ANNAS ROM GUIDE
Statilius-Familien

Statilius-Familien, Statilii, Gens Statilia, var en gammel romersk familie, som var kendt fra det 3-århundrede før Kristus og beklædte høje embeder i perioden fra det 1.århundrede før Kristus til det 2. århundrede efter Kristus.

En gren af familien fik navnet Statilius Taurus og denne nåede sit højdepunkt i årene 66-68 efter Kristus, hvor Statilia Messalina blev Kejser Nero's tredje og sidste hustru.

Ejendomme:
En Cornelia Taurus ejede et hus på vestsiden af Viminalhøjen, "Domus Corneliae Tauri F. Taxi".
Statilius-familien besad også et meget stort landsted omkring nutidens Porta Maggiore, Horti Tauriani, og de ejede også en stor mængde slaver og havde mange frigivne tilknyttet. Mange af disse blev efter deres død brændt og asken anbragt i Familiens dertil indrettede urnegravsted, som lå ved Antikkens Via Praenestina, omtrent på venstre side af nutidens Via di Porta Maggiore (nordvestsiden), små 200 meter før Byporten, på området mellem gaden og Via Giovanni Giolitti. Det er desværre senere blevet ødelagt ved anlæg af de nye gader og jernbanen.
Familiens landsted var så pragtfuldt, at Kejser Claudius' hustru Agrippina fik lyst til at eje det og for at få fingre i ejendommen lod hun Titus Statilius Taurus, der havde været konsul i år 44, anklage for overtroisk dyrkelse i trolddomsøjemed. Han dræbte sig selv i 53, før senatet fældede dom i hans sag. Da Statilia Messalina senere blev gift med Kejser Nero, fik familien oprejsning og landstedet tilbage, men efter Nero's død blev det igen inkluderet i Kejserhusets besiddelser.

Af Statilius-Familiens medlemmer kender vi:

Statius Statilius var en hærfører fra Lukanien, da disse i år 282 før Kristus blev besejret af romerne. Hos Plinius benævnes han Stenius Statilius.

Marius Statilius var en lukansk officer, som kæmpede for Rom i den Anden Puniske Krig (år 216 før Kristus).

Lucius Statilius, som var romersk ridder i år 63 før Kristus. Han tilsluttede sig Catilina's parti og blev for sin medvirken i komplottet dræbt i Carcere Tulliano.

Statilius, ellers ukendt, nævnes af Cicero i dennes tale for Roscius som en meget dårlig skuespiller.

L.Statilius, en augur som omtales af Cicero i år 45 før Kristus.

Statilius, en ung mand som var med Cato i Utica og senere tjente i den republikanske hær efter Caesar's død. Han faldt ved Philippi.

Q. Statilius skulle have været folketribun i år 29 før Kristus, men Kejser Augustus forhindrede dette.

Titus Statilius Taurus, Taurus-grenens overhovede født i år 80 før Kristus, var konsul i år 37-36 og igen i år 26-25 før Kristus. Han var en "homo novus" og opnåede sit andet konsulat efter erobringen af Provinsen Africa i år 33 før Kristus, for hvilken han også fik ret til et triumtog. Han var en god støtte for Kejser Augustus, der udnvænte ham til Praefectus Urbis under sit fravær i år 16 før Kristus. Statilius Taurus bekostede byggeriet af et amfiteater på Campus Martius. Han var far til Titus Statilius Taurus, som blev konsul i år 11 efter Kristus) og Sisenna Statilius Taurus, som blev konsul i år 16 efter Kristus. Samt sandsynligvis til datteren Statilia. Han var gift med en Cornelia (født i år 65 før Kristus og nedstammende fra en Cornelius Sisenna). Han døde på et tidspunkt efter år 10 før Kristus. --- Læs mere om Titus Statilius Taurus!

-- Sisenna Statilius Taurus, eller: Titus Statilius Sisenna Taurus, søn af Titus Statilius Taurus (konsul år 37-36) og bror til Titus Statilius Taurus, var konsul i år 16 efter Kristus sammen med Scribonius Libo. Han var antagelig født omkring år 20 før Kristus og blev sandsynligvis omkring år 10 efter Kristus far til Sisenna Statilius Taurus. Han havde hverv som Pontifex. Sisenna var muligvis i familie med historikeren Lucius Cornelius Sisenna fra år 78 før Kristus, der havde en hustru eller datter ved navn Cornelia:

------------Cornelia, en datter eller hustru til Sisenna Statilius Taurus, blev muligvis gift med T. Axius, som vi ellers ikke kender noget til. Cornelia ejede et hus på vestsiden af Viminalhøjen, "Domus Corneliae Tauri F. Taxi".

------- Sisenna Statilius Taurus var sandsynligvis søn af Pontifex'en Sisenna Statilius T.f. Taurus og født omkring år 10 efter Kristus. Han var antagelig Salius Palatinus i år 38.

-- Statilia, datter af Titus Statilius Taurus og født i perioden mellem år 57 og 45 før Kristus (iflg. nogle forskere omkring år 30), blev gift med Auguren L. Calpurnius Piso, som var konsul i år 1, eller med Pontifexen af samme navn, som var konsul i år 15. Hun døde muligvis i perioden 41-54 efter Kristus.

-- Titus Statilius Taurus, søn af Titus Statilius Taurus (konsul år 37-36) og bror til Sisenna Statilius Taurus, født omkring år 40 før Kristus og død efter år 10. Han blev far til Titus Statilius T.f. T.n. Taurus, som blev konsul i år 11. --- Læs mere om Titus Statilius Taurus!

------- Titus Statilius T.f. T.n. Taurus, søn af Titus Statilius Taurus (ca.år 40- år 10), blev født omkring år 25 før Kristus. Han var konsul i år 11 efter Kristus sammen med M. Aemilius Lepidus og blev gift med (Valeria) Messalina (født i perioden 15-10 før Kristus) med hvem han fik børnene T. Statilius Taurus (konsul i år 44 efter Kristus) og T. Statilius Taurus Corvinus (konsul i år 45) og muligvis en datter, Statilia Messalina. --- Læs mere om Titus Statilius Taurus!

----------------- Titus Statilius Taurus, bror til Titus Statilius Taurus Corvinus, var konsul i år 44 efter Kristus sammen med L. Quintius Crispinus Secundus, og Prokonsul i Afrika omkring år 53 efter Kristus. Han var far til Statilia Messalina. Det var denne Statilius Taurus, som begik selvmord efter Agrippinas anklager mod ham. Landstedet Horti Tauriani overgik derpå til Agrippina. --- Læs mere om Titus Statilius Taurus!

-------------------------- Statilia Messalina, datter af Titus Statilius Taurus (konsul i år 44), var Kejserinde i årene 66-68 efter Kristus, hvor hun var Kejser Nero's tredje og sidste hustru. Hun var rig, intelligent og smuk og ønskede efter Nero's død at gifte sig med Otone i år 69, men inden da begik denne selvmord efter nederlaget ved Bedriacum.

----------------- Titus Statilius Taurus Corvinus, bror til Titus Statilius Taurus (konsul år 44), blev konsul i år 45 efter Kristus. Han var født omkring år 11 og døde på et tidspunkt efter år 45 efter Kristus. Han benævnes ofte T. Statilius T.f. T.n. Taurus Corvinus. Embeder: nævnt som Arval i år 35 efter Kristus, men havde måske allerede titlen fra år 32. I år 37 var han Magister og i 38 Promagister. Muligvis Quindecimvir under Kejser Caligula. Rüpke (se litt.note forneden) nævner, at han muligvis døde i eksil.

T. Statilius Corvini l. Epaphra, en frigiven som levede i den første halvdel af det 1.århundrede efter Kristus. Han havde hverv som Kalator Quindecimvirorum. Kendes fra indskriften ILS 4974 (se litt.note forneden), som er fundet i Statilius-Familiens urnegravsted for deres slaver og frigivne.

Statilia Ammia, som var frigiven slavinde fra Statilius-Familien, og kendes fra en mindeindskrift (ILS 7360 (se litt.note forneden)) fra Familiens urnegravsted. Hendes grav dateres til det 1.århundrede efter Kristus. Indskriften lyder: "Statilia Ammia hic - sepulta est quoius sepult - curam - egerunt - conleg - commorient - Cerdo - ins(ul) - vir - eius - Bathyllus - atriens(is) - Musaeus - ost - Eros - ins - Philocal(us) - unctor" ("Her ligger Statilia Ammia begravet. Hendes begravelse besørgede begravelsesforeningen: Cerdo, som var vicevært, og hendes ægtemand, Bathyllus, som var tjener i huset, Musaeus, dørvogteren, Eros, den anden vicevært i ejendommen, og massøren Philocalus".

Statilius Flaccus var digter og levede omkring slutningen af det 1.århundrede før Kristus. Han var muligvis ikke direkte i familie med Statilius-familien.

T. Statilius Optatus, som levede i anden halvdel af det 1.århundrede til begyndelsen af det 2.århundrede efter Kristus. Han havde sandsynligvis hverv som Flamen Cerealis i slutningen af 1.århundrede. Han kendes fra indskriften ILS 9011 (se litt.note forneden).

Titus Statilius Maximus, romersk ridder, var født omkring år 60 efter Kristus og far til T. Statilius Maximus Severus Hadrianus og datteren Statilia T.f. Paterna.

-- Statilia T.f. Paterna, datter af Titus Statilius Maximus og søster til Titus Statilius Maximus Severus Hadrianus. Hun blev gift med T. Iulius Piso.

-- Titus Statilius Maximus Severus Hadrianus, søn af Titus Statilius Maximus og bror til Statilia Paterna, var politiker og officer i første halvdel af det 2.århundrede. Han deltog i Kejser Trajans krig mod partherne som militærtribun og var Suffektkonsul i 115 og far til Titus Statilius Maximus.Han blev gift med en Cassia og døde efter år 115. Han var muligvis far til Statilia Maxima, T. Statilius Maximus, som blev konsul i år 144 og til C. Cassius Statilius Severus Hadrianus.

------ Titus Statilius Maximus, muligvis søn af Titus Statilius Maximus Severus Hadrianus og bror til Statilia Maxima og C.Cassius Statilius Severus Hadrianus, var konsul i år 144. og Prokonsul i Asien i perioden 158-159. Han var født i 105 og døde efter år 159. Han var muligvis far til T. Statilius Severus, som blev konsul i år 171.

---------------Titus Statilius Severus, muligvis søn af Titus Statilius Maximus og født omkring 135-140. Han blev konsul i år 171 og døde på et tidspunkt derefter.

------ C. Cassius Statilius Severus Hadrianus, muligvis søn af Titus Statilius Maximus Severus Hadrianus og bror til Statilia Maxima og Titus Statilius Maximus, var født omkring år 105-110, blev gift med Iuventia Maxima og muligvis far til T. Statilius Maximus Severus L. Iuventius Munitus og Cassius Severus.

-------------- T. Statilius Maximus Severus L. Iuventius Munitus, muligvis søn af C. Cassius Statilius Severus Hadrianus og bror til Cassius Severus. Han levede på et tidspunkt i det 2.århundrede efter Kristus og var Augur, Decemvir, Quaestor Augusti, Folketribun og Praetor. Hans familie lod til at stamme fra Syrien og han blev her æret som Patron for byen Heliopolis.

-------------- Cassius Severus, muligvis søn af C. Cassius Statilius Severus Hadrianus og bror til T. Statilius Maximus Severus L. Iuventius Munitus. Han var født i år 135.

------ Statilia Maxima, muligvis datter af Titus Statilius Maximus Severus Hadrianus og søster til Titus Statilius Maximus og C.Cassius Statilius Severus Hadrianus. Hun var muligvis mor til C. Carbonius Statilius Severus Hadrianus.

--------------- C. Carbonius Statilius Severus Hadrianus, muligvis søn af Statilia Maxima, var Guvernør i Arabien i 177-180.

T. Statilius T.f. Ambibianus, som levede i første halvdel af det 2.århundrede efter Kristus. Han var Vicomagister for Vicus Munditiae i Regio XIII i år 136.

A. Statilius A.l. Eutychus, som levede i første halvdel af det 2.århundrede efter Kristus, var en frigiven slave, der bestred hvervet som Vicomagister for Vicus Fortunae Respicientis i Regio X i år 136.

L. Statilius .l. Nu.., en frigiven som levede i første halvdel af det 2.århundrede efter Kristus. Han var i år 136 Denuntiator og måske også Lictor Decuriae Denuntiatorum i Regio XII.

(Statil)ius Cassius Taurinus, som levede fra omkring år 120 til et tidspunkt efter 155 efter Kristus. Han var Arval og udnævntes i 155 til Magister for det følgende år.

Titus Statilius Barbarus, som var Kejserlig udsending i Thrakien under Kejser Septimius Severus (193-211 efter Kristus). Han var suffektkonsul i år 198 eller 199.

Statilia Neratia, som muligvis har været en grandniece til Kejser Septimius Severus og søster til (Ga?)ia Asinis (Cla)udia Tiberia )Ner?)atia Statilia Paulina Iuliana Philippa, samt til L. Iunius Aurelius Neratius Gallus Fulvius Macer og L. Neratius P(...) Iunius Mac(er..?). De var måske børn af en L. Iunius og en Fulvia Prisca, der måske var datter af en Neratia og L. Flavius Septimius Octavianus Aper, som antages at have nedstammet fra Septimius Severus' familie.

T. Statilius Calocaerus, far til militærtribunen Statilius Dionysius og bedstefar til Fictoren Statilius Dionysius. Han kendes fra indskriften ILS 456 (se litt.note forneden), hvor han benævnes Nomenclator, et hverv som udøvedes af slaver, som skulle kunne fortælle sin herre navnene på de klienter og forbipasserende, de mødte.

--- Statilius Dionysius, søn af Nomenclatoren T. Statilius Caocaerus og militærtribun. Han var far til Fictoren Statilius Dionysius og kendes fra indskriften ILS 456 (se litt.note forneden).

-------- Statilius Dionysius, som levede i slutningen af det 2.århundrede til et tidspunkt omkring år 203 efter Kristus. Han havde iflg. indskriften ILS 456 (se litt.note forneden) titel af "discipulus fictorum pontificum c(larissimorum) v(irorum)" og var muligvis elev af Fictoren for Vestalinderne Cn. Statilius Menander. Her omtaltes han som barnebarn af Nomenclatoren T. Statilius Calocaerus og søn af militærtribunen Statilius Dionysius.

Cn. Statilius Cerdo, som levede i anden halvdel af det 2.århundrede til begyndelsen af det 3.århundrede efter Kristus, kendes fra en mindeindskrift (ILS 4926 (se litt.note forneden)), opsat af hans efterfølger som Fictor Virginum Vestalium, Cn. Statilius Menander.

Cn. Statilius Menander, som omkring år 209 efterfulgte Cn. Statilius Cerdo som Fictor Virginum Vestalium. Han var elev af sin forgænger og lod opsætte en æresstatue for den øverste Vestalinde Terentia Flavola, hvori han i indskriften (ILS 4926 (se litt.note forneden)) nævnte sin forgængers navn. Han levede fra sidste fjerdedel af det 2.århundrede til et tidspunkt efter år 210 efter Kristus.

T. Statilius Silianus, levede fra omkring år 170 til et tidspunkt efter år 220 efter Kristus. Han var Proflamen i åe 213, Flamen i 214 og Arval mellem 213 og 220. Han var muligvis far til en 8-10 årig dreng ved navn ...s Silianus, som nævnes ved Ludi Saeculares i år 204.

--- (Statiliu)s Silianus, født omkring år 194-196 efter Kristus og nævnt som deltager i Ludi Saeculares i år 204 som "puer patrimus matrimus". Han var muligvis søn af T. Statilius Silianus.

Statilius Severus, som levede på et tidspunkt i den sidste del af det 2.århundrede til omkring 222 efter Kristus, var Arval i år 222 eller 223, hvilket er det eneste, man kender til ham.

Litteratur om Statilius-Familien:
Chausson, Francois: Stemmata aurea : Constantin, Justine, Théodose : revendications généalogiques et idéologie impériale au IV siècle ap. J.-C. Roma : "L'Erma" di Bretschneider, 2007. (Centro Ricerche e Documentazione sull'Antichità Classica, Monografie, 26) (Monografie CERDAC, 26).
- side 124.
Dessau, Hermann: Iscriptiones Latinae Selectae. Chicago, Ares Publishers Inc., 1979, Vol. I-V.
- Vol I: side 110-111, Vol II: side 167, 259, Vol III: Addenda side XLIV, Vol IV: side 769.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side 271.
ILS --- se: Dessau.
Rüpke, Jörg: Fasti sacerdotum : die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr. Teil 1: Jahres- und Kollegienliste. Teil 2: Biographien. Mit Anne Glock. Teil 3: Quellenkunde und Organisationsgeschichte, Bibliograhie, Register. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005. (Religionswissenschaft)(Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge. 12,1-12,3)
- Teil 2: side 1296-1299.
Settipani, Christian: Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines à l'époque impériale : mythe et réalité. Oxford, Publications of the Unit for Prosopographical Research, 200. (Prosopographica et Genealogica, vol.2).
- side 150, 211.
Smith, William: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. 1870. -- Edition scanned by the University of Michigan's project "The making of America".
- Statilia Gens, Statilius...
- Taurus, Statilius....
Treccani.it: Statilî.
Wikipedia (tysk tekst): Statilius.

---------- Oversigt over sider om familier ----------

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.12.2012 og sidst opdateret d. 3.12.2012