ANNAS ROM GUIDE

Massa Cosciari-familien

Familien Massa stammede fra byen Gallese, hvorfra en vis Domenico Massa drog til Rom i 1400-tallet, hvor man hører om ham som bosat i kvarteret Rione Monti.

Familien fik succes i byen, gjorde fremskridt og karriere og en efterkommer, Antonio Massa, fik en uddannelse som jurist og brillerede også som forfatter. Han blev ophøjet til Greve af Gallese i 1540 og her i første halvdel af 1500-tallet lod han opføre et familiepalæ ved Via Monserrato, tæt på Piazza Farnese. I 1562 blev han udnævnt til det ærefulde hverv som senator på Campidoglio og efter sin død blev han efterfulgt af sine 6 sønner og deres børn. På et tidspunkt i slutningen af 1600-tallet blev et familiemedlem gift med en Cosciari og arvingerne tog herefter navnet Massa-Cosciari.

I 1722 uddøde slægtens mandlige linie og familiepalæet, som idag kaldes Palazzo Fioravanti-Cadilhac, overgik til nye ejere. Først Fioravanti-familien, derpå De Cadilhac-familien og endelig Calvi-familien.

Familiens våben er sølvfarvet baggrund med 3 vandrette bånd, der opdeler det i 2 felter. Det øverste og nederste bånd er helt lige og i en rød farve, mens det midterste bånd er bølget og i blåt. I øverste felt ses 3 røde roser og i det nederste et stort A, som ligeledes er i rødt.

Familiepalæet ligger på hjørnet af Via dei Farnesi og Via Monserrato, hvor der er monumental hovedindgang i nr.61. - LÆS MERE om Palazzo Fioravanti her!

Massa-familiens gravkapel var i Kirken San Pietro in Montorio. Her kan man stadig se Antonio Massa's gravmæle til højre for indgangen.

Af Massa-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Antonio Massa, jurist og forfatter til mange litterære værker. Han levede fra 1500 til 1568 og blev med hustruen Clemenza Tani fra Volterra fader til mindst 6 sønner (Taddeo, Gregorio, Giulio, Balduino, Matteo og Giovanni Battista Massa di Gallese). I 1540 fik han titel af Greve, Conte di Gallese. I 1562 bestred Antonio hvervet som senatore på Campidoglio. Antonio døde i 1568 og ligger begravet i familiekapellet i San Pietro in Montorio, hvor hans gravmæle kan ses til højre for indgangen. Antonio Massa var i nær kontakt med humanisten Angelo Colocci, der før sin død i 1549 udpegede ham som sin eksekutor testamenti. - LÆS MERE HER om Antonio Massa!

- Taddeo Massa di Gallese, søn af Antonio Massa og Clemenza Tani, samt broder til Gregorio, Giulio, Balduino, Matteo og Giovanni Battista Massa di Gallese. Taddeo blev kannik ved San Giovanni in Laterano.

- Gregorio Massa di Gallese, søn af Antonio Massa og Clemenza Tani, samt broder til Taddeo, Giulio, Balduino, Matteo og Giovanni Battista Massa di Gallese. Gregorio blev kannik ved San Giovanni in Laterano.

- Giulio Massa di Gallese, søn af Antonio Massa og Clemenza Tani, samt broder til Taddeo, Gregorio, Balduino, Matteo og Giovanni Battista Massa di Gallese. Giulio blev Jesuiterpræst.

- Balduino (Baldovino) Massa di Gallese, søn af Antonio Massa og Clemenza Tani, samt broder til Taddeo, Gregorio, Giulio, Matteo og Giovanni Battista Massa di Gallese. Balduion gjorde karriere indenfor militæret. Han blev kondottiere og bemandede en galej til krig mod muhammedanerne i 1586.

- Matteo Massa di Gallese, søn af Antonio Massa og Clemenza Tani, samt broder til Taddeo, Gregorio, Giulio, Balduino og Giovanni Battista Massa di Gallese. Matteo blev far til sønnerne Antonio og Giulio. Moderen skal have været Anna Moroni, adelsdame fra Milano (1).

---- Antonio Massa di Gallese, søn af Matteo Massa di Gallese og Anna Moroni, samt broder til Giulio Massa di Gallese. Antonio gik Kirkens vej, blev Monsignore og Biskop i Castro.

---- Giulio Massa di Gallese, søn af Matteo Massa di Gallese og Anna Moroni, samt broder til Antonio Massa di Gallese. Giulio var i Januar kvartal 1603 valgt som kvartersleder, Caporione, for kvarteret Rione Regola, hvor famliepalæet er beliggende. Samme hverv for samme kvarter udførte han i Juli kvartal 1609. I April kvartal 1628 valgtes Giulio desuden til Conservatore på Campidoglio. Her omtales han som Giulio Massa di Ripa, altså fra kvarteret Rione Ripa (2). Giulio blev gift med den romerske adelsdame Artemisia Alveri (1).

- Giovanni Battista Massa di Gallese, søn af Antonio Massa og Clemenza Tani, samt broder til Taddeo, Gregorio, Giulio, Balduino og Matteo Massa di Gallese. Giovanni Battista fik sønnerne Franceso e Taddeo, hvis moder skal have været Olimpia Cosciari. Sønnen Taddeo arvede på denne måde navnet Massa-Cosciari. (1). Det var vel denne Giovanni Battista Massa fra kvarteret Rione Regola, som var valgt til Caporione i Juli kvartal 1578 (2). Derimod var det muligvis en søn, som i Juli kvartal 1604 var valgt til samme hverv for Rione Ripa (2).

---- Francesco Massa di Gallese, søn af Giovanni Battista Massa di Gallese og Olimpia Cosciari, samt broder til Taddeo Massa di Gallese.

---- Taddeo Massa di Gallese, søn af Giovanni Battista Massa di Gallese og Olimpia Cosciari, samt broder til Francesco Massa di Gallese. Taddeo arvede Cosciari-familienavnet og kaldte sig herefter Taddeo Massa-Cosciari. Fra ham nedstammer den Grev Antonio Giovangelo, hvormed slægten uddøde i 1722, samt dennes søster (?) Olimpia. Taddeo var gift med Maria Felice Orsini (1).

---------- Antonio Giovangelo Massa Cosciari, som nedstammede fra Taddeo Massa-Cosciari di Gallese. Han døde barnløs i 1722, hvorved slægtens mandlige linie uddøde. Han var muligivs broder til Olimpia Massa Cosciari, der heller ikke kunne videreføre slægten. Antonio Massa de' Cosciaris var i Januar kvartal 1672 valgt som Caporione for kvarteret Rione Borgo, Desuden bestred han - her blot kaldet Antonio Massa - i Oktober kvartal 1678 dette hverv for kvarteret Rione Campo Marzio. (2).

---------- Olimpia Massa Cosciari, som nedstammede fra Taddeo Massa-Cosciari di Gallese og muligvis var søster til slægtens sidste mandlige medlem Antonio Giovangelo Massa Cosciari. Olimpia giftede sig i 1663 med en Marco Vivaldi fra Genova.

 

Litteratur om Massa Cosciari-familien:
(1) -- Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- Vol.II: side 63.64.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 228-229.
(2) -- Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 335 (Index) samt mange andre sider.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ----- side 54.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 412.
Treccani.it: Massa, Antonio.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.9.2020 og sidst opdateret d. 26.9.2020