ANNAS ROM GUIDE
Santa Agata dei Tessitori

(også kaldet Santa Maria degli Angeli alla Colonna Traiana eller Santa Maria in Macello Martyrum)

Denne lille kirke eksisterer ikke mere, den blev revet ned i 1932, da man anlagde den nye fascistiske paradegade Via dell'Impero (nutidens Via dei Fori Imperiali).

Kirken lå omtrent på det sted, hvor nutidens Via Alessandrina møder Via dei Fori Imperiali ved Largo Corrado Ricci vest for Middelaldertårnet Torre dei Conti. Men før den blev revet ned, lå den i et tæt bebygget kvarter med siden ud mod bydelens "hovedgade" Via Alessandrina, der kun tildels er erstattet af den nye gade med samme navn, og facaden ud mod Via della Croce Bianca.

På dette sted havde der siden det 11.århundrede - og sikkert tidligere endnu - ligget en lille kirke, som kaldtes Santa Maria degli Angeli alla Colonna Traiana på grund af nogle engle ("angeli") på facaden og på grund af den nærliggende Trajansøjle. Senere fik kirken også tilnavnet "in Macello", der hentydede til det marked, som måske lå i nærheden, eller til Trajan's Marked. Kirken benævntes også Santa Maria alle Colonacce, fordi den lå lige overfor de store søjler, Le Colonacce, der stadig står fra det gamle Minerva-Tempel.

Pave Leo X (1513-1521) lod den gamle kirke restaurere og overgav derpå bygningen til Compagnia dei Tessitori, Vævernes Lav. De nye ejere viede kirken til deres skytshelgen Santa Agata og kirken fik således sit nye navn.

På G.B. Nolli's kort fra 1748 ses kirken som en lang bygning med ét skib og 2 eller 3 sidealtre i hver side samt en firkantet apsis mod nordvest.

I slutningen af det 19.århundrede blev kirken endnu en gang restaureret og som nævnt blev den revet ned i 1932.

Kirkens facade var ret enkel: 4 høje, flade søjler opdelte den fra gadeplan og op til en frise under det fremspringende trekantede gavlfelt, der havde et cirkelrundt vindue i midten. De 2, af søjlerne opdelte, sideflader var uden anden udsmykning end et ganske lille relief med englehoveder i marmor øverst oppe under den tværgående frise. Den midterste flade var bredere end de andre og her sad indgangsdøren over 3 trappetrin, mellem nogle smalle søjler, der på konsoller bar en flad overligger, hvorpå der var opsat et våbenskjold. Et stort, cirkelrundt vindue med et billede af Santa Agata udfyldte næsten den øverste del af midterfeltet.

Kirkens sidemur var helt enkel med få, højtsiddende, halvcirkelformede vinduer samt en smal sideindgangsdør.

I det indre af kirken var sidevæggene ifølge C. Cecchelli opdelt med store flade buer, hvori de 6 sidealtre stod. En fresko af ukendt kunstner forestillende Jomfru Maria med Jesus-Barnet udgjorde altertavlen på Højalteret. Arkæologen Antonio Munoz noterede ved nedrivningen, at der blev nedtaget forskellige marmorplader og indskriftstavler samt fjernet en Middelalderbrønd. Det er muligt at nogle af de fragmenter, som idag kan ses i Antikvariet i Casa dei Cavalieri di Rodi, stammer fra Santa Agata dei Tessitori.

Litteratur om Santa Agata dei Tessitori:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 330.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 8.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 80f.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.1.2007