,
ANNAS ROM GUIDE

Madonna dell'Archetto
-- i Arco dei Banchi --

Se nr. 6 på Kortet over Piazza Navona Vest-turen

"Madonna dell'Archetto" : "Jomfru Maria i Buen" er navnet på det Madonna-billede, som er opsat på muren inde i den lange portbue kaldet Arco dei Banchi, der fra Via del Banco di Santo Spirito går mod vest og med gyden Via dell'Arco dei Banchi forbinder sig til parallelgaden Via Paola.


Foto cop.Leif Larsson

Oliemaleriet af Madonna er udført af en ukendt kunstner på et tidspunkt i 1900-tallet, hvor det erstattede et tidligere maleri, som igen på et tidspunkt havde erstattet en træstatue af Jomfru Maria, der stod herinde i Buens mørke.

Maria-billedet, der kan opfattes som et af områdets mange små gadealtre, de såkaldte "edicole sacre", findes på Buens sydmur i en spidsbuet niche, "udgravet" i portens tøndehvælvede loft. Her er opsat en hylde til lys og gaver fra de troende og bagved denne er der en høj, oval hvidmalet ramme omkring selve oliemaleriet.

Billedet forestiller Jomfru Maria på en lille hvid sky med en blå stjernehimmel som baggrund. Hun er iklædt en højrød dragt og tørklæde, samt en himmelblå kappe. Hun holder sin venstre hånd mod sit bryst, mens den højre er rakt frem- og nedad i en favnende bevægelse. I baggrunden svæver små kerubhoveder, mens en sølvlysende strålekrans udgår fra Marias hovede. Over hende svinger sig et blågråt bånd med teksten "Madonna dell'Archetto".

Maria er her fremstillet som Madonna-typen "L'Asssunta": "Den i Himmelen optagne Maria" også omtalt som "Maria's Himmelfart". Det tidligere maleri, som kendes fra fotografier fra 1975, var derimod tilsyneladende af typen "Madonna Addolorata" : "Den sørgende Madonna", idet et Madonnabillede i Arco dei Banchi beskrives således af Cecchelli i 1931.

Dette tidligere billede skal have været udført i 1800-tallet og viste Jomfru Maria med hænderne pegende mod sit bryst, der var gennemboret af et sværd. Billedet var indsat i en oval, profileret ramme, der sad i den samme spidse nicche, som indeholder nutidens billede. Også dengang var der opsat en hylde under billedet, hvorpå de troende satte blomster og lys, mens de på muren ved siden af nichen havde ophængt votivgaver i form af sølvhjerter. P. Parsi har i 1939 beskrevet denne opsætning og samtidig nævnt, at der på muren omkring billedet sås rester af påmalede ornamenter.

Lokalhistorikeren A. Rufini har i 1853 fortalt, at der på dette tidspunkt hang ikke mindre end 5 Madonna-billeder i Arco dei Banchi. "Tre var malerier på lærred, det fjerde et tryk på papir og det femte en fresko på en oval sten". Der var dengang under billedet 3 trappesten, hvor man kunne stille lys. Dette skete specielt hvert år den 8. September, som var Fest for denne Madonna dell'Archetto og Festa della Natività di Maria Vergine: Fest for Jomfru Maria's Fødsel. Desuden var der i den ene side af Arco dei Banchi opsat en marmorskål til vievand.

Nutidens Madonna-billede er som nævnt et oliemaleri, men det er malet direkte på muren. Både billedet og nichen, samt Buens dekoration, blev udført på et tidspunkt efter 1975, der er sidste tidspunkt, hvor det gamle billede er dokumenteret. Også den kunstfærdigt udførte smedejernslygte, som hænger i nichens top og oplyser billedet i den mørke Bue, stammer fra nyindretningen. Der var dog også tidligere en lille lygte i nichen, men den var mere enkelt udformet.

Nutidens Madonna dell'Archetto har en størrelse af 200 x 100 cm og billedet er opsat i en højde af 1,85 meter.


Foto cop.Leif Larsson

 

Litteratur om Madonna dell'Archetto i Arco dei Banchi:
Gittarelli, Sergio: Le edicole sacre di Roma : a passeggio per le vie di Roma alla scoperto delle Madonnelle. - 1. edizione. - (Roma?) : Edizioni ACM, 2008.
- side 106.
Martini, Maria Cristina: Madonnelle : edicole e immagini sacre sui palazzi di Roma. Roma, MMC Edizioni, 2010-. (A spasso con la storia)
- Volume 4: Rioni: V - Ponte, XIV - Borgo. (2013).
------- side 64-65.
Per le Vie di Roma : Le Edicole Sacre / a cura di Luisa Cardilli. - Bonsignori Editore, cop. 2000.
- side 155-157.
borgato.be: Arco de' Banchi.
Info.roma: Arco dei Banchi.
info.roma.it: Madonna dell'Arco dei Banchi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.7.2020 og sidst opdateret d. 11.7.2022