ANNAS ROM GUIDE
Kejser Claudius

Tiberius Claudius Drusus levede fra år 10 før Kristus til år 54 efter Kristus. Han var kejser over Romerriget fra år 41 til sin død i år 54.

Claudius var søn af Kejser Augustus' hustru Livia's yngste søn fra hendes første ægteskab: Drusus den Ældre og hustruen Antonia.
Han var lillebror til Germanicus, der blev fader til Kejser Caligula.

Fra sin bedstefader Tiberius Claudius Nero stammede han fra den gamle adelsslægt Gens Claudia.

Antonia fulgte sin mand i felten og under sådan et ophold i Lyon i Gallien blev Claudius født kort før sin faders død. Han var et svageligt barn og gentagne sygdomme holdt ham væk fra det offentlige kejserlige politiske liv. I stedet studerede han og skrev succesrige historiebøger om Etrurien og Carthago og en fortsættelse af Livius' værk.

Under nevøen Caligula's kejserdømme blev Claudius konsul, men da han førte et reserveret liv og havde en kejtet optræden, antoges han ofte af offentligheden for at være lidt dum og undgik på denne måde både eksil og mordforsøg både under onkelen Kejser Tiberius' og nevøen Kejser Caligula's kejserdømmer.

Efter drabet på Caligula var han det eneste overlevende voksne mandlige medlem af den Julisk-Claudiske slægt og fik derfor støtte af Prætorianer-Garden til at blive kejser, hvad han klarede udmærket trods modstand i Senatet.

Hans hustru Messalina var årsag til en større skandale på grund af sit vilde levned og efter at have forstødt hende giftede han sig sidste gang med sin niece Agrippina og besluttede sig for at adoptere hendes søn Lucius Domitius (den senere Kejser Nero) og således udelukke sin søn med Messalina fra arvefølgen.

Under Claudius' kejserdømme førtes der flere krige og Britannia blev i år 43 efter Kristus indlemmet i Romerriget.

I år 54 efter Kristus forgav Agrippina sin mand for at skaffe sin søn Nero kejsermagten.


Bøger/links om Kejser Claudius
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - denne side er sidst opdateret d. 27.3.2004