ANNAS ROM GUIDE
Madonna Addolorata

Maddonna Addolorata (Den sørgende eller lidende Madonna) kaldes også Maria Dolorosa, Mater Dolorosa og i særlige fremstillinger Madonna dei Sette Dolori eller Madonna della Pietà. Maria fremstilles også af og til grædende og kaldes så Madonna del Pianto eller Madonna delle Lacrime.

Det fortælles, at dyrkelsen af denne Madonna-type stammer fra et tidspunkt efter 1233, hvor 7 adelsmænd fra Firenze begyndte at mødes foran et bestemt Maria-billede, som var malet på en husmur, og der sang deres hyldest til Jomfru Maria. En dag bevægede billedet sig og meddelte sin sorg over borgerkrigen i byen. De unge mænd blev grebet af denne hændelse, iklædte sig sørgedragt og grundlagde en religiøs forening, Compagnia di Maria Addolorata, som derpå fik tilnavnet "dei Serviti". Medlemmerne trak sig tilbage til et ensomt sted og tilbragte tiden der i bøn.

Det religiøse broderskab kaldte sig også "Servi di Maria" : Maria's tjenere. Budskabet udbredtes efterhånden og flere lignende broderskaber blev grundlagt i de næste mange hundrede år. Men hovedsagen blev dyrkelsen af Maria's sorg og medlemmerne bar af respekt herfor også en sort dragt.

I 1668 fik Serviter-Ordenen tilladelse til at holde en særlig messe til ære for Maria's 7 smerter. Dette skete i begyndelsen i forbindelse med Påsken, men efterhånden blev det en selvstændig festdag, som idag finder sted den 15. September.

Addolorata-kulten blev udbredt til hele Europa, først af Serviterne og senere af Franciskanerne.

I billedkunsten fremstilles Madonna Addolorata i en mørk (sørge)dragt og hun bærer ofte et tærklæde eller af og til en tornekrone i hånden. Eller hun kan vises med armene over brystet og blikket rettet opad. Både Maria Addolorata og Madonna dei Sette Dolori er tæt på (Madonna della) Pietà-typen, som også viser en sørgende Maria, men her med liget af Jesus i armene.

I Rom er der mange fremstillinger af Madonna Addolorata - se en liste her!

 

 


Litteratur om Madonna Addolorata:
Wikipedia: Our Lady of Sorrows (engelsk tekst).
Wikipedia: Notre-Dame des Douleurs (fransk tekst).
Wikipedia: Maria Addolorata (italiensk tekst).--- Læs mere om andre Madonna-fremstillinger --

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.1.2012