ANNAS ROM GUIDE
Branca-familien

Branca-familien, der også omtales som Della Branca, De Branchis, Branci eller Branco, stammer fra Umbrien, men en slægtsgren slog sig ned i Rom, hvor den kendes fra begyndelsen af 1300-tallet. Tilsyneladende boede de allerede på dette tidspunkt i kvarteret Rione Regola, hvor de i begyndelsen af 1400-tallet opførte et nyt palæ, som de senere ombyggede i 1565. Palazzo Branca blev revet ned i slutningen af 1800-tallet og sammen med bygningen forsvandt også den Piazza Branca, der stadig bar familiens navn.

Udover Palazzo Branca ejede familien også adskillige andre huse i området mellem Via degli Specchi og Kirken Santa Maria in Monticelli.

Branca-familien indgik ægteskaber med mange af Roms betydningsfulde familier, såsom Astalli-familien, Capocci-familien, Serlupi-familien, Guerrini-familien, og De Fredi-familien, men i løbet af 1700-tallet uddøde den mandlige linie.

Branca-familiens våben er delt i 3 vandrette dele: øverst: et rødt felt med 3 nymåner i sølv. Over den midterste : en fugl i guld. Et bredt midterbånd i guld har en sort bølgelinie. Endelig har den nederste del et mønster af diagonale striber i sort og sølv.

Af Branca-familiens medlemmer kender vi:

Paolo Branca, som i 1356 omtales som boende i Rione Regola.

Giovanni Branca, som bestred embedet som Conservatore i 1416. Det samme muligvis også i 1425.

Paolo Giovanni de Branca, også omtalt som Paluzolus de Regione Arenula - altså Paolo fra Rione Regola, nævnes i et dokument fra Ospedale Lateranense i 1421 og i et andet fra notaren Nicolò Santi den 23. Maj 1434, her kaldet Palutius Joannis Branchae.

Stefano Branca, som var udnævnt til Senatore i 1421. Han omtales her som "Stephanus della Branca de Eugubio" eller "Stefano de Branchis da Gubbio" og altså værende fra byen Gubbio i den nordsøstlige del af Mellemitalien.

Peregrinus de Brancha var i 1465 "comes Tiburtinus", det vil sige borgmester i byen Tivoli. Hans navn er på italiensk Pellegrino Branca og han var i 1469 gift med en Girolama (Hieronyma).

Paolo Branca, som var valgt til Caporione i Juli måned 1486 for Rione Regola. Det er sandsynligvis denne Paolo Branca, der gjorde testamente i 1492 og heri nævnte familiepalæet Palazzo Branca ved Piazza Branca, som senere opslugtes af Piazza Cairoli og pladsen foran Kirken San Carlo ai Catinari. Palazzo Branca blev revet ned i slutningen af 1800-tallet.

Giovanni Branca, som i 1502 bestred hvervet som Conservatore. Samme hverv bestred han i 1512, hvor han benævnes "Giovanni della Branca".

Pietro Branca, hvis hustru Jacoba de Capoccini i 1501 blev begravet i Kirken Santa Maria in Monticelli.

Catharina de Brancha nævnes i 1513.

Girolama Branca, som i begyndelsen af 1500-tallet var gift med den mand, der i 1506 under en udgravning på sin ejendom på Oppiohøjen opdagede skulpturen Laokoongruppen. Hans navn var Felice de Fredi(s) og med ham fik hun mindst 2 børn, nemlig sønnen Federico og datteren Giulia. Felice Fredi ejede også Palazzo Fredi ved Via degli Specchi. Her boede familien, der efter ægteskabet mellem Felice og Girolama slog begge slægtsnavne sammen og kaldte sig Fredi de Branca.
Felice Fredi døde i 1529 og sønnen Federico året efter. Girolama og Giulia, som da var blevet gift ind i Cavalieri-familien, lod opsætte en smuk gravsten for dem i Kirken Santa Maria in Aracoeli.

Francesco Branca, som benævnt Francesco della Branca bestred hvervet som Conservatore i Okotober kvartal 1520 og omtalt som Francesco Branci i Januar kvartal 1512 valgtes til Priore dei Caporioni. Måske er det denne Franciscus de Branchae, som nævnes i en salgsaftale den 14. Juni 1496.

Faustina de Brancha, som nævnes i et dokument fra 1530.

Carlo Branca, der i Januar kvartal 1531 var valgt som Caporione for Rione Regola, i Januar kvartal 1532 omtalt som Carlo della Branca eller Branco fra Rione Regola bestred hvervet som Conservatore, i April kvartal 1534 atter valgtes til Caporione for Rione Regola (her benævnt Carlo della Branca). I Juli kvartal 1540 valgtes Carlo della Branca atter til Caporione for Rione Regola, og i Januar kvartal 1549 valgtes han som Carlo Branca igen til Caporione for Rione Regola. I 1542 omtales han som Carolus de Brancha.

Julia de Brancha (Giulia Branca) nævnes i 1542.

Hieronyma de Brancha (Girolama Branca), som omtales i 1551.

Pietro Paolo Branca, der i Januar kvartal 1563 var valgt til Caporione.

Lelio Branca, som i April kvartal 1564 og i Juli kvartal 1575 valgtes til Caporione for Rione Regola.

Ludovica de Brancha, der omtales i 1568.

Giovanni Branca, som var født i 1571 og blev arkitekt for "det hellige hus" i Loreto. Han skrev bogen "Le machine", som omhandlede en dampmaskine. Giovanni Branca døde i 1645.

Carlo Branca, der i Oktober kvartal 1638 var valgt til Caporione for Rione Regola.

Litteratur og links om Branca-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume I.
- side 177-179.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 32, 54, 58, 59, 60, 115, 116, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 137, 167, 290.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - Parte I: 3. edizione, 1980. ------- side 41 og 48..
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 153.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2018