ANNAS ROM GUIDE
Antonio Massa, Conte di Gallese
1500-1568

Antonio Massa var født den 7. Juni 1500 i byen Gallese, som ligger omkring 70 km nord for Rom. Han blev jurist og høstede stor anerkendelse, ligesom han blev forfatter til adskillige værker.

Ifølge hans egne oplysninger studerede Antonio Massa jura ved Universitet i Perugia, hvorefter han omkring 1529 flyttede til Rom. Her lod han sig i 1532 indskrive i "Collegio degli scrittori d'archivio della Curia romana", foreningen af pavelige skrivere ved Kurien. Han virkede også som notar og fik stor succes som sagfører.

Udover sin gerning som notar og jurist, om hvilke emner Massa igennem tiden udgav flere værker, interesserede han sig også for andre emner og skrev flere bøger om disse. Hans værker nød stor anerkendelse og blev optrykt flere gange.

Antonio Massa's brede interessesfære skabte ham en nær kontakt med humanisten Angelo Colocci, der før sin død i 1549 udpegede Massa som sin eksekutor testamenti. De humanistiske interesser involverede også kontakt til humanister fra Firenze, såsom Marcantonio Flaminio og gennem ham til Biskop Giberti i Verona, hos hvem Massa opholdt sig en tid i 1538.

I 1540 fik Antonio Massa titel af Greve, Conte di Gallese. Og her i første halvdel af 1500-tallet lod han opføre et familiepalæ ved Via Monserrato, tæt på Piazza Farnese. Det står stadig på hjørnet af Via dei Farnesi og kaldes idag Palazzo Fioravanti-De Cadilhac.

I 1543 udgav Massa en oversættelse af 6 mindre værker af den græske forfatter Plutarch.

Antonio Massa bevarede gennem hele livet en tæt forbindelse til sin fødeby Gallese og var en af lederne af den gallesiske menighed i Rom.

I 1556 deltog han som jura-ekspert i en kommission, som Pave Paul IV nedsatte med det formål at reformere Kirken. Samme Pave gav også Massa flere andre betroede hverv. Blandt andet fungerede han i 1556 som en af "Magistri viarum", direktørerne for vejvæsenet, og i 1560 som politimester ("Bargello") og "Conservatore".

I 1559 var Massa sammen med Marcantonio Borghese og Pirro Taro forsvarer for Kardinal Giovanni Morone, der stod som anklaget ved Sant'Uffizio-domstolen.

I 1560 blev Antonio Massa igen tilkaldt som forsvarer for Giovanni, Carlo og Alfonso Carafa, også denne gang sammen med Marcantonio Borghese. De 3 anklagede, som var nevøer og grandnevøer af Pave Paul IV, var af dennes efterfølger Pave Pius IV blevet fængslet og sat under anklage for at have tilegnet sig penge, smykker og andre værdifulde effekter fra den døende Paul IV's gemakker.

I 1562 bestred Antonio Massa hvervet som Senatore på Campidoglio. Og i 1567 blev han udpeget som en af deltagerne i en kommission, der skulle komme med udkast til en revision af Roms statutter.

Den 17. Maj 1568 døde Antonio Massa. Han ligger begravet i familiekapellet i San Pietro in Montorio, hvor hans gravmæle kan ses til højre for indgangen.

Med sin hustru Clemenza Tani fra Volterra blev han fader til 9 børn, heriblandt sønnerne Taddeo, Gregorio, Giulio, Balduino, Matteo og Giovanni Battista Massa di Gallese.


Litteratur og links om Antonio Massa, Conte di Gallese:
(1) -- Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- Vol.II: side 63.64.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 228-229.
(2) -- Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 335 (Index) samt mange andre sider.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ----- side 54.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 412.
Treccani.it: Massa, Antonio.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.9.2020 og sidst opdateret d. 26.9.2020