ANNAS ROM GUIDE

Horti Vettiani


Området på Esquilinhøjen, hvor Bypræfekten Vettius Agorius Praetextatu i det 4. århundrede efter Kristus havde sit landsted, kaldet Horti Vettiani, var en del af den tidligere kejserlige ejendom Horti Liciniani, som Kejser Gallienus i det 3.århundrede havde skabt ved at sammenlægge landstederne Horti Pallantiani og Horti Epaphroditiani, der tidligere havde været en samlet ejendom under navnet Horti Tauriani. Ejendommen omkring den gamle Serviske Bymur og byporten Porta Esquilina, der idag kaldes Gallienus-Buen.

Landstedet lå tilsyneladende i forbindelse med familiens private luksusvilla, Domus Vettius Agorius Praetextatus, hvor indehaveren levede sammen med hustruen Fabia Paulina - ifølge de blyvandrør med ejernes navnetræk, som man har udgravet på stedet. Villaens udstrækning kan nu aflæses af gaderne Via Rattazzi, Via Turati, Via Cappellini og Via Principe Amedeo.

Men selve Landstedet Horti Vettiani strakte sig måske helt ned til Via Merulana. Både hus og haver har sikkert været rigt på udsmykning, og udover sjældne planter og træer også været fyldt af fontæner og statuer. I hvert fald har man fundet talrige fragmenter af sådanne, samt af relieffer og buster, men helt præcist at afgøre fra hvilket af de mange rige landsteder, de forskellige fund stammer, er ikke en let opgave.

I slutningen af 1600-tallet udgravede man på grunden, der på det tidspunkt kaldetes Orto Cesi, i løbet af ganske få timer ikke mindre end 9 statuer, blandt andet nogle forestillende muser, som eks-Dronning Christina af Sverige fik overladt, mens andre fund gik til Kardinal Francesco Barberini. Om udgravningerne skete på Christinas initiativ, som det var tilfældet andre steder, nævnes ikke.

Lige vest for ejendommen lå Agger, den voldgrav, som befandt sig på ydersiden af Servius-Muren. Graven var dog her blevet fyldt op, så man omkring år 7 efter Kristus kunne bygge slagternes markedsplads, viet af Kejser Augustus og hans stedsøn Tiberius til deres hustru og moder Livia og derfor kaldet Macellum Liviae.

Mellem Markedet og Praetextatus' ejendom løb en gade, som man har kaldt Vicus Fori Esquilini. Markedskomplekset blev restaureret i åreme 367-375, mens Gratian, Valens og Valentinian var kejsere. Og det var netop i denne første periode, i 367, at Praetextatus havde hvervet som Bypræfekt, så han og hans hustru må have døjet med byggerod i længere tid. De havde dog også en ejendom på Aventinhøjen, så her har de måske trukket sig tilbage, hvis det blev for slemt.

 

Litteratur og links om Horti Vettiani:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. --- side 336.
- 2 : Tavole e indici. --- Tav.125a og 126 G.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
- kort nr. 23.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. ----- side 284.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Terzo : H-O. 1996. ------ side 203-204
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 140.

Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.5.2013 og sidst opdateret d. 7.5.2013