ANNAS ROM GUIDE

Palazzo del Cardinal Farnese

- nu forsvunden bygning, tidligere Via Paola -

Se til venstre for nr. 6 på Kortet over Piazza Navona Vest-turen

Kardinal Farnese's tidligere palæ ved nutidens Via Paola eksisterer ikke længere, men visse træk af husets arkitektur og udsmykning går igen på den ejendom, der idag står på det nordlige hjørne af Via Paola og Via dell'Arco dei Banchi.

Før de store ændringer i Via Paola i slutningen af 1800-tallet, og de mange nedrivninger af ejendommene ved gaden og i de nærliggende gader, hvoraf de fleste endte med at forsvinde helt, stod der på hjørnet af Via Paola og den smalle gyde Vicolo di Sant'Orsola på et trekantet, spidst hjørne et lidt mærkeligt udseende hus i 6 etager under et udskåret, fremspringende tagudhæng.

Ejendommen stod mellem østsiden af Via Paola og vestsiden af Vicolo di Sant'Orsola og på det nordlige hjørne - hvor disse 2 gader stødte sammen - var husets "spids" skåret af, så der var fremkommet en ganske smal hjørnefacade med kun ét - og det endda ret smalt - fag. (se kopi på romasparita.eu).

Hovedindgangen lå i Via Paola, hvor der i det 4. af de 6 fag var opsat en høj portal, der dækkede de 2 nederste etager. Den bestod af en bue i kampesten, men der var også enkelte andre, mindre døre i facaden mod denne gade. Der var derimod ingen i hjørnefacaden, hvor der kun var 2 mindre kvadratiske vinduer, et i stueetagen og et på førstesalen. Hvordan facaden mod Vicolo di Sant'Orsola så ud, vides ikke, da der vist kun er bevaret ét enkelt foto af huset, der her ses fra hjørnet og ned langs Via Paola.

Herudtil var der på førstesalen 4 høje vinduer, mens der på de øvrige etager var 6 fag, indsat i profilerede rammer og toppet af vandrette overliggere. Bortset fra på femtesalen, hvor vinduerne var i enklere rammer uden overliggere. Det samme mønster gentog sig forøvrigt på hjørnefacaden. Mod Via Paola var der opsat 2 mindre altaner ud for det 3. og 4. fag på andensalen.

Skønt smal havde hjørnefacaden dog en del at byde på. Her sad en indskrift til minde om åbningen i 1543 af Via Paola, tidligere kaldet Via Paolina. Den findes idag i Museo di Roma. Ved siden af indskriften var der opsat 3 våbenskjold, et for Pave Paul III og de 2 andre for de på den tid ansvarlige for vejvæsenet Latino Giovenale Manetti og Girolamo Maffei.

Det såkaldte Palazzo del Cardinal Farnese var opført i 1500-tallet, antagelig omkring det tidspunkt, hvor gaden blev anlagt. Det var en bredere og mere lige gade mellem Ponte Adriano (den antikke Pons Aelius, nu Ponte Sant'Angelo) og Via Giulia, som Pave Paul III lod anlægge, og til det krævedes opkøb af 29 eller 39 huse, der blev revet ned for at give plads. Når man betragter det meget smalle hushjørne, som Palæet på fotografiet (se kopi på romasparita.eu) er forsynet med, kunne man godt spekulere på, om den smalle grund var, hvad der blev tilovers til Kardinalen. Eller om der måske tidligere stod et noget bredere hus, som ved vejgennemføringen fik den ene side skåret af og ny facade opsat.

Da Corso Vittorio Emanuele II blev anlagt i årene efter 1886, ændredes bybilledet omkring Via Paola igen. En hel del af gaden forsvandt simpelthen. ligesom mange af sidegaderne. Det gjaldt også Vicolo di Sant'Orsola, og Kardinal Farnese's Palæ led samme skæbne. Idag er der på dette sted i Via Paola kun sidegaden Via dell'Arco dei Banchi og hjørnehuset mod syd er af nyere dato, opført for at passe til den nye Corso. Det drejer sig om det såkaldte Palazzo Amici, der opførtes i 1889 af arkitekten Gaetano Koch for Amici-familien, som en fløj til det bagvedliggende gamle Palazzo Niccolini..

Til gengæld er hjørnehuset mod nord blevet udstyret med minder om det forsvundne Palazzo. Med et afskåret hjørne, der kun er ét fag bredt, diverse udsmykninger af facaden og ikke mindst - 3 våbenskjolde opsat på muren mod Via dell'Arco dei Banchi. Disse sidder i en ramme i førstesals højde, mens der på etagen ovenover er opsat endnu et.

 

Litteratur om Palazzo del Cardinal Farnese:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte IV / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. ----- side 7, 11, 12.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.5.2022 og sidst opdateret d. 22.6.2022