ANNAS ROM GUIDE
Claudius-familien

Gens Claudia var en gammel fin romersk familie, der fostrede flere af de berømte kejsere: Tiberius, Caligula, Claudius og Nero.

Af personer indenfor slægten kendes:

Appius Claudius Crassus Inrigillense Sabinus, der var en af decemvirerne i 451-449 før Kristus og konsul i 451 og muligvis også i 471.

Appius Claudius Caecus, der var konsul i årene 307 og 296 før Kristus. Det var denne Claudius, som satte gang i bygningen af Via Appia og Aqua Appia, Roms første akvædukt. I sit andet konsulat lod han opføre et Tempel for krigsgudinden Bellona, beliggende i den østlige del af Prata Flaminia, ved siden af Apollon-Templet og tæt på Claudius-slægtens begravelsesplads.

Appius Claudius Caudex, der var konsul i år 264 før Kristus. Han overtalte det romerske folk til at indlede krig mod Carthago.

Publius Claudius Pulcher, der var konsul i år 249 før Kristus, havde kommandoen på Sicilien og angreb det år uden held den carthagesiske flåde ved Trapani. Nederlaget forårsagede den foreløbige afslutning på Rom's flådeeventyr indtil år 242.

Marcus Claudius Marcellus var konsul i årene 222, 215, 214, 210 og 208 før Kristus. Han var en fremragende general og udmærkede sig i krigen mod Hannibal. Han døde i år 208.

Appius Claudius Pulcher, der var konsul i år 79 før Kristus, havde inden da måttet gå i eksil, da Marius kom til magten og Pulcher havde støttet dennes modstander Sulla. Efter Marius' død vendte Sulla tilbage til Rom - og med ham Pulcher, som under sit konsulat lod det gamle Tempel for Krigsgudinden Bellona, som hans forfader havde ladet opføre, udsmykke med en række våbenskjold i bronze, dekoreret med forfædrenes bedrifter. Pulcher var født omkring år 141 før Kristus og døde omkring år 76. Han var fader til flere børn, deriblandt en søn af samme navn, som blev konsul i år 54 før Kristus.

Marcus Livius Drusus Claudianus, fader til Livia, der senere blev gift med Kejser Augustus og var moder til Kejser Tiberius.

Appius Claudius Pulcher, der var konsul i år 54 eller 50 før Kristus og storebroder til P. Clodius, blev guvernør i Kilikien i år 53-51. Deres far var Sulla-tilhængeren Appius Claudius Pulcher, konsul i år 79 før Kristus.

Livia Drusilla, 58 før-29 efter Kristus, datter af Marcus Livius Drusus Claudianus, blev gift første gang med Tiberius Claudius Nero omkring år 43 før Kristus og fik 2 sønner med ham: Tiberius og Drusus. I år 38 blev hun gift påny med Kejser Augustus. (Læs mere om Livia).

(-) Tiberius Claudius Nero, konsul i år 50 før Kristus, der var gift med Livia, inden hun blev gift med Kejser Augustus. Tiberius Claudius var fader til Livia's 2 sønner: Tiberius og Drusus.

(*) Marcus Claudius Marcellus, der var gift med Augustus' søster Octavia (død år 11 før Kristus) og med hende fik datteren Marcella, sønnen Marcellus og endnu en datter ved navn Marcella.

(-1) Tiberius, født i år 42 før Kristus og død i år 37 efter Kristus,var søn af Livia og Tiberius Claudius Nero og blev kejser i årene 14-37 efter Kristus. Han var først gift med Vipsania Agrippina med hvem han fik sønnen Drusus Caesar og derpå med Augustus' datter Julia.

(-2) Nero Claudius Drusus (Drusus den Ældre), var søn af Livia og Tiberius Claudius Nero og levede fra år 38 til år 9 før Kristus. Han blev gift med Antonia Minor/Den Yngre og førte den romerske hær i mange slag i Germanien. De havde 3 børn: Germanicus, Livia Julia (Livilla) og Claudius.

(--1-1) Drusus Julius Caesar (Drusus den Yngre), 13 før Kristus -23 efter Kristus, var søn af Tiberius og Vipsania. Han blev gift med sin kusine Livia Julia (Livilla) og fik børnene: Julia, "Tiberius Gemellus", og en anden tvillingssøn som døde som spæd. Han var konsul i årene 15 og 21 efter Kristus. Han var udset til at efterfølge Tiberius som kejser, men blev forgivet i år 23 muligvis af sin hustru og Prætorianer-Præfekten Seianus.

(--2-1) "Germanicus", søn af Nero Claudius Drusus og Antonia Minor, var gift med Agrippina Maior, der var datterdatter af Kejser Augustus, og sammen havde de 6 børn: Nero Julius Caesar, Drusus Julius Caesar, Drusilla, Gaius "Caligula", Agrippina Minor og Livilla. Germanicus var dannet og interesseret i astronomi, han var en glimrende taler og en god general, der ved flere lejligheder anførte hæren ved Rhinen.

(--2-2) Livia Julia (Livilla), datter af Nero Claudius Drusus og Antonia Minor, blev først gift med Gajus og derpå med sin fætter Drusus Julius Caesar. De fik børnene Julia, "Tiberius Gemellus", og en anden tvillingssøn som døde som spæd.

(--2-3) Tiberius Claudius Drusus (10-54 efter Kristus), som blev Kejser under navnet Claudius i årene 41 til 54, var søn af Nero Claudius Drusus og Antonia Minor. Han var gift første gang med Plautia Urgulanilla, derpå med Aelia Paetina en adoptivdatter til Seianus, tredje gang med Messalina og fjerde gang med sin niece Agrippina Minor. Han havde børnene Drusus og Claudia med Urgulanilla, Antonia, der blev gift med Faustus Cornelius Silla Felix, med Aelia Paetina, Octavia og Britannicus med Messalina og senere adopterede han Agrippinas søn Nero. (Læs mere om Kejser Claudius).

(--1-1-1) Julia , datter af Drusus Julius Caesar og Livia Julia (Livilla), blev muligvis først gift med sin slægtning Nero Julius Caesar og derpå med Rubellius Blandus, med hvem hun fik sønnen Rubellius Plautus.

(--1-1-2) Tiberius Gemellus , søn af Drusus Julius Caesar og Livia Julia (Livilla).

(--2-1-1) Nero Julius Caesar, ældste søn af "Germanicus" og Agrippina Maior, blev gift med Julia, datter af Drusus Caesar, Tiberius' søn.

(--2-1-2) Drusus Julius Caesar, næstældste søn af "Germanicus" og Agrippina Maior, blev gift med Lepida, et barnebarn Af Aemilius Lepidus.

(--2-1-3) Drusilla Senior, ældste datter af "Germanicus" og Agrippina Maior, blev gift første gang med Cassius Longinus og anden gang med Aemilius Lepidus

(--2-1-4) Gaius Julius Caesar Germanicus kaldet "Caligula", den yngste af "Germanicus" og Agrippina Maior's sønner var født i år 12 og døde i år 41 efter Kristus. Han var kejser i årene 37-41og blev gift første gang med Junia, derpå med Orestilia, så Lollia Paolina og til sidst med Caesonia med hvem han fik datteren Drusilla.

(--2-1-5) Julia Agrippina Minor, "Agrippina Den Yngre", 15-59 efter Kristus, var næstyngste datter af "Germanicus" og Agrippina Maior. Hun blev gift med Gnaeus Domitius Ahenobarbus med hvem hun fik sønnen Lucius Domitius, den senere Kejser Nero. Anden gang var hun gift med Sallustius Crispus og tredje gang med sin onkel, Kejser Claudius. (Læs mere om Agrippina).

(--2-1-6) Livilla, yngste barn af "Germanicus" og Agrippina Maior, blev gift med en Vinicius.

(--2-3-1) Antonia, datter af Claudius og Aelia Paetina, blev gift første gang med Cn. Pompeius Magnus og anden gang med Faustus Cornelius Silla (Sulla) Felix, begge meget fornemme unge mænd ifølge Sueton. Senere lod Kejser Nero hende dræbe.

(--2-3-2) Claudia Octavia, datter af Claudius og Messalina, blev forlovet med L. Junius Silanus, men gift med faderens adoptivsøn Nero. Hun blev derfor Kejserinde i årene 54-62 efter Kristus. Derefter forstødte Nero hende og lod hende i en alder af kun 20 år dræbe på øen Pandataria.

(--2-3-3) T. Claudius Caesar "Britannicus", 41-55 efter Kristus, var søn af Kejser Claudius og Messalina. Efter at hans moder var faldet i unåde, mistede han også selv en stor del af sin faders kærlighed, således at Claudius adopterede sin nye hustru's søn som sin efterfølger. Kort efter Nero's magtovertagelse døde Britannicus, ifølge rygterne skaffet af vejen af den nye kejser.

(--1-1-1-1) Rubellius Plautus, søn af Kejser Tiberius' sønnedatter Julia og Rubellius Blandus, blev myrdet i år 62 efter Kristus efter at han allerede i år 55 var blevet anklaget for at have dyrket revolutionære interesser. Som oldebarn af den tidligere kejser udgjorde han en fare for Nero's magtposition og selvom han blev frikendt i år 55, måtte han flygte til Lilleasien i år 60.

(--2-1-4-1) Drusilla, datter af Caligula og Caesonia.

(--2-1-5-1) Lucius Domitius Ahenobarbus, søn af Agrippina Minor/Den Yngre og hendes første ægtemand Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Den unge mand adopteredes senere af moderens onkel og nye ægtemand, Kejser Claudius, og fik navnet "Nero", under hvilket han efterfulgte sin adoptivfader som Kejser i årene 54-68 efter Kristus. Han blev gift med Claudius' datter Octavia, som han senere forstødte og lod dræbe, ligesom han muligvis beordrede hendes søskende Antonia og Britannicus dræbe sammen med mange andre, han kunne frygte ville blive hans rivaler til magten. Nero giftede sig igen med Poppæa Sabina, med hvem han fik datteren Claudia Augusta, der døde som spæd. (Læs mere om Kejser Nero).

(*1) Marcella, datter af Marcus Claudius Marcellus og Augustus' søster Octavia, der blev gift første gang med Paulus Aemilius Lepidus og anden gang med M. Valerius Barbatus, med hvem hun fik datteren Claudia Pulchra og sønnen M. Valerius Messalla Barbatus.

(*2) Marcus Claudius Marcellus, søn af Marcus Claudius Marcellus og Augustus' søster Octavia, blev gift med sin kusine, Augutus' datter Julia. Augustus udnævnte ham til sin efterfølger, men han døde ung i år 23 før Kristus.

(*3) Marcella, datter af Marcus Claudius Marcellus og Augustus' søster Octavia, blev gift første gang med Marcus Vipsanius Agrippa og anden gang med Iullus Antonius.

(*1-1) Claudia Pulchra, datter af Marcella og M. Valerius Barbatus. Hun blev gift med P. Quintilius Varus.

(*1-2) M. Valerius Messalla Barbatus, søn af Marcella og M. Valerius Barbatus. Han blev gift med Domitia Lepida og fik med hende datteren Valeria Messalina.

(*1-2-1) Valeria Messalina, datter af M. Valerius Messalla Barbatus og Domitia Lepida. Hun blev gift med den meget ældre Kejser Claudius og fik med ham to børn: Octavia og Britannicus.

Claudius Etruscus, en ridder som gjorde karriere under Kejser Domitian (81-96 efter Kristus). Han var søn af en frigiven slave, som tjente Kejser Tiberius og "Caligula" og som tak herfor blev ophøjet til ridderstanden.

Gnaeus Claudius Severus Arabianus, der var konsul i år 146 efter Kristus.

Gnaeus Claudius Severus, søn af Gnaeus Claudius Severus Arabianus, var konsul i årene 163 og 173 efter Kristus. Han yndede at studere filosofi og beskyttede lægen Galen; han var en god ven af Marcus Aurelius, som han ledsagede på en rejse til Athen, og var muligvis gift med hans datter Annia Galeria Aurelia Faustina.

Appius Claudius Martialis, der var legat i provinsen Thracia i 161-169 efter Kristus. Han har muligvis ejet et hus på nordvestsiden af Piazza del Quirinale.

Marcus Claudius Fronto, der var konsul i år 165 eller 166 efter Kristus. Han var en af de vigtigste generaler under Marcus Aurelius og guvernør i forskellige provinser på Balkan. Til hans ære lod Senatet opstille en statue på Foro di Traiano.

Tiberius Claudius Pompeianus, der var konsul på et tidspunkt inden år 167 og igen i år 173 efter Kristus. Også denne Claudius var af beskeden herkomst men dog senator. Han blev gift med Lucilla, Marcus Aurelius' datter i 169. (Læs mere om deres historie her).

Claudius Pompeianus Quintianus var nevø af Tiberius Claudius Pompeianus og anstiftede i år 182 et komplot mod hendes broder, Kejser Commodus. Dette mislykkedes og anstifterne blev henrettet.

Marcus Aurelius Valerius Claudius, som blev kejser i årene 268-270 efter Kristus under navnet "Claudius Gothicus".

Claudius Claudianus, der var en berømt digter i den sene Kejsertid og levede i årene 370-404 efter Kristus.

På skråningen af Quirinalhøjen i Rom har man fundet rester af ejendomme tilhørende Claudius-familien: Domus Claudii / Claudiorum og Balneum Claudianum. Navnestemplede blyvandrør nævner blandt andre T. Flavius Claudius Claudianus og Claudia Vera. Også den vestlige del af Piazza del Quirinale har muligvis været en del af Claudi'ernes ejendomme, her er der fundet et vandrør med stemplet Appius Claudius Martialis. På Monte Celio lod Titus Claudius Centumalus opføre et hus, som han senere fik mange problemer med.


Litteratur om Claudius-familien:
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
Sueton: Romerske kejsere. Med forord af Leo Hjortsø. Thaning & Appels forlag, 1973.
- side 135ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.3.2004 og sidst rettet d. 22.1.2015