ANNAS ROM GUIDE
Casa dei Cavalieri di Rodi

Mere om Casa dei Cavalieri di Rodi:

Johanniter-Ridderne, Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme, slog sig i slutningen af det 12.århundrede ned i ruinerne af den norøstlige store exedra på Augustus' Forum, hvor de byggede deres residens ovenpå de antikke bygningsdele, der lå i forbindelse med et endnu ældre romersk hus fra Sen-Republikkens tid, som havde overlevet Kejserens eksproprieringer, da det nye Forum skulle anlægges.

Johanniter-Ridderne delte muligvis i nogen tid deres ejendom med Basilius-munkene, som i det 9.århundrede var flygtet til Rom fra Sicilien for at undslippe de arabiske invasioner. De slog sig ned i ruinerne af Mars Ultor TempletAugustus' Forum og byggede et Kloster og en Kirke viet til San Basilio.

På et ukendt tidspunkt overtog Johanniter-Ridderne San Basilio-Kirken og Klosteret, men allerede i 1214 nævnes de som boende "in domo Sancti Basili". De ændrede derfor Kirkens navn til San Giovanni Evangelista, da de viede den til deres Ordens skytshelgen: Evangelisten Johannes. Det var også Johanniterne, der udsmykkede Kirkens apsis med fresker i den sidste del af det 13.århundrede. Disse er senere taget ned og kan ses i den såkaldte "sala bizantina" i Casa dei Cavalieri di Rodi.

I slutningen af det 14.århundrede flyttede Priorato dell'Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme til det nye domicil på Aventin og de gamle huse, som betegnedes "ai Pantani", "ved sumpene", efter det sumpede område i Forumdalen, blev af Pave Martin V overgivet til Kardinal Ardicino della Porta.

Efter della Porta's død i 1434 overtog Johanniterne atter ejendommen og efter 1466 lod Kardinal Marco Barbo, der var Ordenens administrator, huset istandsætte og renovere.

I slutningen af 1400-tallet forlod Johanniterne definitivt området og slog sig ned på Aventin og huset og kirken blev overladt til en købmand, som handlede med træ og tømmer. Han lod indrette nogle lagerrum i ejendommen, men lod også et af rummene i den tidligere klosterbygning udsmykke med fresker i årene 1508-1518. En af disse med motivet "Crocifissione" ("Korsfæstelsen") kan idag ses i Casa dei Cavalieri di Rodi.

I 1566 overlod Pave Pius V hele komplekset til Istituto delle Neofite delle Domenicane della Santissima Annunziata, som optog konverterede jødiske piger. Ejendommen blev atter restaureret og husede Dominikaner-nonnerne, indtil de måtte flytte ud, da man omkring 1924 besluttede at fritlægge Augustus' Forum.

I 1940 gennemgik Casa dei Cavalieri di Rodi en ny restaurering, som blev afsluttet i 1950. Fra 1946 har Roms Kommune overladt brugsretten til Sovrano Militare Ordine di Malta, som er vendt tilbage til det gamle domicil og i nogle af rummene tilhørende det antikke romerske beboelseshus har indrettet en ny lille kirke ved navn San Giovanni Battista.

- En rundgang i Casa dei Cavalieri di Rodi -

Fotos af Casa dei Cavalieri di Rodi
Kort om Casa dei Cavalieri di Rodi
Bøger og links om Casa dei Cavalieri di Rodi
Plan over området
Kort over området
Spise og bo i området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.4.2006 og sidst opdateret d. 15.4.2009