ANNAS ROM GUIDE
Profeterne

En profet er "i Bibelen en person, der kaldes af Gud til at tale på hans vegne".

De mest kendte profeter opdeles i:

De 3 eller 4 "store" profeter: Esajas, Jeremias og Ezekiel, samt Daniel,

og

De 12 "små" profeter: Hoseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanias, Haggaj, Zakarias og Malakias.

Desuden findes der:

Andre profeter: Agabos, Akija, Azarja, Bileam, Elias, Elisa, Gad, Hananja, Natan, Oded, Shemaja og Sidkija,

samt

Profetsønner, der var medlemmer af et profetlaug og levede sammen i et slags kloster, antagelig knyttet til helligdommene,

og

Profetinder: Mirjam, Debora, Hulda, Noadja og Anna.

Læs mere om profeterne i Politikens Bibelleksikon.


De 3 "store" profeter:

Esajas var judæer og virkede i Jerusalem fra ca. 740 til 700 før Kristus. Han er forfatter til Esajas' Bog, hvori hans skrifter er blevet samlet, redigeret og fortsat af hans disciple.

Jeremias er ophavsmand til skriftet Jeremias' Bog, der indeholder profetier mod Juda og Jerusalem. Han virkede omkring år 626 før Kristus.

Ezekiel er ophavsmand til Ezekiels Bog, der sikkert er bearbejdet af hans disciple. Han var af præsteslægt og blev i år 598 før Kristus bortført til Babylon, hvor han mødte sit kald. Omkring år 587 revsede han eksiljøderne for deres afgudsdyrkelse.

Daniel, der levede i Babylon omkring år 606 før Kristus, regnes af nogle for den fjerde store profet og som forfatter til skriftet Daniels Bog. Idag mener mange, at skriftet er meget nyere og stammer fra omkring år 165 før Kristus.

Læs mere om profeterne i Politikens Bibelleksikon.


De 12 "små" profeter:

De 12 "små" profeter kendes fra en række skrifter i Det Gamle Testamente, der kaldes Tolvprofetbogen og består af 12 profetbøger fra perioden 8. til 4.århundrede før Kristus.

Hoseas er ophavsmanden til den første af de tolv små profetbøger, Hoseas' Bog, og han virkede i Nordriget fra Jerobeam II's sidste tid, ca. år 750 før Kristus. Han forkastede blandt andet folkets Baal-dyrkelse og kritiserede den moralske tilstand i riget. Hans forkyndelse blev samlet og redigeret af hans disciple.

Joel er forfatter til den anden af de tolv små profetbøger, Joels Bog. Han var judæer og muligvis kultprofet ved Templet i Jerusalem i anden halvdel af det 7. århundrede før Kristus.

Amos er ophavsmand til den tredje af de tolv små profetbøger, Amos' Bog, som er det ældste profetskrift i Bibelen, idet det er blevet til i discipelkredsen omkring Amos omkring midten af 700-tallet før Kristus. Amos var oprindelig bonde i Tekoa i Juda, men blev af Gud kaldet til at være profet i Nordriget, som han revsede med varsler om død og undergang.

Obadias er den profet, hvis syner fortælles i den fjerde af de tolv små profetbøger, Obadias' Bog, der er det mindste skrift i Det Gamle Testamente. Bogen er sandsynligvis blevet til omkring år 500 før Kristus at dømme efter dens hadefulde tone mod landet Edom, som også fandtes i Juda i tiden efter landflygtigheden i Babylon.

Jonas er ophavsmanden til den femte af de tolv små profetbøger, Jonas' Bog, der indeholder en profetlegende om en profet som af Gud får bud om at drage til Nineve for at forkynde Guds vredesdom. Det er denne Jonas, som bliver slugt af en stor fisk, et motiv som senere brugtes meget i billedkunsten.

Mika fra Moreshet i Juda er ophavsmanden til den sjette af de tolv små profetbøger, Mikas Bog. Han virkede samtidig med Esajas under kongerne Jotam, Akaz og Hizkija i den sidste halvdel af det 8.århundrede før Kristus. Mikas Bog er dog først samlet og nedskrevet meget senere og den sidste del, en bøn om Israels frelse, menes at stamme fra perioden 587-549 før Kristus.

Nahum er ophavsmanden til den syvende af de tolv små profetbøger, Nahums Bog, en skildring af Assyriens hovedstad Nineves undergang, skrevet i perioden 663-612 før Kristus. Nahum var elkoshit, det vil sige fra byen Elkosh, og synes at have haft tilknytning til Templet i Jerusalem.

Habakkuk er ophavsmanden til den ottende af de tolv små profetbøger, Habakkuks Bog. Han virkede i Juda på Kong Josijas tid, da babylonerne overtog herredømmet efter assyrerne. Habakkuk optræder også i Daniels Bog, hvor han af en engel bæres gennem luften med mad til Daniel i løvekulen.

Sefanias er ophavsmanden til den niende af de tolv små profetbøger, Sefanias' Bog, der indeholder hans profetier fra tiden forud for Josijas reform i år 622 før Kristus.

Haggaj er ophavsmanden til den tiende af de tolv små profetbøger, Haggajs Bog, og han virkede sammen med Zakarias i år 520 før Kristus for at få genopført Templet i Jerusalem.

Zakarias er ophavsmanden til den elvte af de tolv små profetbøger, Zakarias' Bog, og virkede for opførelsen af det nye Tempel i Jerusalem omkring årene 520-518 før Kristus.

Malakias er angivet som forfatter til den tolvte af de tolv små profetbøger, Malakias' Bog, men man mener ikke at dette er rigtigt. Skriftet er udformet i årene 500 til 445 før Kristus.

Læs mere om profeterne i Politikens Bibelleksikon.


Blandt Andre profeter kan nævnes:

Agabos, der stammede fra Jerusalem, men i Antiochia forudsagde en stor hungersnød.

Akija, der var profet i Shilo omkring 926-907 før Kristus.

Azarja, der var profet omkring 913-873 før Kristus. Han var søn af profeten Oded.

Bileam, der var en hedensk spåmand eller profet på Moses' tid.

Elias, der var den betydeligste profet i Nordriget omkring år 861 før Kristus under kongerne Akab og Akazja. - Læs mere om profeten Elias.

Elisa, der var profet i Nordriget i perioden fra år 873 til 784 før Kristus under kongerne Akab, Akazja, Joram, Jehu, Joahaz og Joash. Han fortsatte Elias' kamp mod Baal-dyrkelsen.

Gad, der var "hofprofet" hos David.

Hananja, der var "lykkeprofet" på Sidkija's tid. Måske en "falsk profet".

Natan, der var profet ved Davids hof i Jerusalem.

Oded, der var profet i Samaria omkring år 734 før Kristus. Han var far til profeten Azarja.

Shemaja, der var profet omkring 920 før Kristus.

Shemaja, en falsk profet på Jeremias' tid (omkring 626 før Kristus).

Sidkija, der var profet før Akab og Joshafats krig mod aramæerne.

Sidkija, en efter Jeremias' mening falsk profet i Babylon omkring år 598-587 før Kristus.

Læs mere om profeterne i Politikens Bibelleksikon.


Profetinder:

Mirjam, der var søster til Aron og Moses og profetinde. Det hebraiske navn Mirjam gengives i den græske oversættelse af Det Gamle Testamente som "Mariam" og herfra stammer navnet Maria. Mirjam omtales i 2. Mosebog 15,20.

Debora, der var profetinde og dommer i Efraim i dommertiden. Hun omtales i Dommerbogen 4,4.

Hulda, der var profetinde omkring 622 før Kristus. Hulda nævnes i 2. Kongebog 22,14.

Noadja, der var profetinde og modstander af Statholderen Nehemias (omkring år 465-424 før Kristus). Hun omtales i Nehemias' Bog 6,14.

Anna, der var enke og profetinde i Jerusalems Tempel. Hun nævnes blandt andet i Lukas-Evangeliet 2,36.

Læs mere om profeterne i Politikens Bibelleksikon.


Litteratur om Profeterne:
Kirke og Kristendom Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Gyldendal, 2001.
- side 320, 409, 410.
Politikens Bibelleksikon. Af Lisbet og Mogens Müller. Politiken, 1992.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.7.2008 og sidst opdateret d. 16.7.2008