af samme kunstner med scener med mirakler udført af San Carlo Borromeo.

Til venstre ligger Cappellina di Santa Francesca Romana. Altertavlen med helgeninden, som ligeledes blev kanoniseret af Pave Paul V, er her malet af Giovanni Baglione, der også er mester for de jublende engleskarer i loftskuplen og scenerne fra helgenindens liv og Klosteret Tor de' Specchi i hjørnefelterne.

KUPLEN:

Cappella Paolina's loft udgøres af en stor og høj kuppel, som bæres af fire hjørnesøjler, der er forbundet af store buer. Undersiden af buerne er udsmykket med forgyldte stukkassetter, der indeholder forskellige motiver af samme materiale (englene i relief er udført af Nicolas Cordier, mens de større engle er af Buonvicino og Valsoldo) og i midten fresker i rektangulære stukrammer i siderne og ovale rammer i toppen, Under buerne er der halvcirkelformede felter, der på sidevæggene er opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten og på endevæggen er samlet i ét felt. Trekanterne er freskoudsmykkede (motiverne beskrives nedenfor under den respektive korsarm).

I hjørnerne er der trekantede forgyldte rammer om fresker af profeterne Daniel, Ezekiel, Jeremias og Isaia, der er malet af Cavalier d'Arpino (også disse beskrives nedenfor under den respektive korsarm). Rammerne bærer nogle gesimser og derover åbner sig 8 store vinduer i forgyldte stukrammer med karme og flere gesimser, der bærer en høj kuppel, udsmykket med Jomfru Maria og de tolv apostle mellem kuppelskyer med engle, der titter frem. Den ubesmittede Maria træder på månen, som siges at være fremstillet sådan som Galileo så den i sit teleskop. Det er Ludovico Cardi, der var ven med Galileo, der er mester for både den store fresko og den mindre af Gud Fader i lanternen, der kroner kuplen.

Det er heroppe fra lanternen, at der hver år ved festen for Sne-miraklet daler massevis af hvide rosenblade ned over deltagerne i messen. Et enestående syn, som man kan se af billedet til højre.

 

Kuplen i Cappella Paolina - med nedkastning af hvide rosenblade ved festen for Snemiraklet
cop. Bo Lundin - med tak for tilladelse til brug!

HØJRE KORS-ARM:

er som hele Kapellet iøvrigt beklædt med marmorplader i forskellige farver, der er varieret som flade søjler med store korinthiske kapitæler, der bærer en bred frise med engle og Borghese-familiens drage udført af Pompeo Ferrucci, og mellemstykker med statuer, nicher og relieffer. Marmoret kommer blandt andet fra antikke bygninger.

den korte, højre væg finder vi en niche med en statue af San Dionigio l'Areopagita (af nogle tolket som San Bernardo), udført af Nicolas Cordier. I loftsbuen ses i denne side en fresko med Santa Gertrude, Santa Cunegonda og Santa Pulcheria, malet af Guido Reni.

Endevæggen i Højre Korsarm er dækket af det store GRAVMÆLE FOR PAVE CLEMENS VIII, der er udført efter en tegning af Flaminio Ponzio i samme stil som gravmælerne i Cappella Sistina. (se mere detaljeret foto) Det er opbygget i to etager, der hver er delt i tre dele. I den midterste, nederste del er der en niche med en bue foroven, indeholdende en statue af den siddende og velsignende Pave. Den er udført af Silla Longhi da Viggiù og blev først opstillet i 1611, da resten af monumentet stod færdigt. Nichen og felterne på hver side af denne er flankeret af smalle søjler i grønt marmor. De har korinthiske kapitæler og bærer flere friser og en udhængende og udskåret gesims. Der igen bærer de fire karyatide-statuer, som er udført af Pietro Bernini og flankerer de tre felter i monumentets øverste del. Der krones af en overkant med kandelabrer i hver side og et brudt, buet gavlfelt, der omkranser Pavens våben.

Gravmæle for Pave Clemens VIII i kapellets højre side
Detaljer af Gravmælet for Pave Clemens VIII i kapellets højre side

Alle de firkantede felter i gravmælet, to rektangulære forneden og tre kvadratiske foroven, rummer relieffer med scener fra Clemens VIII's liv.

Nederst i højre side ses "La conquista di Strigonia" ("Erobringen af Strigonia" = den ungarske by Esztergom), som er udført af Camillo Mariani og fuldført af Francesco Mochi. Hærfører var Francesco Aldobrandini, der var i familie med Paven.
(<<< se foto til venstre)

Nederst i venstre side ses "Vittoria sugli insorti di Ferrara" ("Sejren over oprørerne i Ferrara"), udført af Ambrogio Buonvicino eller måske snarere af Giovanni Antonio Parracca kaldet Il Valsoldo.
(se foto til højre >>>)

 

Detaljer af Gravmælet for Pave Clemens VIII i kapellets højre side

De øverste relieffer forestiller henholdsvis "La pace tra Filippo II ed Enrico IV di Francia" ("Fredsslutning mellem Filip II og Henrik IV af Frankrig") (til venstre), udført af Ippolito Buzio, "L'incoronazione di Clemente VIII" ("Clemens VIII's kroning") (i midten), udført af Pietro Bernini der også er mester for karyatiderne, og "La canonizzazione di San Giovanni e di San Raimondo" ("helgenkåringen af San Giovanni og San Raimondo") (til højre), udført af Il Valsoldo. (se fotos nedenfor)

Detaljer af Gravmælet for Pave Clemens VIII i kapellets højre side
Detaljer af Gravmælet for Pave Clemens VIII i kapellets højre side
Detaljer af Gravmælet for Pave Clemens VIII i kapellets højre side

Den halvcirkelformede væg over monumentet er opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten. Trekanterne er freskoudsmykkede af Guido Reni. På højre side ses "La Madonna veste Sant'Ildefonso" ("Jomfru Maria iklæder Sant'Ildefonso") og på venstre side "L'Angelo guarisce la mano tagliata a San Giovanni Crisostomo" ("En engel heler San Giovanni Crisostomo's afhuggede hånd"), af nogle tolket som "Visione di San Giovanni Damasceno" ("San Giovanni Damasceno's syn"). Madonna's ansigt er muligvis malet af Giovanni Lanfranco.

Statue af "Aronne", udført af Nicola Cordier

 

den korte, venstre væg finder vi en niche med en statue af "Aronne" ("Aron") udført af Nicolas Cordier.
(<<< se foto til venstre)

I loftsbuen ses i denne side en fresko af helgenerne Cirillo, Ildefonso og Giovanni da Marsciano, malet af Guido Reni, som også har uført "Spirito Santo" ("Helligånden") i det ovale midterfelt.
(se foto til højre >>>)

 

I de trekantede felter under kuplen ses til venstre Profeten Ezekiel med tekstbåndet "Foemina circundabit virum" ("Kvinden vil vende tilbage til Ægtemanden", der skal forstås som "Synagogen vil vende tilbage til Gud") og til højre Profeten Daniel med tekstbåndet "Abscissus est lapis de monte sine manibus, et factus est mons magnus" ("En sten har revet sig løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd, og er blevet et stort bjerg"). De er malet af Cavalier d'Arpino, mens stukenglene under er af Ambrogio Buonvicino.

I loftsbuen ses en fresko af helgenerne Cirillo, Ildefonso og Giovanni da Marsciano, malet af Guido Reni.

KAPELLETS ENDEVÆG, der udgøres af en ikke voldsomt dyb kors-arm, er som de øvrige vægge beklædt med marmorplader i forskellige farver, der opdeler væggen i to etager og hver af disse i tre felter mellem mangefarvede, dekorerede, flade søjler med korinthiske kapitæler.

I den smalle, højre væg finder vi en niche med en statue af San Giuseppe, udført af Ambrogio Buonvicino. Over nichen er der en lille korbalkon båret af udskårne konsoller og et englehovede og med kunstfærdigt udskåret og udsmykket gelænder.

Under nichen er der en dør til Kapellets SAKRISTI, som også er udført af Flaminio Ponzio og udsmykket med fresker af Domenico Cresti kaldet Il Passignano. Motiverne på væggene er blandt andre "I cavalieri teutonici" ("De tyske (kors)riddere"), "Sacrificio di Noè" ("Noa's offer"), "L'Arca dell'Alleanza" ("Pagtens Ark"), "Balaam e la mula" ("Bileam og æslet" 4.Mosebog 22,22flg.), "Visione di Nabucodonosor" ("Nebukadnesar's syn"), i loftet "La Madonna dispensa grazie" ("Jomfru Maria uddeler nådesgaver") mellem helgener og profeter og altertavlen, der er anbragt mellem to alabast-søjler, viser "Cristo presenta alla Vergine le anime dell'Antico Testamento liberate dal Limbo" ("Kristus viser Jomfru Maria sjælene fra Det Gamle Testamente, som er blevet befriet fra Limbo").
Ved siden af Sakristiet ligger et rum ("Sala del Capitolo"), hvor man kan se to malerier: "Madonna med Barnet", udført i første halvdel af 1500-tallet af Domencio Beccafumi, og "Cristo portacroce" ("Kristus bærer sit kors på vej til Golgatha"), udført af Antonio Bazzi kaldet Il Sodoma fra samme tidsrum. I kassetteloftet ses Pave Paul V's våben.
I Kælderen findes Borghese-familiens gravkapel, hvor blandt andre Paolina Bonaparte, Clemens VIII og Paul V ligger begravet.

Statue af "San Giuseppe", udført af Ambrogio Buonvicino

I loftsbuen på Kapellets endevæg ses en fresko af Domenico Corvi fra 1775, der erstatter en tidligere af Cavalier d'Arpino. Motivet er Sant'Ireneo og San Cipriano. I midterfeltet har man bevaret hans fresko af San Luca.

SELVE endevæggen er næsten dækket af det store Alter, som er tegnet af Giovambattista Crescenzi og Girolamo Rainaldi (og måske også Antonio Tempesta) og udført af Pompeo Targoni. Det er opbygget som ramme om det gamle, undergørende og tilbedte billede af Maria med Barnet, kaldet "Salus Populi Romani" ("Det romerske folks frelse"), der menes udført af en byzantinsk maler i det 12.-13.århundrede. Billedet er ophængt i en guldramme, der bæres og støttes af fem bronzeengle med forgyldte vinger (udført af Guglielmo Berthélot) og toppes af to englebørn, som er udført af Camillo Mariani. Det blev anbragt her den 27. Januar 1613.

Billede og englegruppe er indeholdt i endnu en rektangulær marmorramme, som flankeres af et dobbelt søjlesæt i marmor af typen disapro orientale. Søjlerne er kannellerede og kanterne er i bronze. De har korinthiske kapitæler og bærer en bred gylden overligger under et brudt buet gavlfelt, der indrammer et lille forgyldt relief i en firkantet ramme under et lille, buet gavlfelt, flankeret af 2 store forgyldte engle og toppet af tre små engle i samme materiale.

 

Altertavlen, et gammel Maria-ikon, Maria med Barnet kaldet "Salus Populi Romani" ("Det romerske folks frelse")

Relieffet forestiller Pave Liberius, der i sneen tegner omridset af den nye Kirke, som Jomfru Maria i hans drøm havde fortalt ham, at hun ønskede bygget. Det er udført af Stefano Maderno. Englene på gavlen er udført af Guglielmo Berthélot efter en tegning af Camillo Mariani. Måske er det midterste englebarn, der bærer en krone, lavet af Egidio Moretti.

Relieffet, der topper alterbygningen
Relieffet, der topper alterbygningen

Alterbordet er fra det 18.århundrede og en gave fra en Prinsesse af Colonna-Borghese-slægten, hvis våben det også bærer på fodstykket.

I det buede felt over alteret er der en stor fresko af Cavalier d'Arpino. Billedfladen er opdelt i to af en malet midtersøjle. I højre side ses nogle personer, som ligger på jorden, angrebet af kætteriets slanger, mens de retfærdige troende står i grupper rundt om en kirke i baggrunden. I venstre side ses Jomfru Maria og Evangelisten Johannes, der viser sig for San Gregorio Taumaturgo ("Apparizione della Madonna e San Giovanni Evangelista a San Gregorio Taumaturgo").

I loftsbuen ses en fresko af Domenico Corvi fra 1775, der erstatter en tidligere af Cavalier d'Arpino. Motivet er til venstre Sant'Ignazio og San Teofilo. I midterfeltet har man bevaret hans fresko af San Luca (se foto), mens fresken til højre (Sant'Ireneo og San Cipriano) er af Corvi.

I de trekantede felter under kuplen ses til højre Profeten Ezekiel med tekstbåndet "Foemina circundabit virum" ("Kvinden vil vende tilbage til Ægtemanden", der skal forstås som "Synagogen vil vende tilbage til Gud") og til venstre Profeten Esajas med tekstbåndet "Ecce Virgo concipiet filium" ("Jomfruen vil føde Sønnen"). De er malet af Cavalier d'Arpino, mens stukenglene under er af Ambrogio Buonvicino.

I det buede felt over alteret er der en stor fresko af Cavalier d'Arpino
Profeten Esajas med tekstbåndet "Ecce Virgo concipiet filium" ("Jomfruen vil føde Sønnen")
Profeten Ezekiel med tekstbåndet "Foemina circundabit virum" ("Kvinden vil vende tilbage til Ægtemanden")

I den smalle, venstre væg finder vi en niche med en statue af San Giovanni Evangelista, udført af Francesco Mochi eller Camillo Mariani. Over nichen er der en lille korbalkon båret af udskårne konsoller og et englehovede og med kunstfærdigt udskåret og udsmykket gelænder. Under nichen er der en dør til mindre siderum.

VENSTRE KORS-ARM:

er som hele Kapellet iøvrigt beklædt med marmorplader i forskellige farver, der er varieret som flade søjler med store korinthiske kapitæler, der bærer en bred frise med engle og Borghese-familiens drage udført af Pompeo Ferrucci, og mellemstykker med statuer, nicher og relieffer. Marmoret kommer blandt andet fra antikke bygninger.

den korte, højre væg finder vi en niche med en statue af David, udført af Nicolas Cordier. I loftsbuen ses i denne side en fresko med San Domenico, malet af Guido Reni.

Endevæggen i Venstre Korsarm er dækket af det store GRAVMÆLE FOR PAVE PAUL V, der er udført efter en tegning af Flaminio Ponzio i samme stil som gravmælerne i Cappella Sistina. (se mere detaljeret foto). Det er opbygget i to etager, der hver er delt i tre dele. I den midterste, nederste del er der en niche med en bue foroven, indeholdende en statue af den knælende og bedende Pave. Den er udført af Silla Longhi da Viggiù og blev først opstillet i 1611, da resten af monumentet stod færdigt. Pavens hovede er fuldført af Nicolas Cordier. Nichen og felterne på hver side af denne er flankeret af smalle søjler i grønt marmor. De har korinthiske kapitæler og bærer flere friser og en udhængende og udskåret gesims. Der igen bærer de fire karyatide-statuer, som er udført af Pompeo Ferrucci og Ippolito Buzio og flankerer de tre felter i monumentets øverste del. Der krones af en overkant med kandelabrer i hver side og et brudt, buet gavlfelt, der omkranser Pavens våben.

Gravmæle for Pave Paul V i kapellets venstre side

Alle de firkantede felter i gravmælet, to rektangulære forneden og tre kvadratiske foroven, rummer relieffer med scener fra Paul V's liv.
Nederst i højre side ses "Paolo V ordina la fortificazione di Ferrara" ("Paul V giver ordre til at befæste Ferrara"), som er udført af Ambrogio Buonvicino. (se foto nedenfor til højre)
Nederst i venstre side ses "L'Imperatore Rodolfo d'Ungheria in armi" ("Kejser Rudolf af Ungarn i kamp mod tyrkerne"), udført af Stefano Maderno. (se foto nedenfor til venstre)

Detalje af Gravmælet for Pave Paul V i kapellets venstre side
Detalje af Gravmælet for Pave Paul V i kapellets venstre side
Detalje af Gravmælet for Pave Paul V i kapellets venstre side

De øverste relieffer forestiller henholdsvis "Canonizzazione dei Santi Giacinto e Raimondo" ("Helgenkåring af San Giacinto og San Raimondo"), af nogle beskrevet som "Canoninazzione di San Carlo Borromeo e di Santa Francesca Romana" ("Helgenkåring af San Carlo Borromeo og Santa Francesca Romana") (til venstre), udført af Il Valsoldo, "L'incoronazione di Paolo V" ("Paul V's kroning") (i midten), udført af Ippolito Buzio, og "Udienza pontificia" ("Pavelig audiens") (til højre), udført af Cristoforo Stati. (se fotos nedenfor)

Detalje af Gravmælet for Pave Paul V i kapellets venstre side
Detalje af Gravmælet for Pave Paul V i kapellets venstre side
Detalje af Gravmælet for Pave Paul V i kapellets venstre side

Den halvcirkelformede væg over monumentet er opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten. Trekanterne er freskoudsmykkede af Guido Reni. På højre side ses "Eraclio vincitore di Cosroe" ("Heraklios sejrer over Khusru II af Persien") og på venstre side "Narsete vittorioso su Totila" ("Narses sejrer over Totila").

I loftsbuen ses i venstre side en fresko med San Francesco d'Assisi, i midterfeltet en "Gud Fader" eller "Cristo Risorto" ("Den genopstandne Kristus"), og i højre side en fresko med San Domenico. De er alle malet af Guido Reni.

I de trekantede felter under kuplen ses til højre (over mod Alteret) Profeten Esajas med tekstbåndet "Ecce Virgo concipiet filium" ("Jomfruen vil føde Sønnen") og til venstre (over mod Indgangsbuen) Profeten Ezekiel som ung med tekstbåndet "Dominus Deus Israel ingressus est per eam" ("Herren, Israels Gud, er trådt ind"). De er malet af Cavalier d'Arpino, mens stukenglene under er af Ambrogio Buonvicino.

Statue af "San Bernardo da Chiaravalle" eller "Sant'Atanasio" til venstre for Gravmælet for Pave Paul V, udført af Nicola Cordier.

 

den korte, venstre væg finder vi en niche med en statue af "San Bernardo da Chiaravalle eller Sant'Atanasio" udført af Nicolas Cordier.
(<<< se foto til venstre)

(På fotoet til højre ses den tilsvarende statue i højre side: David, ligeledes udført af Nicolas Cordier.

Statue af "David" , til højre for Gravmælet for Pave Paul V, udført af Nicola Cordier

INDGANGSVÆGGEN:

er den sidste korsarm og væggene i denne består mest buer. På selve indgangsvæggen er der en stor indgangsbue, der på underkanten er udsmykket med forgyldte stukkassetter indholdende ligeledes forgyldte dekorative elementer i to rækker, flankerende en bred række med fresker i forgyldte stukrammer, malet af Giovanni Baglione. De forestiller den straf, som rammer Troens forfølgere: til venstre ses "Le pene di Leone Isaurico", i det ovale midterfelt "La morte di Giuliano l'Apostata" og til højre "La punizione di Costantino Copronimo".

Den halvcirkelformede væg over buen udfyldes af et stort, rektangulært vindue med buet overkant og kunstfærdigt udformet marmorramme.

I hver af sidevæggene er der en lidt mindre bue, der giver adgang til sidekapellerne for San Carlo Borromeo og Santa Francesca Romana, som er omtalt i begyndelsen af denne rundgang. Over hver bue er der en lille korbalkon båret af udskårne konsoller og et englehovede og med kunstfærdigt udskåret og udsmykket gelænder.

I de trekantede felter under kuplen ses til højre (over mod Paul V's gravmæle) Profeten Ezekiel som ung med tekstbåndet "Dominus Deus Israel ingressus est per eam" ("Herren, Israels Gud, er trådt ind") og til venstre (over mod Clemens VIII's gravmæle) Profeten Daniel med tekstbåndet "Abscissus est lapis de monte sine manibus, et factus est mons magnus" ("En sten har revet sig løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd, og er blevet et stort bjerg"). De er malet af Cavalier d'Arpino, mens stukenglene under er af Ambrogio Buonvicino.------ Flere fotos fra Cappella Paolina ----

 

EFTER RUNDTUREN I CAPPELLA PAOLINA går turen: Tilbage til Kirkens Venstre Sideskib.....


OVERSIGT OVER SIDER OM KIRKEN SANTA MARIA MAGGIORE:
Kort om Kirken
Mere om Kirkens historie
En KORT rundgang i Kirken
En tur rundt om Kirken, samt en plan over Kirkens ydre og en side med fotos herfra
En rundtur inde i Kirken, samt en plan over Kirkens indre og en side med fotos herfra (og en side med ekstra fotos fra Triumfbue og Apsis)
En beskrivelse af Kirkens forhal: Portico og Loggia
En beskrivelse af mosaikkerne og freskerne over søjlerne og mellem vinduerne i hovedskibet
En tur rundt i Dåbskapellet (Battistero) og de omliggende rum og den indre gårdsplads
En tur rundt i Cappella Sistina
En fortælling om det tidligere Cappella del Presepe
En tur rundt i Cappella Paolina, samt en side med ekstra fotos hertil
En beskrivelse af udgravningerne under Kirken

 

Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.2.2011 og sidst opdateret d. 5.7.2011