ANNAS ROM GUIDE
Madonna dei Sette Dolori

Madonna dei Sette Dolori (De 7 smerters - eller sorgers - Madonna) er en fremstilling af Jomfru Maria, der sørger over de mange prøvelser, hendes søn skal gennemgå.

Det er en sørgende Madonna, en Mater Dolorosa-type, også kaldet Madonna Addolorata. Men de syv ting, der smerter Maria, er ved Madonna dei Sette Dolori symboliseret ved syv sværd, som peger mod hendes bryst eller gennemborer hendes hjerte

De syv smerter er: Simeons profeti til den gravide Maria om de prøvelser, som hendes barn skal gennemgå (Lukas 2,34-35), Flugten til Ægypten (Matthæus 2,13), Jesu forsvinden i Jerusalem (Lukas 2,43-45), Maria's møde med Jesus, mens han bærer korset på vej til Golgatha, Korsfæstelsen (Johannes 19,25), Nedtagelsen af korset (Matthæus 27,57-59), og Jesu begravelse (Johannes 19,40-42).

Lukas 2,34-35: v34 Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges v35 – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.«
Matthæus 2,13: v13 Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.«
Lukas 2,43-45: v43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. v44 I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. v45 Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; v46 og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål.
Johannes 19,25: v25 Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.
Matthæus 27,57-59: v57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus. v58 Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. v59 Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen.
Johannes 19,40-42: v40 Så tog de Jesu legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse.
(Bibelcitaterne stammer fra Brug Bibelen/Bibelen online).

Allerede i 1238 begyndte den nyoprettede Serviter-Orden (I Servi di Maria) at tilbede netop den sørgende Maria i særlig høj grad, men først i 1413 begyndte man at fejre Maria dei Sette Dolori på en særlig festdag. De første par århundreder fejredes denne dog kun i Nordeuropa, men senere bredte skikken sig sydpå og i 1668 blev dagen officiel festdag for Serviter-Ordenen. I 1814 blev dagen officiel for hele Kirken og helligholdt den tredie søndag i September måned. I 1913 blev dagen fastsat til den 15. September. Den omtales også som " Beata Vergine Maria Addolorata" eller på latin: "Beatae Mariae Virginis Perdolentis".

I billedkunsten fremstilles Madonna dei Sette Dolori med 1, 5 eller 7 sværd, som gennemborer Maria's hjerte. Hun er klædt i en mørk (sørge)dragt og bærer ofte et tørklæde i hånden. Denne klædedragt gælder også for typen Madonna Addolorata, som fremstilles uden sværd, men af og til med en tornekrone i hånden. Både Maria Addolorata og Madonna dei Sette Dolori er tæt på (Madonna della) Pietà-typen, som også viser en sørgende Maria, men her med liget af Jesus i armene.

I den katolske kirke er der særlige bønner til de 7 sorger. Og der findes et modsvarende Madonna-billede af "Maria's 7 glæder".

 

 


Litteratur om Madonna dei Sette Dolori:
Wikipedia: Our Lady of Sorrows (engelsk tekst).
Wikipedia: Notre-Dame des Douleurs (fransk tekst).
Wikipedia: Maria Addolorata (italiensk tekst).--- Læs mere om andre Madonna-fremstillinger --

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.1.2012