ANNAS ROM GUIDE

Via dell'Arco dei Banchi

Se under nr. 6 på Kort over den vestlige del af Piazza Navona-Turen

Denne lille gade ligger i kvarteret Rione Ponte som sidegade til Via Paola og forbinder - gennem portbuen kaldet Arco dei Banchi - denne gade med parallelgaden Via del Banco di Santo Spirito.

Gaden har sin oprindelse i 1400-1500-tallet eller måske endda tidligere. Men i 1543, da Pave Paul III lod Via Paola anlægge eller gøre mere lige og bredere, blev den lille gades vestlige del hægtet på den nye på det sted, hvor også den sydgående Vicolo di Sant'Orsola udgik. Den østlige del af Via dell'Arco dei Banchi går netop gennem buen Arco dei Banchi og ud til Via del Banco di Santo Spirito, der tidligere blot kaldtes Via de' Banchi.

Oprindeligt mødtes de 2 dele af Via dell'Arco dei Banchi i en lille plads, som mellem de omgivende husmure nærmest havde karakter af en indre gårdsplads, en såkaldt "cortile" og stedet kaldtes da også netop Cortile dei Chigi, fordi Agostino Chigi havde indrettet stedet til sine bankforretninger.

Da Corso Vittorio Emanule II blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, forsvandt noget af Via dell'Arco dei Banchi's vestlige del samt adskillige bygninger på gadens sydside, der erstattedes af nyt byggeri. Samtidig forsvandt også den lille cortile og gadens vestdel har nu blot karakter af en almindelig lille gade. (se foto fra borgato.be)

Gadens østdel - mod Via del Banco di Santo Spirito - har derimod bevaret noget af sit oprindelige præg, da vejen her stadig går gennem buen Arco dei Banchi. Det er et stemningsfuldt sted, den lave, brede Bue, hvori der sidder et tilbedt Madonna-billede fra 1800-tallet, hvor det erstattede en 1500-tals statue af Madonna. Her er de troende altså kommet med deres problemer og bønner i mere end 500 år. (se foto fra borgato.be)

En anden ting, der sætter stemningen, er Roms ældste sten, der angiver vandstanden i en af Tiberens oversvømmelser. Det drejer sig om en sten fra 1277, som oprindeligt var sat op på den gamle Kirke San Celso in Banchi.


Indskrift om Tiberoversvømmelse i 1277
Foto: cop. Leif Larsson

Via dell'Arco de' Banchi har gennem tiden haft flere navne, blandt andre Via della Catena di Banchi, fordi den på et tidspunkt var spærret af ved hjælp af en tyk lænke ("catena"). Senere kaldtes den også "Fontanella de' Banchi", fordi der her stod en lille fontæne eller vandpost.

EN TUR GENNEM GADEN - fra Via Paola mod øst:

På gadens højre hjørne, der vender en sidefacade ud mod Corso Vittorio Emanuele II, står en 2-fags hjørnefacade af det i 1889 opførte Palazzo Amici, som blev en ny fløj af det gamle Palazzo Niccolini, der ellers udgør en stor del af Via dell'Arco dei Banchi's sydside og har hovedfacade ud mod Via del Banco di Santo Spirito.

Overfor Palazzo Amici står der på hjørnet af Via Paola, en lidt pudsig mindre bygning opført i en form for Middelalder-Renæssance-imitation. Huset har 2 fag med indgang i Via Paola, et skråt hjørne med kun ét fag, og derpå mod Via dell'Arco dei Banchi 1-2 brede fag og en indgang i nr.1. Bygningen har 3 høje etager og en overbygget 4. etage med loggia. På den pudsede og stenmønstrede facade sidder flere steder "gamle" våbenskjold, som måske skal minde om en af områdets ejendomme, der helt forsvandt, nemlig det såkaldte Palazzo del Cardinal Farnese.

Ved siden af står en lang ejendom med 8 fag og 4 etager, samt en overbygget tagterrasse. Facaden er i lyst puds bortset fra i stueetagen, der er dækket af rækker af smalle teglsten. Alle 8 åbninger er indsat i brede travertin- og pudsrammer. Her er vinduer i nr. 2, 3B, 3C og 4A, smalle hoveddøre i nr. 3 og 4, en bred port i nr. 3A, samt en bred hoveddør i nr. 4B. Alle vinduer er i profilerede rammer og på andensalen toppes de af vandrette overliggere.

Herefter følger en noget slidt facade. Det er side-/bagmuren til en ejendom med hovedindgang fra Via del Banco di Santo Spirito og huset er bygget vinkelret på fløjen ud mod den store gade, hvori selve Arco dei Banchi befinder sig. Ejendommen har 6 etager med vinduer i enkle stukrammer. Den nederste del af muren omkring Buen er pudset smukt op og nymalet, ligesom det lave loft i buen har fået et blåt (himmel)hvælv med stjerner.


Arco dei Banchi set fra Via del Banco di Santo Spirito.
Foto cop.Leif Larsson

Til højre for Buen står Palazzo Niccolini's bagfacade med 4 fag i skiftende højde. Ejendommen er tydeligt nok bygget sammen af flere forskellige huse, der ved samme vinduesplacering, -indramning, samt vandrette underbånd i stuk og samme lyse puds på facaden har formået at få denne samlet. Der er en mindre dør i nr. 7 og en større hovedindgang i nr. 8, samt flere portbuer i brede, firkantede rammer med numrene 9, 10 og 11.

Herefter forbindes denne gamle del af Palazzo Niccolini med Palazzo Amici af en lav mur i 2 etager, der bagved gemmer en lille gårdsplads og en tilbagetrukket fløj af Palæet.

Litteratur om Via dell'Arco dei Banchi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 116.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. --- side 10, 40, 42, 43.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - 1. edizione. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - (Biblioteca de Il Messagero).
- Volume Primo : A-D. --- side 120-121.
borgato.be: Arco de' Banchi.
Info.roma: Via dell'Arco dei Banchi.
Pro Loco Roma Capitale: Via Arco dei Banchi.
Roma Segreta: Via Arco dei Banchi.
specchioromano.it: All’Arco dei Banchi i prestiti su pegno.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.5.2022 og sidst opdateret d. 23.6.2022